Norsk

Basisinformasjon om Fluke

Hold deg på topp i bransjen ved hjelp praktiske instruksjonsartikler og -videoer om beste praksis, basisinformasjon om Fluke-instrumenter samt noen av de vanligste begrepene i bransjen. Uansett om du er ny i bransjen eller en erfaren veteran, vil denne informasjonen gjøre deg i stand til å takle hva enn dagen måtte bringe.

grunnleggende

grunnleggende videoer

terminologiartikler

Artikkel

Hva er sann RMS?

Måleinstrumenter som viser sann RMS (effektivverdier) er allment foretrukket fordi bare de kan måle både sinusformet og ikke-sinusformet vekselstrøm nøyaktig.

Artikkel

Hva er en diode?

En diode er en halvleder som i hovedsak fungerer som en enveisbryter for strøm.

Artikkel

Hva er Ohms lov?

Ohms lov er en formel som brukes til å beregne forholdet mellom spenning, strøm og resistans i en elektrisk krets.

Artikkel

Hva er arbeidssyklus?

Arbeidssyklus er forholdet mellom tiden en last eller krets er PÅ og tiden lasten eller kretsen er AV.

instruksjonsartikler

Artikkel

Hvordan måle motstand

Artikkel

Diodetesting

Diodetesttrinn med multimeteret i diodetestmodus

Artikkel

Hvordan teste kontinuitet

Learn how to test continuity using a digital multimeter.

Artikkel

Frekvensmåling

Følg trinnene beskrevet nedenfor når du måler frekvens med digitalt multimeter.