Czech

Třífázový záznamník kvality elektrické energie Fluke 1760TR Basic

 • Fluke 1760TR Basic Three-Phase Power Quality Recorder
 • Fluke 1760TR Basic Three-Phase Power Quality Recorder

Klíčové vlastnosti

 • Úplná shoda s požadavky třídy A: Umožňuje provádění testů podle nejpřísnější mezinárodní normy IEC 61000-4-30, třída A.
 • Synchronizace času pomocí GPS: Umožňuje přesnou korelaci dat s událostmi nebo datovými sadami z jiných přístrojů.
 • Pružné a plně nastavitelné prahy a měřítka: Umožňuje uživateli přesně určit konkrétní problémy prostřednictvím definice podrobných kritérií detekce a zaznamenávání poruch.
 • Zdroj nepřerušitelného napájení (40 minut): Nikdy nepromeškáte důležité události - zaznamenává se i začátek a konec přerušení a výpadků a napomáhá se tak při stanovování příčiny.
 • Zachycení křivky průběhu 10 MHz, 6 000 Všp: Slouží k získání podrobného obrazu sebekratší události.
 • Datová paměť 2 GB: Umožňuje podrobný simultánní záznam mnoha parametrů energie po dlouhé časové úseky.
 • Dodává se včetně rozsáhlého softwaru: Software poskytuje diagramy trendů pro analýzu hlavní příčiny, statistická shrnutí, psaní zpráv a sledování dat v reálném čase v režimu online.
 • Plug and play: Umožňuje rychlé nastavení s automatickou detekcí čidel; čidla jsou napájena přístrojem a není tak nutno používat baterie.
 • Robustní konstrukce pro použití v terénu: Izolovaná skříň a tuhá konstrukce bez pohyblivých dílů umožňuje spolehlivé testování téměř za libovolných podmínek.

Přehled výrobků: Třífázový záznamník kvality elektrické energie Fluke 1760TR Basic

Přesnost vyhovuje třídě A pro nejnáročnější testy kvality elektrické energie

Třífázový záznamník kvality el. energie Fluke 1760 plně odpovídá normě IEC 61000-4-30 třídy A pro progresivní analýzu kvality el. energie a konzistentní zkoušení shody. Tento analyzátor kvality elektrické energie je určen pro analýzu rozvodových a průmyslových energetických distribučních systémů ve středně a nízkonapěťových sítích a poskytuje dostatečnou flexibilitu pro přizpůsobení prahů, algoritmů a výběrů měření. Záznamník 1760 zachycuje nejucelenější podrobnosti u uživatelem stanovených parametrů.

Aplikace

Podrobný rozbor poruch – Provádění vysokorychlostních analýz přechodových jevů a odhalení hlavní příčiny selhání zařízení pro omezení dalšího výskytu a preventivní údržbu. Možnost volby rychlých přechodových jevů s rozsahem měření 6 000 V umožňuje zachycení velmi krátkých impulsů, jako jsou například údery blesku.

Dodržení požadavků kvality služeb třídy A – Ověření kvality dodávané elektrické energie na vstupní přípojce. Díky shodě s požadavky s třídou A přístroj Fluke 1760 umožňuje nezpochybnitelné ověření.

Korelace událostí na několika místech – Pomocí časové synchronizace GPS mají uživatelé možnost rychle zjistit, kde došlo k poruše, buď uvnitř nebo vně zařízení.

Galvanické oddělení a DC vazba – Umožňuje kompletní měření v nepodobných energetických systémech. Například lze řešit problémy systémů UPS současným zaznamenáváním napětí baterie a výstupního výkonu.

Rozbory kvality elektrické energie a elektrické zátěže – Hodnocení základní kvality elektrické energie k ověření kompatibility s důležitými systémy před instalací a ověření kapacity elektrického systému před zvýšením zátěže.

Můžete si vybrat ze třech modelů přístroje Fluke 1760:

Vlastnosti výrobkuFluke 1760 BasicFluke 1760TR BasicFluke 1760Fluke 1760TR
Statistika kvality elektrické energie podle normy EN50160
Seznam napěťových událostí (poklesy, překmity a přerušení)
Souvislý záznam:
Napětí
Proudu
Výkonu - činný, jalový, zánlivý
Účiníku
kWh
Flicker (mihotání světel)
Nevyvážení soustavy
Frekvence
Napěťových a proudových harmonických až do 50té/interharmonických
THD (celkové harmonické zkreslení)
Řídících signálů v rozvodné síti
Spouštěné záznamy
Režim online (osciloskop, přechodové jevy a události)
Rychlá analýza přechodových jevů do 10 MHz
4, 600 V napěťové sondy
4 flexibilní dvourozsahové proudové sondy (1 000 A / 200 A (st))
Přijímač pro synchronizaci času GPS
PaměťPaměť Flash 2 GB

