Tiếng Việt Vietnam

Hiệu chuẩn ống kính FLK-X

  • FLK-XLens-Cal

Tổng quan sản phẩm: Hiệu chuẩn ống kính FLK-X

Hiểu chuẩn từng ống kính cho những ống kính góc rộng, tiêu chuẩn và chụp ảnh từ xa thêm vào sau lần mua camera đầu. Chúng tôi đề nghị nên hiệu chuẩn các ống kính mỗi 2 năm. Những ống kính macro không cần hiệu chuẩn riêng vì chúng nằm đầu danh sách những ống kính đã hiệu chuẩn.

Model: Hiệu chuẩn ống kính FLK-X

FLK-XLens-Cal

Single lens calibration for wide angle

Hãy mua ngay

Standard and telephoto lenses for 1024 or 640 lenses for the TiX1000, TiX660 and TiX640 Infrared Cameras.

Tài nguyên : Hiệu chuẩn ống kính FLK-X