Tiếng Việt Vietnam

Thấu kính hồng ngoại góc rộng

  • Wide Angle Infrared Lens

Tổng quan sản phẩm: Thấu kính hồng ngoại góc rộng

Tầm ngắm rộng để kiểm tra các đối tượng lớn - tương thích với model TiX1000, TiX660 và TiX640.

Ứng dụng: Toàn bộ tường hoặc cạnh của tòa nhà hoặc nhu cầu phải làm việc trong những không gian chật hẹp.

Thông số kỹ thuật: Thấu kính hồng ngoại góc rộng

Đặc điểm chung
Mô tả thấu kínhThấu kính góc rộng
Khoảng cách tiêu cự15 mm
Lấy nét0,47 m
1024 x 768
iFOV1,1 mRad
FOV68,7 x 50,7°
640 x 480
iFOV1,7 mRad
FOV62,3 x 46,4°

Model: Thấu kính hồng ngoại góc rộng

FLK-Xlens/Wide
Hãy mua ngay

Applications: Entire wall or side of building or the need to work in tight spaces.
Compatible with TiX1000, TiX660 and TiX640 infrared cameras.