Tiếng Việt Vietnam

Sản phẩm Fluke mới

Fluke 190-504 Series III Portable Oscilloscope

Dụng cụ kiểm tra Fluke 190 Series III ScopeMeter®

Dụng cụ kiểm tra Fluke 190 Series III ScopeMeter có định mức CAT III 1000 V/CAT IV 600V và kết hợp tính di động bền chắn với hiệu suất cao của dao động kế tiêu chuẩn để lắp đặt, chạy thử và bảo trì máy công nghiệp, điều khiển tự động hóa và xử lý và các linh kiện điện tử chuyển động công suất từ DC sang 500 MHz.

393 FC CAT III 1500 V True-rms Clamp Meter

Ampe kìm hiệu dụng thực 393 FC CAT III 1500 V với iFlex

393 FC CAT III 1500 V True-rms Clamp Meter with iFlex được thiết kế cho các kỹ thuật viên làm việc với điện áp cao một chiều: mảng năng lượng mặt trời, năng lượng gió, đường sắt điện, ngân hàng pin trung tâm dữ liệu để cung cấp điện liên tục. Kẹp sẽ đo tới 1500 V dc, 1000 V ac và lên đến 999,9 A dc hoặc ac thông qua hàm kẹp.
Fluke 377 FC measures voltage and current with the clamp jaw

Ampe kìm True RMS AC/DC Fluke 377 FC với iFlex™

The Fluke 377 FC and 378 FC Clamp Meters let you measure voltage and current with your clamp jaw, all without touching a live wire, using FieldSense™ technology.  Simply clip the black test lead to any electrical ground, put the clamp jaw around the conductor and see reliable, accurate voltage and current values on the display.

Measure voltage and current with the clamp jaw of the Fluke 378 FC clamp meter.

Ampe kìm True-rms AC/DC Fluke 378 FC với iFlex™

The Fluke 377 FC and 378 FC Clamp Meters let you measure voltage and current with your clamp jaw, all without touching a live wire, using FieldSense™ technology.  Simply clip the black test lead to any electrical ground, put the clamp jaw around the conductor and see reliable, accurate voltage and current values on the display.