Swedish

Hur man testar kontinuitet

Grunderna
Hur man testar kontinuitet
 1. Vrid ratten till Continuity Test läget (Ikon för kontinuitetstest). Det delar troligen plats på ratten med en eller flera funktioner, vanligtvis resistans (Ω). Med testproberna separerade kan multimeterns display visa OL och Ω.
 2. Tryck vid behov på kontinuitetsknappen.
 3. Sätt först in den svarta testkabeln i COM-uttaget.
 4. Sätt sedan in den röda kabeln i VΩ-uttaget. När du är klar tar du bort kablarna i omvänd ordning: röd först och sedan svart.
 5. Med kretsen strömlös, anslut testkablarna över komponenten som testas. Placeringen av testkablarna är godtycklig. Observera att komponenten kan behöva isoleras från andra komponenter i kretsen.
 6. Den digitala multimetern (DMM) piper om en obruten bana (kontinuitet) upptäcks. Om kretsen är öppen (strömbrytaren är i läget OFF) kommer den digitala multimetern inte att pipa.
 7. När du är klar, stäng av multimetern för att spara på batteriet.

Översikt över kontinuitetstest

 • Kontinuitet innebär att det föreligger en obruten krets för strömflödet. En krets är obruten när dess brytare är stängd.
 • En digital multimeters kontinuitetstestläge kan användas för att testa brytare, säkringar, elektriska anslutningar, ledare och andra komponenter. En fungerande säkring ska till exempel ha kontinuitet.
 • En DMM avger en hörbar respons (ett pip) när den upptäcker en obruten bana.
 • Pipet, en hörbar indikator, gör att tekniker kan fokusera på testmetoder utan att titta på multimetern.
 • Vid testning av kontinuitet piper multimetern baserat på resistansen i komponenten som testas. Den resistansen bestäms av multimeterns områdesinställning. Exempel:
  • Om området är inställt på 400,0 Ω piper en multimeter vanligen om komponenten har en resistans på 40 Ω eller mindre.
  • Om området är inställt på 4 000 kΩ piper en multimeter vanligen om komponenten har en resistans på 200 Ω eller mindre.
 • Den lägsta områdesinställningen bör användas vid test av kretsar som ska ha lågt resistansvärde, såsom elektriska anslutningar eller brytarkontakter.