Norsk

Innovativ bruk av akustisk bildediagnostikk ved revisjonsstans på petrokjemisk anlegg

Lekkasjedeteksjon

Marathon Petroleum Company i USA har mottatt en utmerkelse for bruken av akustisk bildediagnostikk ved revisjonsstans. Innovasjonsutmerkelsen gir Marathon anerkjennelse for å ha «forbedret sikkerheten ved å ta i bruk utstyr som detekterer lekkasjer som ofte hverken kan ses eller høres, ved hjelp av lydfrekvensene de sender ut.» Pressemeldingen fra Marathon fortsetter: «Flukes akustiske kamera lokaliserer lekkasjer inntil 120 m unna og bruker fargevariasjoner for å vise dem som et visuelt lydkart på LCD-skjermen. Raffineringsbedriften har 28 akustiske kameraer i bruk.»

Innovasjoner ved revisjonsstans

Revisjonsstans i petrokjemiske anlegg omfatter å sette systemene i drift igjen etter vedlikehold, installasjon av nytt eller utskiftet utstyr samt inspeksjoner. I løpet av denne perioden er anlegget på sitt mest sårbare. De fleste petrokjemiske prosesser er nedstengt ved revisjonsstans, det gjør dem relativt trygge. Men prosessene eksponeres for utallige farer som kan føre til brann, eksplosjoner og eksponering for dødelige gasser.

En revisjonsstans er hovedsakelig en lang liste med aktiviteter som er nøye satt sammen for å sikre at alle systemer og prosesser i raffineriet settes trygt i drift igjen.

Lekkasjedeteksjon ved revisjonsstans er ikke noe nytt, men det er metoden. Tidligere metoder omfatter følgende:

 • såpe og vann: sølete, potensielt farlig og ikke altomfattende
 • soniske kameraer: avhengig av godt opplærte teknikere og stille omgivelser – ofte klønete og sensitivt utstyr
 • infrarødt-gasskameraer: begrenset med hensyn til lekkasjestørrelse, og meget stiv pris

Flukes akustiske kameraer bruker en matrise av svært sensitive mikrofoner som fanger opp både hørbare lyder og ultralyd. Lyden plasseres på et fotografi som legges over et standard digitalt bilde. Bildene viser et fargekodet spektrum av desibelnivåer per frekvens, som for første gang gjør det mulig å visualisere lekkasjer, selv i støyfylte omgivelser.

Bruk av akustisk bildediagnostikk ved revisjonsstans

Dette eliminerer lekkasjer og verifiserer reparasjoner i vanlig driftsutstyr i og rundt primærprosessene, for eksempel kan lekkasjer i gasskompressorer forårsake brann, og det er brannfare hvis det oppstår lekkasjer i pumper, ventiler eller rør, som gjør at hydrokarbongasser kan komme i kontakt med tennkilder:

 • varmevekslere, kjøle- og oppvarmingssystem
 • dampgenerering
 • trykkavlastings- og fakkelsystemer
 • gass- og luftkompressorer
 • pumper, rør og ventiler

Andre relaterte petrokjemiske prosesser som kan kontrolleres ved en revisjonsstans:

 • avsvovling og fjerning av forurensninger
 • anlegg for umettede hydrokarboner
 • aminanlegg
 • anlegg for mettede hydrokarboner
 • asfaltproduksjon
 • hydrogenproduksjon
 • blanding
 • smøremiddelproduksjon