Tiếng Việt Vietnam

Kiểm tra nối đất

Điều quan trọng là hầu hết các nhà máy đều có hệ thống điện nối đất để trong trường hợp sét đánh hoặc quá áp, dòng điện sẽ truyền qua đường dẫn an toàn xuống đất. Nhằm bảo đảm sự nối đất đáng tin cậy, Hiệp hội kiểm tra điện quốc tế đã quy định kiểm tra điện cực tiếp đất ba năm/lần.

Dòng sản phẩm máy đo điện trở đất Fluke đã được thiết kế nhằm đánh giá toàn bộ các phương pháp kiểm tra nối đất từ các phương pháp cơ bản nhất đến các phương pháp tiên tiến nhất. Các thiết bị đo của chúng tôi được thiết kế nhằm sử dụng chính xác, an toàn và dễ sử dụng. Chúng tôi cung cấp các biện pháp đo điện trở kháng nhanh chóng và chính xác thông qua một số phương pháp kiểm tra: phương pháp đo điện áp rơi 3- và 4-cực, phương pháp chọn lọc, phương pháp không sử dụng cọc và phương pháp đo 2-cực. Bạn có thể tìm thấy thông tin sử dụng chi tiết tại Trung tâm giải pháp nối đất.