Tiếng Việt Vietnam

Phụ kiện gắn chân máy Fluke 3

Tổng quan sản phẩm: Phụ kiện gắn chân máy Fluke 3

Phụ kiện gắn chân máy liền khối được thiết kế đặc biệt cho phép gắn Camera Hồng ngoại Ti400, Ti300 hoặc Ti200 nhanh chóng và dễ dàng vào chân máy một hoặc ba chân tiêu chuẩn để dùng cho các ứng dụng hoặc tình huống đòi hỏi phải có nền ổn định hơn hoặc bán cố định.

Model: Phụ kiện gắn chân máy Fluke 3

Fluke TriPod 3

Tripod Mounting Base

Hãy mua ngay

p>Use with Ti400, Ti300 and Ti200 Infrared Cameras.