Tiếng Việt Vietnam

Triển lãm thương mại & hội thảo

Tham gia sự kiện của Fluke để cùng kỹ sư của chúng tôi cập nhật công nghệ mới nhất cho công việc của bạn và tận tay trải nghiệm thiết bị đo hàng đầu thế giới.

Bạn cần thêm thông tin vui lòng liên hệ: hao.nguyen@fluke.com

Không có sự kiện nào được lên lịch, vui lòng kiểm tra lại sau.