Tiếng Việt Vietnam

Bộ lọc

An toàn

Ứng dụng

Đo dòng điện

Khả năng tìm nguồn / mô phỏng

Khả năng đo lường

Tính năng

Đo áp suất

Các phép đo khác

Khả năng tìm nguồn

Phát áp suất

Đo điện áp

Công cụ kiểm tra an toàn nội tại cho các khu vực nguy hiểm

An toàn nội tại là một phương pháp được sử dụng trong các môi trường có khả năng xảy ra nổ. Các công cụ có chứng nhận I.S được thiết kế để ngăn ngừa sự giải phóng năng lượng đủ để gây ra mồi lửa của vật liệu dễ cháy. Các tiêu chuẩn của I.S áp dụng đối với tất cả các thiết bị có thể tạo ra một hoặc nhiều nguồn cháy nổ tiềm ẩn được xác định: