Swedish

Hur du mäter frekvens

Grunderna

Kretsar och utrustning kan vara designade för operation med en fast eller variabel frekvens. De kan fungera onormalt om drift sker vid en annan frekvens än vad som specificerats.

En AC-motor som utformats för 60 Hz fungerar långsammare om frekvensen är lägre än 60 Hz och snabbare om frekvensen överstiger 60 Hz. För AC-motorer ger en förändring i frekvens en proportionell ändring av motorns varvtal. Fem procents minskning i frekvens ger fem procents minskning av motorns varvtal.

Vissa digitala multimetrar inkluderar tillvalslägen relaterade till frekvensmätning:

 • Frekvensräknarläge: Det mäter frekvensen i AC-signaler. Det kan användas till att mäta frekvens vid felsökning av elektrisk och elektronisk utrustning.
 • Läge för registrering av MIN MAX: Gör att frekvensmätningar kan registreras under en viss tidsperiod. Det ger samma funktion med spänning, ström och resistans.
 • Automatiskt områdesläge: Väljer automatiskt frekvensmätningsområde. Om frekvensen för den uppmätta spänningen är utanför frekvensmätområdet kan en DMM inte visa en korrekt mätning. Se användarhandboken för specifika frekvensmätningsområden

Digitala multimetrar med frekvens symbolen på ratten

 1. Vrid ratten till Hz.
  • Den brukar dela plats på ratten med minst en annan funktion.
  • Vissa mätare anger frekvensen genom en sekundär funktion som nås genom att trycka på en knapp och ställa in ratten till AC eller DC.
 2. Sätt först in den svarta testkabeln i COM-uttaget.
 3. Sätt sedan in den röda kabeln i V Ω-uttaget.
  • När du är klar tar du bort kablarna i omvänd ordning: röd först och sedan svart.
 4. Anslut den svarta testkabeln först, sedan den röda.
  • När du är klar tar du bort kablarna i omvänd ordning: röd först och sedan svart.
 5. Läs av det uppmätta värdet på displayen.
  • Förkortningen Hz ska visas till höger om mätvärdet.

Digitala multimetrar med frekvens-knappen

Hur du mäter frekvens
 1. Vrid ratten till AC-spänning ( AC-spänningsindikator ). Om spänningen i kretsen är okänd, ställ in området till högsta spänningsinställning.
  • De flesta digitala multimetrar slås på i automatiskt områdesläge och väljer automatiskt mätområde baserat på spänningen.
 2. Sätt först in den svarta testkabeln i COM-uttaget.
 3. Sätt sedan in den röda kabeln i V Ω-uttaget.
 4. Anslut testkablarna till kretsen.
  • Placeringen av testkablarna är godtycklig.
  • När du är klar tar du bort kablarna i omvänd ordning: röd först och sedan svart.
 5. Läs av den uppmätta spänningen på displayen.
 6. Med multimetern fortfarande ansluten till kretsen, tryck på knappen Hz.
 7. Läs av frekvensmätningen i displayen.
  • Hz-symbolen ska visas i displayen till höger om mätningen.

Frekvensmätningsområde

I vissa kretsar kan det finnas tillräckligt med distorsion på linjen för att förhindra en korrekt frekvensmätning. Exempel: AC-styrningsenheter med variabel frekvens (VFD) kan producera frekvensdistorsion.

När du testar VFD-enheter, använd inställningen för lågpassfilter ( Hur du mäter frekvens ) ac V ( AC-spänningsindikator ) för exakta avläsningar. För mätare utan inställningen Hur du mäter frekvens AC-spänningsindikator vrider du ratten till DC-spänning och trycker sedan på knappen Hz igen för att mäta frekvens på DC-spänningsinställningen. Om mätaren tillåter en frikopplad frekvensmätning kan du också prova att byta spänningsområde för att kompensera för brus.

Referens: Digital Multimeter Principles av Glen A. Mazur, American Technical Publishers.

Hitta rätt multimeter