Technické údaje: Třífázový záznamník kvality elektrické energie Fluke 1760TR Basic

Přehled měřicích funkcí
Statistické hodnocení
 Statistika kvality elektrické energie odpovídá požadavkům normy EN50160 a tabulkám DISDIP, jako např. ITIC, CEBEMA, ANSI
Seznam událostí
 Přístroj zjišťuje poklesy, překmity a přerušení a ukládá je do seznamu událostí. Do tohoto seznamu se rovněž ukládá jakákoliv spouštěcí událost, která způsobila vznik události.
 V seznamu událostí je uveden přesný čas vzniku události a také doba jejího trvání a stupeň. Tříděním podle několika atributů těchto událostí lze zvolit jednu událost pro podrobnější rozbor základní příčiny.
 Dojde-li ke spouštěcí události, lze ukládat hodnoty RMS, přechodové jevy a rychlé přechodové jevy.
Souvislý záznam
 Přístroj Fluke 1760 zaznamenává hodnoty rms spolu s odpovídajícími minimálními a maximálními hodnotami:
 • Napětí
 • Proudu
 • Výkonu - činný, jalový, zdánlivý
 • Účiníku
 • kWh
 • Flickeru (mihotání světel)
 • Nevyvážení soustavy
 • Frekvence
 • Harmonických/interharmonických
 souvisle v následující časových intervalech:
 Den
 10 min.
 Volný interval, např.: 15 min., 2 hod.
Spouštěné záznamy
rms: Dobu agregace lze nastavit mezi 10 ms (1/2 cyklu), 20 ms (1 cyklus), 200 ms (10/12 cyklů) nebo 3 s (150/180 cyklů).
 Výpočet hodnot rms, harmonických a interharmonických se provádí synchronně se síťovým kmitočtem.
 Základní agregace pro harmonické a interharmonické je 200 ms
Osciloskop: Vzorkovací frekvence je 10,24 kHz u všech 8 kanálů
Rychlé přechodové jevy: Vzorkovací frekvenci lze volit v rozmezí od 100 kHz do 10 MHz pro kanál 1-4 FFT rychlých přechodových jevů
Řídící signály v rozvodné síti
 Fáze a vodič N, napětí a proud
Režim online
 Proměnlivá rychlost obnovování. Tato vlastnost umožňuje ověřování nastavení přístroje a nabízí rychlý přehled osciloskopu, přechodových jevů a událostí.
Všeobecné údaje
Vnitřní nejistota
 týká se referenčních podmínek a je garantována po dobu dvou let
Systém jakosti
 vývoj, výroba podle normy ISO 9001: 2000
Podmínky prostředí
Rozsah provozní teploty: 0 °C až +50 °C
Rozsah pracovní teploty: -20 °C až +50 °C
Rozsah teploty skladování: 20 °C až 60 °C
Referenční teplota: 23 °C ± 2 K
Klimatická třída: B2 (IEC 654-1), -20 °C až +50 °C
Max. provozní nadmořská výška: 2 000 m, max. 600 V CAT IV*, napájení: 300 V CAT III 5000 m: max. 600 V CAT III*, napájení: 300 V CAT II 
* v závislosti na čidlu
Referenční podmínky
Teplota prostředí: 23 °C ± 2 K
Napájení: 230 V ± 10 %
Síťový kmitočet: 50 Hz / 60 Hz
Signál: deklarované vstupní napětí Udin
Průměrování: 10minutové intervaly
Korpus
 izolovaný, robustní plastový korpus
EMC
Emise: Třída A podle IEC/EN 61326-1
Imunita: IEC/EN 61326-1
Napájení
Rozsah: AC (st): 83 V až 264 V, 45 Hz až 65 Hz
 DC (ss): 100 V až 375 V
Bezpečnost: IEC/EN 61010-1, 2. vydání
 300 V CAT III
Spotřeba energie: max. 54 VA
Akumulátor: NIMH, 7,2 V, 2,7 Ah
 V případě výpadku napájení udržuje vnitřní baterie napájení po dobu 40 minut. Po této době, nebo pokud jsou akumulátory vybité, se přístroj Fluke 1760 vypne a po obnovení přívodu proudu pokračuje v měření pomocí posledních platných nastavení. Baterii může měnit uživatel.
Displej
 Přístroj Fluke 1760 obsahuje indikátory LED signalizující stav 8 kanálů, sled fází, napájení (síťové nebo z akumulátoru), využití paměti, časovou synchronizaci a přenos dat.
Indikátor zapnutí: • Svítí nepřerušovaně: normální napájení z elektrické sítě.
 • Nesvítí: napájení pomocí vnitřního akumulátoru v případě výpadku napájení ze sítě.
