Tiếng Việt Vietnam

Hội thảo web

Tháng 625

Đăng Ký Webinar: Ứng dụng Camera Nhiệt cho tổng thể nhà máy

25 Tháng sáu, 2021 - 14:00 (VST)
Danh mục: Camera Hồng ngoại
Địa điểm: Trực tuyến
Đăng ký ngay
Tháng 630

Webinar: Ngăn chặn vấn đề trước khi nó xảy ra với Thiết bị phân tích chất lượng điện năng

30 Tháng sáu, 2021 - 14:00 (VST)
Danh mục: Chất lượng nguồn điện
Địa điểm: Trực tuyến
Đăng ký ngay
Tháng 79

Webinar: Ứng dụng AI trong phân tích rung động

9 Tháng bảy, 2021 - 14:00 (VST)
Danh mục: Thiết bị đo độ rung
Địa điểm: Trực tuyến
Đăng ký ngay
Tháng 715

Webinar: Phát hiện PD bằng sóng âm ở dải tần 2 - 100 kHz

15 Tháng bảy, 2021 - 14:00 (VST)
Danh mục: Tạo ảnh công nghiệp
Địa điểm: Trực tuyến
Đăng ký ngay
Tháng 730

Webinar: Hiệu chuẩn nhiệt độ và áp suất trong quy trình sản xuất

30 Tháng bảy, 2021 - 14:00 (VST)
Danh mục: Hiệu chuẩn quá trình
Địa điểm: Trực tuyến
Đăng ký ngay