Norsk

Basisinformasjon om Fluke

Hold deg på topp i bransjen ved hjelp praktiske instruksjonsartikler og -videoer om beste praksis, basisinformasjon om Fluke-instrumenter samt noen av de vanligste begrepene i bransjen. Uansett om du er ny i bransjen eller en erfaren veteran, vil denne informasjonen gjøre deg i stand til å takle hva enn dagen måtte bringe.

Nylige saker

 • What is true-RMS?

  Hva er sann RMS?

  Måleinstrumenter som viser sann RMS (effektivverdier) er allment foretrukket fordi bare de kan måle både sinusformet og ikke-sinusformet vekselstrøm nøyaktig.
 • What is duty cycle

  Hva er arbeidssyklus?

  Arbeidssyklus er forholdet mellom tiden en last eller krets er PÅ og tiden lasten eller kretsen er AV.
 • Fluke ii900 Sonic Industrial Imager

  Detektering av trykkluft-, gass- og vakuumlekkasjer OG funn av skjult fortjeneste

  Hva om det fantes teknologi for lekkasjedetektering, som kan lokalisere lekkasjen nøyaktig fra inntil 50 meter unna? Fluke ii900 sonisk lekkasjekamera er banebrytende i jakten på trykkluftlekkasjer.
 • Sammenligning av strømtang vs. multimeter

  Sammenligning av strømtang vs. multimeter

  A digital multimeter is essentially a voltage-measuring tool with some current abilities. A clamp meter is basically a current-measuring tool with some voltage abilities. They are distinctly different instruments, each with its own advantages.
 • Tips for choosing a clamp meter

  Tips for å velge strømtang

  Flukes strømtangassortement er konstruert for å dekke en lang rekke behov, fra rutinemessige oppgaver til spesialistprosjekter.
 • How to Test for Continuity with a Digital Multimeter

  Hvordan teste kontinuitet

  Learn how to test continuity using a digital multimeter.
 • 115 DMM measures ac and dc voltage current and more

  Frekvensmåling

  Følg trinnene beskrevet nedenfor når du måler frekvens med digitalt multimeter.
 • Steps for measuring resistance with a digital multimeter

  Hvordan måle motstand

 • Steps for using a multimeter in the diode test mode

  Diodetesting

  Diodetesttrinn med multimeteret i diodetestmodus
 • Left: Jaws of ac-only current transformer clamp meters close tightly. Right: A sensor sits in the air gap between the jaws of Hall Effect clamp meters.

  Hva er Hall-effekt-strømtenger (AC/DC)?

  Hall Effect clamp meters can measure both ac and dc current up to the kilohertz (1000 Hz) range
 • An interior view of a Fluke 325 clamp meter

  En titt inni strømtransformatortenger (AC)

  An interior view of a Fluke 325 clamp meter
 • Teaching Materials

  Veiledning om trygg bruk av digitale multimetre

  Ta sikkerhetsforholdsregler ved bruk av digitale multimetre, som tar høyde for forholdene i arbeidsmiljøet ditt. Forstå multimetres CAT-klassifiseringer og kapslingsklassekoder (IP).
 • Dual impedance digital multimeters

  Grunner til at digitale multimetres nøyaktighet og presisjon er viktige

 • ii900-4

  Forhindring av driftsavbrudd med utstyr for detektering av luftlekkasjer

  Finn ut hvordan utstyr for detektering av luftlekkasjer forhindrer driftsavbrudd i en fabrikk på 13 900 m², der omtrent 400 verktøy drives av trykkluft produsert av en kompressor på 200 hk.
 • Production line that relies on compressed air implements new process for detecting air leaks

  Raskere detektering av luftlekkasjer

  Selv de minste luftlekkasjene kan øke produkt- og energitap samt gi tapt produksjonstid – spesielt for en produksjonslinje som ikke fungerer uten trykkluft til å drive verktøyene og prosessene.
 • What is a diode

  Hva er en diode?

  En diode er en halvleder som i hovedsak fungerer som en enveisbryter for strøm.
 • Hva er Ohms lov?

  Hva er Ohms lov?

  Ohms lov er en formel som brukes til å beregne forholdet mellom spenning, strøm og resistans i en elektrisk krets.