Tiếng Việt Vietnam

Bộ lọc

Kích cỡ

Nơi sử dụng

Chốt cửa

Phân loại và kiểm tra

Cửa sổ hồng ngoại

Khoản đầu tư lớn nhất của công ty không phải là trang thiết bị nằm đằng sau cánh cửa bảng điện này; ưu tiên hàng đầu là để bảo vệ thợ điện một cách tối đa, kỹ sư và người kiểm tra, bởi vì những người này luôn đối mặt với rủi ro nguy hiểm về tính mạng trong công việc hàng ngày.