Swedish

Hur värmekameror fungerar

Värmefotografering, Grunderna
Hur värmekameror fungerar
Läs om hur infraröda kameror mäter värmebilder och använder färgpaletter, spatiell upplösning och rätt fokus för att skapa en värmebild. 

Alla föremål utsänder infraröd energi, som kallas värmebild. En infraröd kamera (kallas även en värmekamera) upptäcker och mäter den infraröda energin hos objekt. Kameran omvandlar dessa infraröda data till en elektronisk bild som visar skenbar yttemperatur på föremålet som mäts.

En infraröd kamera innehåller ett optiskt system som fokuserar infraröd energi på ett speciellt detektorchip (en uppsättning sensorer) som innehåller tusentals detektorpixlar i ett rutmönster.

Varje pixel i sensoruppsättningen reagerar på den infraröda energin som fokuseras på den och producerar en elektronisk signal. Kamerans processor tar signalen från varje pixel och tillämpar en matematisk beräkning för att skapa en karta över den skenbara temperaturen på föremålet. Varje temperaturvärde tilldelas en färg. Den resulterande matrisen av färger skickas till minnet och kamerans display som en temperaturbild (värmebild) av föremålet.

Många infraröda kameror har även en kamera för synligt ljus som automatiskt tar en vanlig digital bild vid varje tryck på avtryckaren. Genom att blanda dessa bilder är det enklare att korrelera problemområden i den infraröda bilden med den faktiska utrustning eller det område du inspekterar.

IR-Fusion®-tekniken (exklusiv för Fluke) kombinerar en vanlig bild med en IR-värmebild med pixel-för-pixel-inriktning. Du kan variera intensiteten i bilden med synligt ljus och den infraröda bilden för att tydligare se problemet i den infraröda bilden eller hitta det i bilden med synligt ljus.

Utöver grundläggande värmefotograferingskapacitet kan du hitta värmekameror med ett brett utbud av extra funktioner för att automatisera funktioner, möjliggöra röstanteckningar, förstärka upplösningen, spela in och strömma video av bilderna och stödja analys och rapportering.