Czech

Pět nejvýznamnějších problémů s kvalitou elektrické energie, které můžete vyřešit pomocí analyzátorů kvality elektrické energie Fluke řady 1770

Odstraňování problémů

třífázovým analyzátorem kvality elektrické energie Fluke řady 1770 v brašně vám neunikne žádná kritická událost týkající se kvality elektrické energie. Zachycujte rychlé přechodové jevy až do 8 kV, harmonické až do 30 kHz, krátkodobé poklesy a zvýšení napětí, stejně jako měření napětí, proudu a výkonu, které umožňují provádět charakterizaci elektrického systému.

Tento přístroj je však nabitý funkcemi, které skýtají řadu použití – jak tedy začít s určováním příčin problémů s kvalitou elektrické energie, které potřebujete vyřešit? Zjistěte, jak provést měření potřebná k vyhledání nejběžnějších problémů s kvalitou elektrické energie pomocí analyzátoru kvality elektrické energie.

Problém 1. Vyhledávání problémů s harmonickými

Měření pomocí: Studie nebo vyhodnocování a analýza harmonických v elektrických soustavách

Při stahování dat z analyzátorů kvality elektrické energie Fluke řady 1770 dokáže software Energy Analyze Plus porovnat naměřená statistická data harmonických napětí a proudu s různými normami. Podle pokynů na obrazovce určíte, zda některé z naměřených hodnot nepřekračují požadované mezní hodnoty.

Pět nejvýznamnějších problémů s kvalitou elektrické energie, které můžete vyřešit pomocí analyzátorů kvality elektrické energie | Fluke

Energy Analyze Plus je výkonný nástroj prediktivní údržby, který umožňuje vysledovat proudové harmonické dříve, než dojde ke zkreslení napětí. To umožňuje zabránit neočekávaným poruchám nebo situacím, kdy jsou překročeny mezní hodnoty, a také díky tomu lze prodloužit dobu provozuschopnosti systému.

Problém 2. Energetické ztráty

Měření pomocí: Energetické studie hodnotící spotřebu energie

Za pomoci analyzátoru řady 1770 můžete snadno vyhodnocovat spotřebu energie. Po stažení dat vám software Energy Analyze Plus pomůže s analýzou, sledováním a vykazováním zachycených energetických dat. Podle pokynů na obrazovce můžete rychle porovnávat výsledky s historickými hodnotami, srovnávat je s oborovými normami a porovnávat naměřená data s místními podmínkami k zajištění komplexnějšího přehledu o dění v provozu.

A díky živému zobrazení si tyto informace můžete prohlížet již v průběhu sběru dat.

Problém 3. Přetížené rozvaděče

Měření pomocí: Rozbory zátěže

Sledování zařízení v průběhu času vám může pomoci určit, zda je rozvaděč přetížený, nebo je možné přidat zátěž bez nákladných rozšíření. Řada 1770 umožňuje provoz v režimu záznamníku, díky kterému nebudete k nalezení potenciálních problémů potřebovat rozsáhlé školení.

Systém vás provede nastavením a ukáže vám, co se má kam zapojit a která tlačítka máte stisknout. Analyzátor je také vybaven vestavěnými spouštěči záznamu událostí, založenými na normách kvality elektrické energie. Přestože jsou tato nastavení plně přizpůsobitelná, není nutné je jakkoli upravovat, pokud nechcete provést změny oproti normě.

Zprávy z rozborů zátěže

Po dokončení rozboru zátěže zanalyzujete informace a sestavíte zprávu. Projděte si a zanalyzujte podrobnosti o spotřebě energie, které jste změřili a zaznamenali do automaticky vytvářené zprávy. Bez problémů si můžete zobrazit údaje o kvalitě elektrické energie bez nutnosti se cokoliv učit a bez potřeby dodatečného softwaru. Díky vytváření zpráv jedním stisknutím tlačítka získáte standardizované zprávy, které vyhovují celosvětovým normám a směrnicím pro měření.

