Swedish

Hur du mäter resistans

Grunderna

Varför mätaresistans? För att avgöra skicket på en krets eller komponent. Ju högre resistans, desto lägre strömflöde och vice versa.

I allmänhet är resistansen i komponenter som används för att styra kretsar (t.ex. strömbrytare och reläkontakter) mycket låg till en början och ökar över tid på grund av faktorer som t.ex. slitage och smuts. Laster som motorer och solenoider får mindre resistans över tid på grund av försämrad isolering och fukt.

Att mäta resistans:

1. Slå av strömmen till kretsen.

 • Om en krets har en kondensator, ladda ur kondensatorn innan resistansmätning.

2. Vrid multimeters ratten till motstånd, eller ohm, som ofta delar plats på ratten med ett eller flera andra test-/mätningslägen (kontinuitet, kapacitans eller diod; se bild nedan

 • Displayen ska visa OLΩ eftersom Resistansläge, även innan testkablarna är anslutna till en komponent, börjar en digital multimeter (DMM) automatiskt att göra en resistansmätning.
 • M?-symbolen visas på displayen eftersom resistansen i öppna (ej kopplade) testkablar är mycket hög.
 • När kablarna är anslutna till en komponent använder en DMM det automatiska områdesläget för att ställa in det bästa området.
 • Genom att trycka på knappen Range kan en tekniker manuellt ställa in området.
 • Bästa resultat uppnås om komponenten som ska testas tas bort från kretsen. Om komponenten finns kvar i kretsen kan avläsningarna påverkas av andra komponenter parallella med den komponent som ska testas.
DMM-display

 

3. Sätt först in den svarta testkabeln i COM-uttaget.

4. Sen sätt först in den röda testkabeln i VΩ-uttaget.

 • När du är klar tar du bort kablarna i omvänd ordning: röd först och sedan svart.

5. Anslut testkablarna över komponenten som testas.

 • Se till att kontakten mellan testkablar och kretsen är bra.

Tips: För mätning av mycket låg resistans, använd det relativa läget (REL; se punkt 11). Det kan också benämnas noll eller Delta (Δ) läget. Det subtraherar automatiskt testkablarnas resistans – vanligtvis 0,2 Ω till 0,5 Ω. Om testkablarna har kontakt (kortsluts tillsammans) ska displayen optimalt visa 0 Ω.

Andra faktorer som kan påverka resistansmätningen: Främmande ämnen (smuts, flussmedel för lödning, olja), kroppskontakt med testkablarnas metalländar eller parallella kretsbanor. Den mänskliga kroppen blir en parallell resistansbana, vilket sänker den totala kretsens resistans. Undvik därför att röra vid testkablarnas metalldelar för att undvika fel.

6. Läs av den uppmätta spänningen på displayen.

7. När du är klar, stäng av multimetern för att förhindra att batteriet laddas ur.

Avancerade DMM-alternativ

8. Tryck på RANGE-knappen för att välja ett visst fast mätområde.

 • Se till att observera indikeringen på displayen (t.ex. K eller M) efter mätningen.

9. Tryck på HOLD-knappen för att fånga ett stabilt mätvärde. Det kan granskas senare.

10. Tryck på MIN/MAX-knappen för att fånga in lägsta och högsta mätresultat.

 • Multimetern piper varje gång en ny avläsning registreras.

11. Tryck på relativt-knappen (REL) för att ställa in multimetern till ett specifikt referensvärde.

 • Mätningar över och under referensvärdet visas.

Analys av resistansmätning

Betydelsen av ett resistansvärde beror på komponenten som testas. I allmänhet varierar resistansen hos en komponent över tid och från komponent till komponent. Små ändringar i resistans är vanligtvis inte kritiska men kan indikera ett mönster som bör noteras. När resistansen i ett värmeelement stiger, minskar strömmen som passerar genom elementet och vice versa. Se diagrammet nedan.

DMM-resistans

Vid arbete på ett kretskort kan det ibland vara nödvändigt att lyfta ena kabeln på resistorn från kortet för att mäta rätt resistans på resistorn. Resistansmätningen som visas av en DMM är den totala resistansen genom alla möjliga vägar mellan testkabelns prober. Var försiktig när du mäter resistansen över en komponent som är en del av en krets.

Resistansen hos alla komponenter som är kopplade parallellt med en komponent som testas påverkar resistansavläsningen, vanligtvis till det lägre. Kontrollera alltid kretsschemat för parallella banor.

Referens: Digital Multimeter Principles av Glen A. Mazur, American Technical Publishers.

Hitta rätt multimeter