Norsk

14 måter skjulte luftlekkasjer forårsaker skade på utstyr på

Energieffektivitet, Lekkasjedeteksjon

I tillegg til ytelsesproblemer og redusert energieffektivitet kan skaden forårsaket av ubemerket gass- eller trykkluftlekkasjer være betydelig. Her er noen av de viktigste problemene som kan avverges med Fluke ii900 Acoustic Imager, som vil hjelpe deg å finne disse snikende lekkasjene så du kan reparere dem før de forårsaker kostbar driftsstans.

1. Feil på kontrollufttrykkregulator

Utluftingsport på en kontrollufttrykkregulator

Bilde brukes med tillatelse av ADG Concepts

Denne kontrollufttrykkregulatoren er tenkt til å holde innvendige komponenter tørre. Ved første øyekast tenkte denne kunden at det de hørte var normal utlufting, men med visualisering av lyden med Fluke ii900 så de at det var to lekkasjer. Dette var ikke normal utlufting. Tetningene hadde sviktet og forårsaket at det lekker luft.

2. Kontrollpanel har kondens på prosessventil

Kontrollpanel med luftlekkasje på prosessventil

Bilde brukes med tillatelse av ADG Concepts

Dette kontrollpanelet er til en prosessventil (elektrisk og pneumatisk). Denne kunden klaget på en ubegrunnet elektrisk feil. Det viser seg at grunnårsaken ikke var elektrisk i det hele tatt. Fluke ii900 identifiserte en trykklufttørker som ikke fungerte effektivt, noe som forårsaket kondens i området og til slutt gjorde at de elektriske komponentene sviktet.

3. Korrosjon på trykkregulator

Skadet trykkregulator fra karbondioksidlekkasje

En trykkregulator som er sterkt korrodert og ikke fungerer lenger. Regulatoren var del av utstyr som hadde trykkluft, nitrogen og karbondioksid. Denne kunden hadde en trykkregulator som fortsatte å svikte, men kunne ikke finne ut hvor. Fluke ii900 lokaliserte små lekkasjer av karbondioksid i nærheten som over tid kan forårsake at komponentene blir ødelagt, noe som har negativ innvirkning på driftstid og /eller kvalitet. Grunnårsaken til mange feil som ikke blir lagt merke til.

4. Driftsstans på ventilaktuator

Ventilaktuator med luftlekkasje

Bilde brukes med tillatelse av ADG Concepts

Dette er en ventilaktuator i et trykkgassystem. Denne kunden var ikke klar over denne lekkasjen og hadde kompensert ved å øke kontrollufttrykket. Den utilsiktede konsekvensen var å overskride maksimalt trykk i andre enheter. Dette reduserte videre påliteligheten til prosessen og forårsaket driftsstans.

5. Kanallekkasjer i luftbehandler i pakninger og fester

Luftbehandlerkanal med luftlekkasje Luftbehandlerkanal har lekkasjer i pakninger og fester

Et kanalsystem for lakkeringsbod. Det er flere lekkasjer der det er dårlige pakninger og festene er løse eller mangler helt. Disse lekkasjetypene har potensial til å stenge anlegget eller bidra til miljøutslipp. Det ble utført vedlikehold på dette utstyret bare uken før og lekkasjen ble ikke oppdaget.

6. Lekkasjer på billuftledninger reduserer ytelse

Billuftledninger på en semi-trailer med luftlekkasjer

Dette er pneumatiske luftledninger på en semi-trailer. Lekkasjer i pneumatiske systemer er en kvalitetsdefekt som kan ha innvirkning på ytelsen til innebygde systemer. Konvensjonelle metoder for å oppdage lekkasje er ekstremt tidkrevende i disse situasjonene og kan lett overse disse lekkasjetypene.

