Tiếng Việt Vietnam

Sản phẩm Fluke mới

PVA-1500HE2 I-V Curve Tracer, Clamp and Multimeter Kit

Bộ công cụ gồm Bộ theo dõi đường cong PVA-1500HE2 I-V, Kẹp và Đồng hồ vạn năng

Tối ưu hóa hiệu suất năng lượng mặt trời: Máy phân tích quang điện PVA-1500HE2, Ampe kìm 393 FC & Đồng hồ vạn năng 87V

PVA-1500HE2 I-V Curve Tracer and 1537 Insulation Tester 2500V Kit

Bộ công cụ gồm Bộ theo dõi đường cong I-V PVA-1500HE2 và Máy đo điện trở cách điện 1537 2500V

Tối ưu hóa hiệu suất năng lượng mặt trời: Máy phân tích quang điện PVA-1500HE2 & Máy đo điện trở cách điện 1537 2500V

 PVA-1500HE2 I-V Curve Tracer Thermography Kit

Bộ chụp ảnh nhiệt theo dõi đường cong PVA-1500HE2 I-V

Tối ưu hóa hiệu suất năng lượng mặt trời: Máy phân tích quang điện PVA-1500HE2 & Camera nhiệt TiS75+

PVA-1500HE2 I-V Curve Tracer, Insulation, Clamp and Multimeter Kit

Bộ công cụ gồm Bộ theo dõi đường cong I-V, PVA-1500HE2, Bộ cách điện, kẹp và đồng hồ vạn năng

Tối ưu hóa hiệu suất năng lượng mặt trời: Máy phân tích quang điện PVA-1500HE2, Đồng hồ vạn năng đo cách điện 1587 FC, Ampe kìm 393 FC & Đồng hồ vạn năng 87V

Fluke LTE Communications Module

Mô-đun giao tiếp Fluke LTE

Mô-đun giao tiếp Fluke LTE mở rộng khả năng giao tiếp của Máy phân tích chất lượng điện Fluke 1773, 1775 và 1777. Với mô-đun 4G LTE, bạn có thể giao tiếp từ xa, cho phép xem dữ liệu, điều khiển từ xa và tải xuống dữ liệu đã ghi. Có thể thực hiện tải xuống dữ liệu trong khi máy phân tích chất lượng điện đang ghi.

Fluke FEV350 EV Charging Station Analyzer

Máy phân tích trạm sạc xe điện Fluke FEV350

Giải pháp hoàn chỉnh để kiểm tra hiệu suất và an toàn của các trạm sạc xe điện AC