Norsk

Raskere detektering av luftlekkasjer

Lekkasjedeteksjon, grunnleggende, energistyring, feilsøking

Selv de minste luftlekkasjene kan øke produkt- og energitap samt gi tapt produksjonstid – spesielt for en produksjonslinje som ikke fungerer uten trykkluft til å drive verktøyene og prosessene.

Hvis det ikke er nok trykkluft til at utstyret kan fungere optimalt, blir resultatene kostbare. Jo flere lekkasjer det er i et system, jo hardere må kompressoren jobbe for å levere nødvendig luft til utstyret, noe som ikke er optimalt for kompressoren. Denne økningen i etterspørsel øker risikoen for at verktøyet og prosessutstyret ikke får nok trykkluft.

Trykkluftlekkasjer øker også energikostnadene. I henhold til USAs energidepartement kan en enkelt lekkasje på 3 mm i en trykkluftledning koste mer enn 2500 dollar i året.

Fluke ii900 sonisk lekkasjekamera brukt i et produksjonsanlegg for tungt utstyr

En partner i detektering av luftlekkasjer

Hvordan kan du kontrollere luftlekkasjer når du har så mange andre prioriteter i tankene? Det er spørsmålet en ledende produsent av tungt utstyr nylig fikk svar på da de oppdaget en ny partner innen detektering av luftlekkasjer.

Produsenten bruker mellom 1800 og 2600 cfm trykkluft om dagen. Dette trykkluftvolumet driver inntil 200 momentverktøy per linje, samt prosessutstyr som besørger flytting av store, 12 mm tykke stålplater og plasserer deler. Hvis én enkelt ledning har en lekkasje, kan det påvirke produksjonen og øke energitapet. Og det er bare én lekkasje …

Da Fluke tilbød en bedrift en sjanse til å teste det nye Fluke ii900 Sonic Industrial Imager (Acoustic Imager), takket de øyeblikkelig ja. ii900s matrise av ørsmå, svært sensitive mikrofoner detekterer lyd både i det frekvensområdet mennesker kan høre, og i det ultrasoniske frekvensområdet. Det som er enda mer unikt, er at brukeren faktisk kan se lyd.

«Når en kan se hvor problemet er, legges det til en helt ny dimensjon», sier bedriftens vedlikeholdsleder. «Du kan identifisere gjengen, koblingen eller slangen som lekker. Det er særdeles interessant å kunne se nøyaktig hvor lekkasjen kommer fra, på bildet.»

ii900 kan skanne store områder visuelt fra inntil 50 meter unna, som gjør det mulig å oppdage lekkasjer på anlegget mye raskere, og dette gir en betraktelig reduksjon av antall timer som tidligere ble brukt på oppgaven.

Noen dager kan vi finne og reparere 30 eller 40 lekkasjer på bare et par timer», fastslår daglig leder. «I tillegg kan vi bruke ii900 i produksjonstiden, når det er ekstremt støyende her inne, og fortsatt være i stand til å fange opp lekkasjer på taksperrenivået inntil 6 til 9 meter unna.»

Skanning etter lekkasjer uten å påvirke produksjonen er en stor fordel for produsenten. «Vi tenkte aldri på å lete etter luftlekkasjer i arbeidstiden fordi vi ikke kunne stenge passasjene og flytte folk ut av området for å gå og se på en potensiell lekkasje», sier daglig leder. «Nå kan vi stå på sidelinjen og skanne luftledningen i høyden, mens vogner og personer beveger seg under den. Vi påvirker ikke arbeidet deres, og det er bedre for alle.»

Beslektede ressurser