Tiếng Việt Vietnam

Máy kiểm tra cáp đồng

Các công ty mong đợi cáp xoắn đôi (Cat 5E, Cat 6, Cat 6A hoặc Cat 8) của họ hoạt động trơn tru. Người lắp đặt cáp chứng nhận việc lắp đặt cáp đồng của họ để chấp nhận việc nhanh hơn. Dù là lắp đặt cáp đồng hoặc khắc phục sự cố của cáp hiện có, dòng sản phẩm bao quát các máy kiểm tra cáp đồng và dụng cụ chứng nhận, thẩm định chất lượng và xác nhận của Fluke Networks sẽ giúp bạn hoàn thành công việc đúng cách.

Trao đổi với chuyên gia