Tiếng Việt Vietnam

Dây nối Ethernet 5m FLK-X

  • FLK-XEthernet 5m Connector - 1

Tổng quan sản phẩm: Dây nối Ethernet 5m FLK-X

Cáp Gigabit-Ethernet với dây nối LEMO, 5m cho các Camera hồng ngoại TiX1000, TiX660 và TiX640

Model: Dây nối Ethernet 5m FLK-X

FLK-XEthernet 5m Connector

For the TiX1000, TiX660 and TiX640 Infrared Cameras.

Hãy mua ngay