Tiếng Việt Vietnam

Trung tâm Tài nguyên của Fluke

Năm điểm đo chính để hiểu hiệu suất và năng suất truyền động

550

Truyền động là công nghệ phổ biến để biến đổi điện áp không đổi từ nguồn cấp điện ac chính thành điện áp biến đổi để điều khiển mômen xoắn động cơ và tốc độ lý tưởng cho động cơ truyền động tải thiết bị cơ khí. Truyền động cung cấp hiệu suất cao hơn động cơ trực tuyến đơn giản và cấp độ điều khiển không có sẵn trên các động cơ truyền động trực tiếp đơn giản. Những yếu tố này dẫn đến tiết kiệm chi phí năng lượng, hiệu suất sản xuất cao hơn và kéo dài tuổi thọ động cơ.

Theo Bộ Năng lượng (DOE) Hoa Kỳ, các hệ thống động cơ thiết yếu cho hoạt động của hầu hết mọi nhà máy, chiếm 60% đến 70% tổng lượng điện được sử dụng. DOE cũng xác định biến tần (VFD) là nguồn tiết kiệm chi phí đáng kể cho nhà máy. Nên việc truyền động được sử dụng phổ biến trong nhiều ngành công nghiệp và nhà máy không phải điều ngạc nhiên. Để đảm bảo thời gian hoạt động cho những hệ thống truyền động này, bảo trì và khắc phục sự cố là ưu tiên.

Đọc thêm

Quản lý năng lượng

Xử lý sự cố

Bài viết
Improving air tools performance in automotive manufacturing

Cách cải thiện hiệu suất của dụng cụ khí

Tăng tối đa hiệu suất dụng cụ khí nén của bạn bằng Máy chụp ảnh sóng âm Fluke ii900. Chẩn đoán sự cố sụt áp suất . . .