7. Lekkasjer i produktbeholder fører til forurensning

Produktbeholder med luftlekkasje

Denne produktbeholderen er en silo for pulver, som brukes til å lage vinylbelegg. En lekkasje som dette kan påvirke gruppeintegritet, slik som forurensning av produktet på grunn av at det har trengt inn miljøpartikler. Forurensning kan også tilstoppe siloen og stenge den, noe som fører til ikke planlagt driftsstans. Fluke ii900 identifiserte en dårlig O-ring eller mutter med for høyt moment på beholderdøren.

8. Lekkasjer i støvsamlersystem fører til ineffektiv ytelse

Støvsamlersystem med luftlekkasjer

I dette støvsamlersystemet oppdaget ii900 en lekkasje i pneumatikken som driver shakeren i systemet. Denne typen lekkasje forårsaker ineffektiv drift og kan føre til mer vedlikehold eller redusert ytelse eller blokkering.

9. Lekkasjer i HVAC-kanalsystem fører til muligheter for feil

HVAC-kanalsystem med luftlekkasjer

Trykk- eller vakuumtap i HVAC-kanalsystem kan føre til forurensning, feil på utstyr eller miljøsikkerhetsproblem hvis det ikke luftes ordentlig.

10. Overliggende rullelagre for høye for å fange opp alle vedlikeholdsbehov

Overliggende rullelagre med luftlekkasjer

Dette er et transportsystem som brukes til å flytte bokser gjennom anlegget. Rullelagre trenger kontinuerlig vedlikehold. I dette eksemplet har kunden brukt USD 4 millioner på stillas for å få tilgang til de overliggende områdene for inspeksjon og ytelseskrevd vedlikehold. De bygde ofte stillasene på feil sted eller inspiserte områder som ikke trengte vedlikehold. Fluke ii900 gjorde det mulig med inspeksjon med fullvisning fra første etasje.

11. Kontrolluftregulator lufter ikke ut ordentlig

Kontrolluftregulator med luftlekkasjer

Bilde brukes med tillatelse av ADG Concepts

Dette er en kontrolluftregulator over en prosessventil. Huset med lekkasjen er en tilbakeslagsventil. Pakningen mellom de to monteringsoverflatene har sviktet, som beviser at denne enheten ikke ventilerte overtrykk, men bare lakk.

12. Utendørs lagertank lekker dyre gasser

Utendørs lagertankkontroller med argonlekkasje Utendørs lagertanktilkobling med argonlekkasje

Dette er en utendørs argonlagertank. På dette anlegget går argon i rør fra denne lagertanken til anlegget og brukes i produksjonsprosessen. Argon er en dyr gass og når ventilene lekker, strømmer pengene rett ut av tanken.

13. Robotlekkasjer påvirker produktkvalitet

Robotutstyr med luftlekkasjer Robotutstyr med luftlekkasjer i pneumatiske sugekopper

Dette er en pick-and-place-robot med pneumatiske sugekopper. Hvis sugingen eller aktuatoren er svak, kan plukkede deler falle ned eller ikke plasseres i riktig posisjon og påvirke produktkvaliteten. Ofte når det rapporteres sugeproblemer blir alle komponentene skiftet fordi det er vanskelig å isolere problemet. I stedet for å måtte sjekke hver kopp uavhengig, kan du se etter lekkasjer med Fluke ii900 under drift.

14. Lekkasjer i dampsystem er dyre

Lekkasje i dampsystem

Dette dampsystemet har lekkasjer i dampfellen. Det er dyrt å produsere damp. Disse systemtypene er ofte utilgjengelige, noe som gjør det vanskelig å identifisere problemer.

Luft- eller gasslekkasjer kan være vanskelige å identifisere, spesielt hvis du ikke vet hvor du skal lete. Disse eksemplene viser at det kan være lekkasjer på mange flere steder enn de grunnleggende trykkluft- eller gassystemene, og problemene disse lekkasjene forårsaker, kan være veldig kostbare. Ved å bruke Fluke ii900 sonisk lekkasjekamera, kan du enkelt identifisere disse og andre typer luft- eller gasslekkasjer for å holde systemene i drift og kjøre effektivt.

Relaterte ressurser