Norsk

Delutladningstesting og -overvåking

Lekkasjedeteksjon

Delutladninger kan være farlige og kostbare hvis de ikke oppdages og lokaliseres tidlig. Delutladninger i hulrom og langs overflater er de typene som har størst tendens til å skade utstyr eller danne lysbuer. I likhet med hvordan akustisk bildediagnostikk brukes til å påvise trykkluft- og gasslekkasjer ved hjelp av lyd, kan akustisk bildediagnostikk også brukes til å påvise delutladninger.

Fluke ii910

Delutladninger avgir lyd i det ultrasoniske frekvensområdet. Med et høysensitivt akustisk kamera, som Fluke ii910 akustisk presisjonskamera, kan du påvise delutladninger og lokalisere dem nøyaktig. ii910 legger et lydkart over et fotografi, som gjør det enkelt å finne kilden.

Hvor oppstår delutladninger?

Delutladninger forekommer generelt i områder der det er høy spenning og forskjellige typer defekter forårsaker elektrisk gjennomslag i isolasjonen. Hulromsutladning er resultat av gjennomslag i et hulrom i isolasjonen, mens overflateutladning forårsakes av kontaminert isolasjon og forekommer utenpå isolasjonen. Disse kan forekomme i høyspenningsutstyr som overførings- eller distribusjonssystemer, eller i elmaskineri med høy spenning, som generatorer og motorer.

Fordi delutladninger skader utstyr over tid, er det ofte vanskelig å fastslå hvor alvorlig skaden er. Jevnlige inspeksjoner med Fluke ii910 akustisk presisjonskamera gjør prosessen med førstegangspåvisning og overvåkning rask og enkel. Bare skann over utstyret og se etter potensielle problemer. Det kan være nyttig å ha fokus på systemets kontaktpunkter, siden det er her det er vanligst at delutladninger forekommer.

Det er ikke nødvendig med erfaring innen akustisk bildediagnostikk eller påvisning av delutladninger når du bruker Fluke ii910.

Bruk av Fluke ii910 for delutladningstesting

Trinn 1 – slå på. Slå på Fluke ii910 akustisk presisjonskamera ved å trykke inn og holde inne av/på-knappen i minst to sekunder.

Trinn 2 – vis meny. Trykk på displayet for å vise instrumentmenyen. (Trykk hvor som helst på displayet utenfor menyen for å skjule den.)

Trinn 3 – bildetakingsmodus. Trykk på ikonet for bildetakingsmodus, og velg.

 • Velg bildemodus, videomodus eller PDQ-modus.

Trinn 4 – opprett mappe. Bruk mapper til å organisere filene dine. Nye filer lagres i mappen med navnet på displayet. Du kan velge å gå gjennom filene etter mappenavn eller tidsstempel.

 • Trykk på mappenavnet som vises nederst på displayet. (En liste over mappenavn vises med alternativet Create Folder.)
 • Bruk tastaturet til å angi et nytt filnavn.

Trinn 5 – rett inn kameraet. Den ideelle avstanden er 1 til 8 meter. Med god siktlinje er det mulig med større avstand – inntil 21 meter.

Trinn 6 – frekvensbånd. Bruk standard frekvensbånd som utgangspunkt.

Fluke ii910

Trinn 7 – detekter og ta bilde. Prosessen er enkel, uansett bildetakingsmodus. Rett kameraet mot området du vil ta bilde av. Når det vises et tydelig lydpunkt i området, trykker du på bildetakingsknappen.

 • Bildemodus: Trykk på bildetakingsknappen for å lagre stillbildet. Når bildet er lagret, vises et miniatyrbilde på skjermen.
  • Trykk på bildeikonet for å legge notater, fotonotater eller tagger til bildet. (Dette kan du gjøre senere.)
  • (Merk: Bildemodus tar et stillbilde av motivet med overlappende lydbilde og lagrer det i PNG- eller JPG-format.)
 • Videomodus: Trykk på bildetakingsknappen for å starte opptak.
  • Trykk på bildetakingsknappen på nytt for å avslutte opptaket og lagre videoen. (Dette kan du gjøre senere.)
  • Trykk på videoikonet for å legge notater, videonotater eller tagger til videoen.
 • PDQ-modus: Sørg for at lyden befinner seg i det sirkulære området som vises.
  • Trykk på bildetakingsknappen for å begynne. Kameraet registrerer automatisk data i omtrent 1,5 s.

Trinn 8 – filoverføring. Bruk den medfølgende USB-kabelen til å forbindeFluke ii910 med PC-en. (En USB-stasjon legges til listen over stasjoner på PC-en.)

 • Åpne USB-stasjonen som ble lagt til, for å vise lagrede bilder eller videofiler.
 • Kopier filene du vil ha til PC-ens harddisk.
 • Når overføringen er fullført, kobler du USB-stasjonen fra PC-en.

Trinn 9 – slå av. Trykk på av/på-knappen én gang. Trykk på OK på skjermen.

Delutladningsrapportering

Når alle bilder og videoer er overført til PC-en, går det raskt å opprette omfattende rapporter med den nettbaserte rapportgeneratoren til Fluke ii910 akustisk presisjonskamera. Disse kan deles med ledere eller andre vedlikeholdsteknikere som er ansvarlige for å håndtere oppdagede problemer. I tillegg kan det henvises til disse rapportene etter utbedring, for å vise hvorfor de ble gjort.