Tiếng Việt Vietnam

Kiểm tra chất lượng không khí trong nhà

Nhiệt độ và độ ẩm là nền tảng của chất lượng không khí trong nhà (IAQ)

Chúng ta dựa trên thiết bị HVAC để duy trì mức nhiệt độ, độ ẩm và thông gió cần thiết để đảm bảo sức khỏe, sự thoải mái của người sử dụng và, hơn bao giờ hết, là để điều chỉnh tình trạng của tòa nhà và quản lý chi phí năng lượng đang ngày càng gia tăng. Tương tác giữa thiết bị HVAC, yêu cầu không gian sử dụng, vật liệu xây dựng, điều kiện thời tiết và chênh lệch áp suất là một quá trình không ngừng chuyển biến để chẩn đoán không khí trong nhà (IAD).