Swedish

Så här testar du dioder

Grunderna

Digitala multimetrarkan testadioder genom att använda en av de två metoder:

 1. Diodtestläge: nästan alltid det bästa tillvägagångssättet.
 2. Resistansläge: används vanligtvis endast om en multimeter inte är utrustad med ett diodtestläge.

Obs! I vissa fall kan det vara nödvändigt att ta bort ena änden av dioden ur kretsen för att kontrollera dioden.

Värt att veta om resistansläget vid diodtest:

 • Indikerar inte alltid om en diod är fungerande eller ej.
 • Bör inte utföras när en diod är inkopplad i en krets eftersom det kan ge en felaktig avläsning.
 • KAN användas för att verifiera om en diod är defekt i en specifik tillämpning efter att ett diodtest indikerar att en diod fungerar dåligt.

En diod testas bäst genom att mäta spänningsfallet över dioden när den har framspänning. En diod med framspänning fungerar som en stängd brytare, som tillåter att ström flödar.

En multimeters diodtestläge producerar en liten spänning mellan testkablarna. Multimetern visar sedan spänningsfallet när testkablarna är anslutna över en diod när den har framspänning. Diodtestproceduren utförs enligt följande:

 1. Se till att a) all ström till kretsen är avstängd och b) ingen spänning finns på dioden. Spänning kan finnas i kretsen på grund av laddade kondensatorer. Om så är fallet måste kondensatorerna laddas ur. Ställ in multimetern för mätning av AC- eller DC-spänning efter behov.
 2. Vrid knob (roterande vridomkopplare) till Diode Test läge ( Så här testar du dioder ). Det kan dela plats på ratten med en annan funktion.
 3. Anslut testkablarna till dioden. Registrera mätningen som visas.
 4. Omvänd testkablarna. Registrera mätningen som visas.

Analys av diodtest

 • En fungerande diod med framspänning visar ett spänningsfall som sträcker sig från 0,5 till 0,8 volt för de vanligaste kiseldioderna. Vissa germaniumdioder har ett spänningsfall från 0,2 till 0,3 V.
 • Multimetern visar OL när en fungerande diod har backspänning. OL-avläsningen indikerar att dioden fungerar som en öppen brytare.
 • En felaktig (öppen) diod tillåter inte att ström flödar i någondera riktning. En multimeter visar OL i båda riktningarna när dioden är öppen.
 • En kortsluten diod har samma spänningsfall (ca 0,4 V) i båda riktningarna.

En multimeter inställd på resistansläge (Ω) kan användas som ett extra diodtest eller, som nämnts tidigare, om en multimeter inte inkluderar diodtestläge.

Analys av diodtest

En diod har framspänning när den positiva (röda) testkabeln är på anoden och den negativa (svarta) testkabeln på katoden.

 • Den framspända resistansen i en fungerande diod bör variera från 1 000 Ω till 10 MΩ.
 • Resistansmätningen är hög när dioden har framspänning eftersom ström från multimetern flödar genom dioden, vilket ger den höga resistans som krävs för testning.

En diod har backspänning när den positiva (röda) testkabeln är på katoden och den negativa (svarta) testkabel på anoden.

 • Den backspända resistansen i en fungerande diod visar OL på en multimeter. Dioden är felaktig om värdena är desamma i båda riktningarna.
Diodtest med resistansläge

Proceduren för resistansläge utförs enligt följande:

 1. Se till att a) all ström till kretsen är avstängd och b) ingen spänning finns på dioden. Spänning kan finnas i kretsen på grund av laddade kondensatorer. Om så är fallet måste kondensatorerna laddas ur. Ställ in multimetern för mätning av AC- eller DC-spänning efter behov.
 2. Vrid ratten till resistansläget (Ω). Det kan dela plats på ratten med en annan funktion.
 3. Anslut testkablarna till dioden när den har tagits bort från kretsen. Registrera mätningen som visas.
 4. Omvänd testkablarna. Registrera mätningen som visas.
 5. För bästa resultat när du använder resistansläge för att testa dioder, jämför mätningarna med en diod som du vet fungerar.

Referens: Digital Multimeter Principles av Glen A. Mazur, American Technical Publishers.

Hitta rätt multimeter