Tiếng Việt Vietnam

Máy cân bằng laser

Thiết kế bền chắc bạn mong đợi từ Fluke. Kiểm tra chịu rơi ở độ cao một mét. Chính xác đến 6 mm ở khoảng cách 30 mét (3 điểm laser), đến 3 mm ở khoảng cách 10 mét (2 tia laser). Thiết lập nhanh, khớp các đăng tự cân bằng cho bạn đánh dấu chính xác gần như tức thì.