Tiếng Việt Vietnam

Hội thảo web

Tháng 319

Webinar: Ứng dụng phân tích ảnh nhiệt cho động cơ điện

19 Tháng Ba, 2021 - 14:00 (VST)
Danh mục: Camera Hồng ngoại
Địa điểm: Trực tuyến
Đăng ký ngay
Tháng 416

Webinar: Những sai lầm phổ biến trong phân tích động cơ

16 Tháng tư, 2021 - 14:00 (VST)
Danh mục: Giám sát tình trạng
Địa điểm: Trực tuyến
Đăng ký ngay
Tháng 521

Webinar: Chỉ phân tích rung cho động cơ, liệu có đủ?

21 Tháng Năm, 2021 - 14:00 (VST)
Danh mục: Giám sát tình trạng
Địa điểm: Trực tuyến
Đăng ký ngay