Tiếng Việt Vietnam

Cầu chì

Dụng cụ kiểm tra điện đo cường độ dòng điện phải được trang bị một cầu chì và cầu chì đó phải là loại thích hợp để bảo vệ người dùng khỏi tình trạng đoản mạch có thể xảy ra, cũng như giữ dụng cụ kiểm tra hoạt động. Có nhiều lý do để việc chọn cầu chì phù hợp cho thiết bị đo của bạn sẽ có thể là lựa chọn giữa sự sống và cái chết. Các loại cầu chì sau là thiết bị thay thế thích hợp cho đồng hồ vạn năng và thiết bị đo điện Fluke.

ModelP/N 203403
11A 1000 V
P/N 203411
440 mA 1000V
P/N 2279339
315 mA 1000V
Cụm cầu chì P/N 4016494
440 mA
107, 115, 117, 233   
175, 177, 179, 83V
87V, 287, 289. 27II,
28II, 88V, 77IV, 87V MAX
  
3000 FC, 1577, 1587 FC
BT508, BT510, BT521
   
787, 787B, 789 ● số lượng 2  
1503, 1507   
28II Ex