Problém 4. Zachycování elektrických poruch

Měření pomocí: Režim PQ metru (měřice kvality energie) a pokročilý záznam přechodových jevů

Analyzátory kvality elektrické energie Fluke 1775 a Fluke 1777 jsou vybaveny pokročilým záznamem přechodových jevů, který pomáhá jasně identifikovat rychlé napěťové přechodové jevy, aby bylo možné nainstalovat potřebné prostředky zamezující škodám na zařízení.

 17751777
RYCHLOST VZORKOVÁNÍ1 MHz20 MHz
 Zachycování rychlých přechodových jevůZachycování těch nejrychlejších přechodových jevů s vysokým rozlišením

Nastavení analyzátoru k zachycování těchto přechodových jevů je navrženo tak, aby bylo rychlé a snadné. Jakmile přepnete do režimu PQ metru, přístroj vás provede kroky, které je třeba provést. Na obrazovce dokonce uvidíte veškeré potenciální problémy v nastavení, aby byla získaná data co nejpřesnější.

Obrazovka ověření analyzátoru kvality elektrické energie 1777. Tlačítko Start zůstane oranžové, dokud nebude problém vyřešen.

Kromě toho přístroje řady 1770 nejenže dokáží identifikovat problémy s kabeláží, ale jediným stisknutím tlačítka je zvládnou automaticky opravit. Díky tomu odpadá nutnost ručního určovaní na kterou svorku patří který kabel. Po zjištění problému tlačítko Start změní barvu na oranžovou. Chcete‑li problém opravit, jednoduše klepněte na tlačítko Auto Correct (Auto korekce) v dolní části obrazovky. Jakmile tlačítko Start zezelená, je možné spustit záznam bez obav z problémů s kabeláží nebo nastavením napětí.

Problém 5. Odhalte další problémy

Měření pomocí: Studie kvality elektrické energie

Přístroje řady 1770 jsou zařízení 2 v 1, která kombinují funkce měřiče kvality elektrické energie s robustními možnostmi analýzy a záznamu samostatného analyzátoru kvality elektrické energie v jediném, snadno použitelném ručním zařízení – bez ohledu na to, jestli víte, jaké konkrétní problémy hledáte, nebo ne.

Během záznamu dat pro účely rozboru zátěže si data můžete současně i prohlížet. Obrazovka Stav kvality elektrické energie je vaším oknem do kvality dodávky energie. Toto zobrazení porovnává shromážděná data s normou a výsledky uvádí v přehledném, barevně rozlišeném sloupcovém grafu.

Po dokončení rozboru zátěže nebo studie systému dokáže analyzátor vytvořit přehlednou zprávu. To umožní rychlé a snadné zachycení a identifikaci elektrických problémů a jejich jasné zobrazení v souhrnné zprávě. Zachyťte díky datům nasbíraným přístrojem řady 1770 problémy se zátěží, účiníkem a harmonickými.

O řadě 1770

Třífázové analyzátory kvality elektrické energie Fluke řady 1770 jsou výkonné přístroje, které zjednodušují zaznamenávání dat o kvalitě elektrické energie, řešení problémů a analýzu. Tyto analyzátory byly navrženy pro rychlejší a snazší provádění studií kvality elektrické energie a nabízí automatické měření, jednoduché uživatelské rozhraní a nastavení, nejlepší specifikace ve své třídě a software pro zjednodušené vytváření zpráv. Přístroj lze také napájet přímo z měřicího obvodu, takže není nutné hledat zásuvku nebo používat dlouhý prodlužovací kabel.

 
Použití177317751777
Energetické studie a zátěžové testy
Studie harmonických
Nežádoucí vypínání jističe 
Studie kvality elektrické energie v rozvodných podnicích 
Nalezení poruch zařízení způsobených přechodovými jevy do 8 kV a od 1 mikrosekundy 
Nalezení poruch zařízení způsobených přechodovými jevy do 8 kV a od 1 nanosekundy