Indikátory;kanálů  3barevné diody LED na každý kanál, signalizace:
 • stavu přetížení,
 • stavu nedostatečného zatížení,
 úrovně signálu ve jmenovitém rozsahu.
Datová paměť
 Paměť Flash o kapacitě 2 GB, podle modelu
Model paměti
 Lineární
Rozhraní
 Ethernet (100 MB/s), kompatibilní s Windows® 98/ME/NT/2000/XP RS 232, externí modem prostřednictvím RS 232
Komunikační rychlost pro RS 232
 9 600 Baudů až 115 kBaudů
Rozměry
 325 mm x 300 mm x 65 mm (V x Š x H)
Hmotnost
 přibl. 4,9 kg (bez příslušenství)
Záruka
 2 roky
Interval kalibrace
 Pro třídu A se doporučuje 1 rok, pro ostatní 2 roky
Úprava signálu
Rozsah pro systémy 50 Hz
 50 Hz ± 15 % (42,5 Hz až 57,5 Hz)
Rozsah pro systémy 60 Hz
 60 Hz ± 15 % (51 Hz až 69 Hz)
Rozlišení
 16 ppm
Vzorkovací frekvence pro síťový kmitočet 50 Hz
 10,24 kHz. Vzorkovací frekvence je synchronizována se síťovým kmitočtem.
Nejistota měření kmitočtu
 < 20 ppm
Nejistota interních hodin
 < 1 s / den
Intervaly měření
 Agregace hodnot intervalu podle normy IEC 61000-4-30, třída A
Minimální a maximální hodnoty Polovina cyklu, např.: hodnoty 10 ms rms při 50 Hz
Přechodové jevy: Vzorkovací frekvence 100 kHz až 10 MHz na kanál
Harmonické
 podle IEC 61000-4-7:2002: 200 ms
Flicker (mihotání světel)
 podle EN 61000-4-15:2003: 10 min. (Pst), 2 hod. (Plt)
Měřicí vstupy
Počet vstupů
 8 galvanicky oddělených vstupů pro měření napětí a proudu.
Bezpečnost čidel
 až 600 V CAT IV podle čidla
Základní bezpečnost
 300 V CAT III
Jmenovité napětí (rms)
 100 mV
Rozsah (špičková hodnota)
 280 mV
Přetížitelnost (rms)
 1 000 V, trvale
Rychlost zvyšování napětí
 max. 15 kV / µs
Vstupní odpor
 1 MΩ
Vstupní kapacitance
 5 pF
Vstupní filtr
 Každý kanál je vybaven pasivním nízkoprahovým filtrem, vyhlazovacím filtrem a 16bitovým převodníkem A/D. Všechny kanály jsou vzorkovány synchronně se společným časovým impulsem řízeným krystalem.
 Filtry zajišťují ochranu proti napěťovým přechodovým jevům a omezují rychlost zvyšování signálu, omezují vysokofrekvenční složky a zejména šumové napětí vyšší než polovina vzorkovací frekvence převodníku A/D o 80 dB; takto se dosahuje velmi malých chyb měření ve výjimečně širokém rozsahu amplitud. Platí to také za extrémních provozních podmínek, jako jsou například přechodová napětí na výstupu z převodníků.
Nejistoty
Nejistota za referenčních podmínek
 Nejistota včetně napěťových čidel odpovídá požadavkům normy IEC 61000-4-30, třída A. Všechna napěťová čidla jsou vhodná pro stejnosměrný proud až do 5 kHz
S čidlem 1 000 V 0,1 % při Udin = 480 V a 600 V P-N
Čidlo 600 V 0,1 % při Udin = 230 V P-N
Vnitřní nejistota u harmonických
 Třída I dle normy EN 61000-4-7:2002
Referenční podmínky
 23 °C ± 2 K < 60 % RH
 Zahřátý přístroj > 3 hod.
 Napájení: 100 V až 250 V (st)
Teplotní odchylka
 100 ppm / K
Stárnutí
 < 0,05 % / rok
Potlačení soufázového napětí
 > 100 dB při 50 Hz
Teplotní odchylka
 Změna zesílení prostřednictvím teploty: < 0,005 %/K
Stárnutí
 Změna zesílení z důvodu stárnutí: < 0,04 %/rok
Šum
 Šumové napětí, zkratovaný vstup: < 40 µV
DC
 ± (0,2 % hodnoty + 0,1 % čidla)

Modely: Třífázový záznamník kvality elektrické energie Fluke 1760TR Basic

Fluke 1760TR Basic

Záznamník kvality elektrické energie Topas

Koupit

8 vstupních kanálu (4 proudové/4 napetové nebo 8 napetových)

Obsahuje:

 • Vnitrní pamet Flash s kapacitou 2 GB
 • Software PQ Analyze na disku CD-ROM
 • Kabel Ethernet pro pripojení k síti (1)
 • Krížový kabel Ethernet pro prímé pripojení k pocítaci (1)
 • Sítový kabel (1)
 • Návody k obsluze
 • Prenosnou brašnu
 • Rychlá analýza prechodových jevu do 10 MHz