Tiếng Việt Vietnam

Thấu kính hồng ngoại tầm xa

  • Telephoto Infrared Lens

Tổng quan sản phẩm: Thấu kính hồng ngoại tầm xa

Thấu kính tầm xa với khả năng phóng đại gấp 2 lần để kiểm tra các đối tượng nhỏ hoặc khó với tới hoặc ở khoảng cách xa - tương thích với model TiX1000, TiX660 và TiX640.

Ứng dụng: Bảo trì dự phòng, kiểm tra dầu và khí, điện và đường dây điện.

Thông số kỹ thuật: Thấu kính hồng ngoại tầm xa

Đặc điểm chung
Mô tả thấu kínhThấu kính tầm xa
Khoảng cách tiêu cự60 mm
Lấy nét1,99 m
1024 x 768
iFOV0,3 mRad
FOV16,4 x 12,4°
640 x 480
iFOV0,4 mRad
FOV14,9 x 11,3°

Model: Thấu kính hồng ngoại tầm xa

FLK-Xlens/Telephoto
Hãy mua ngay

Applications: Predictive maintenance, oil and gas, utilities and power line inspections.
Compatible with TiX1000, TiX660 and TiX640 infrared cameras.