Tiếng Việt Vietnam

Căn chỉnh bằng laser

Các hệ thống và thiết bị căn chỉnh bằng tia laser Fluke được thiết kế đặc biệt cho các chuyên gia bảo trì cần nhanh chóng thực hiện phân tích rung và đánh giá cân chỉnh mạch để nắm được nguyên nhân gốc rễ về tình trạng của thiết bị.