Czech

Rychlý průvodce příznaky a příčinami problémů s kvalitou elektrické energie

Neškolený člověk nemusí problémy elektrických rozvodných systémů nebo zařízení připojených do obvodu posoudit jako problémy s kvalitou elektrické energie. Když není problém zřejmý okamžitě, může být záležitost uzavřena s tím, že to je jen starý jistič, který by možná potřeboval vyměnit nebo jenom znovu zapnout. Místo toho byste se měli podívat na zátěže systému a monitorovat harmonické, nesymetrie nebo pravidelnosti ve výskytu poruch.

Měření kvality elektrické energie ukazuje různé problémy ve formě grafu.

Problémy s harmonickým zkreslením a anomáliemi napětí a proudu představují oblast, ve které dochází k běžným problémům s kvalitou elektrické energie. Anomálie napětíproudu vytvářejí problémy; mnoho z nich však lze napravit ještě předtím, než způsobí poškození zařízení. Všímejte si příznaků:

ProblémPříznakyPotenciální příčiny
Poklesy napětíKolísání a tlumení intenzity osvětlení, zablokování počítačů, cvakání nebo úplné výpadky v relé a stykačích, vypínání zařízení a celého systému
Rušivé a neočekávané alarmy a vypínání zařízení
Spouštění velkých zátěží, zejména indukčních
Podobné činnosti v sousedních zařízeních
Špatné počasí
Zvýšení napětíPřerušení napájení
Přepěťové výpadky a alarmy na pohonech s proměnnými otáčkami (VFD)
Závada na jedné fázi třífázové soustavy
Náhlé snížení zátěže
Spínání kondenzátorové baterie
Přechodové jevyVýboje a obloukové výboje v rozvodném zařízení
Poškozená izolace
Závada elektroniky
Zablokování počítačů
Údery blesku
Spínání kondenzátorů
Obnovení napájení systémů po výpadku napájení
Náhlé zastavení velkého zařízení
Znečištěné nebo opotřebované stykače
Výpadky napájeníVypínání zařízeníChvilkové výpadky síťového napájení
NesymetriePřehřáté třífázové motory a transformátoryNesymetrické zátěže napříč jednotlivými fázemi třífázových rozvaděčů
Nesymetrie síťového napájení
Provoz jednofázových svářeček
Transformátory zapojené do V
HarmonickéTransformátory zapojené do V
Přehřáté transformátory
Přehřáté indukční motory
Rušivé a neočekávané alarmy a vypínání elektronických zařízení
Nelineární zátěže, jako jsou například spínací zdroje napájení
Převodníkové části zdroje nepřerušitelného napájení (UPS), pohony s proměnnými otáčkami (VFD) a nabíječky baterií
Svářečky
Obloukové pece

Analyzátory a záznamníky kvality elektrické energie

Analyzátor kvality elektrické energie může pomoci rozpoznat tyto běžné problémy s kvalitou elektrické energie. S analyzátorem kvality elektrické energie vám nikdy neunikne žádná kritická událost s kvalitou elektrické energie. Ať už provádíte rychlou kontrolu systému nebo podrobnou studii kvality elektrické energie, klíčová jsou konzistentní data. Po zapojení přístroje řady 1770 do zařízení máte k dispozici jedinečný systém automatického provádění měření, který vám zajistí neustálé shromažďování těch správných dat – rychlé přechodové jevy až do 8 kV, harmonické až do 30 kHz, poklesy a zvýšení napětí, stejně jako měření napětí, proudu a výkonu, která umožní charakterizovat problémy v elektrickém systému.

Záznamníky kvality elektrické energie usnadňují vytváření profilů spotřeby energie v budovách a zařízeních. Dodávají data měření napájení, takže budete moci objevovat a odstraňovat příčiny plýtvání energií a přetížené obvody. Je skvělé mít tyto přístroje po ruce pro provádění rutinních studií zátěží a programů preventivní údržby.

Záznamníky kvality elektrické energie jsou přístroje k použití při provádění pokročilých analýz kvality elektrické energie. Objevujte hlavní příčiny poruch zařízení pomocí studií zátěží a analýz přechodových jevů, abyste z nich později mohli vycházet při provádění nezbytných oprav nebo vytváření výchozích informací pro rutinní studie zátěží.

Konektorová rozhraní pro elektrická měření

Konektorová rozhraní pro elektrická měření představují doplněk k dalšímu usnadnění měření s uvedenými přístroji. Konektorové rozhraní pro elektrická měření je trvale nainstalováno na přední straně skříně, s nezbytnými konektory připravenými k okamžitému použití. Namísto otevírání skříně prostě provedete měření na tomto rozhraní, což znamená mnohem bezpečnější proces provádění rutinní preventivní údržby nebo studií zátěží.

Najděte správný přístroj na měření kvality elektrické energie