Czech

Fluke 1742, 1746 a 1748 třífázové záznamníky kvality elektrické energie

 • Fluke 1742 1746 and 1748 Three-Phase Power Quality Loggers
 • Fluke 1748 Three-Phase Power Quality Logger
 • Fluke 17xx Three-Phase Power Quality Loggers Voltage Chart
 • Fluke 1748 Three-Phase Power Quality Logger

Klíčové vlastnosti

Hardwarové vlastnosti

 • Měřte všechny tři napěťové a proudové fáze plus neutrální proud: Třífázová a neutrální napěťová vedení a čtyři pružné proudové sondy.
 • Komplexní záznam: V přístroji může být uloženo více než 20 samostatných relací protokolu. Podrobný rozsah proměnných vztahujících se k elektrické energii a její kvalitě se zaznamenává automaticky, takže nikdy neztratíte trendy měření.
 • Měření s prémiovou přesností: Splňuje přísné požadavky normy IEC 61000-4-30 třídy A vydání 3 pro ‚testování a techniky měření – metody měření kvality elektrické energie‘.
 • Zaznamenávejte poklesy, nárůsty a přerušení: Přístroj 1748 zajišťuje záznam křivky a profil RMS událostí společně s datem, časovým razítkem a informací o závažnosti ke snazší identifikaci hlavních příčin problémů s kvalitou elektrické energie.
 • Měření klíčových parametrů kvality elektrické energie: Měří harmonické a neharmonické složky napětí a proudu, zahrnuje také nerovnováhu, chvění a rychlé změny napětí.
 • Optimalizované uživatelské rozhraní: Zaznamenávejte správné údaje vždy pomocí grafické aplikace v PC, jejíž instalace je rychlá a řízená, a snižujte nejistotu svých připojení díky inteligentní funkci ověřování a funkci automatických korekcí záznamníku kvality elektrické energie. Chyby připojení se automaticky indikují prostřednictvím žluté kontrolky na tlačítku napájení jednotky; po korekci se její barva změní na zelenou.
 • Optimalizované uživatelské rozhraní: Rychlé, řízené grafické nastavení zaručuje, že pokaždé získáte ta správná data, a funkce inteligentního ověřování indikující, zda bylo provedeno správné zapojení, snižuje stupeň nejistoty při měření
 • Pružné elektrické napájení: Napájí se automaticky přímo z měřeného obvodu s nejširším dostupným rozsahem záznamníku kvality elektrické energie od 100 V do 500 V nebo ze síťové zásuvky, takže můžete testy provádět kdekoli.
 • Odolnost a spolehlivost: Je navržen tak, aby odolával drsnému prostředí IP65 v místě instalace při použití s adaptérem vstupního napětí s krytím IP65.
 • Dva externí porty USB: Jeden k připojení PC a druhý k rychlému, jednoduchému stahování dat na standardní USB paměti nebo do jiných USB zařízení, které umožňují zanechat měřicí přístroj na místě bez přerušení záznamu dat.
 • Možnost připojení k síti Ethernet: Kabelová a bezdrátová připojení pro instalaci přístrojů a vysokorychlostní stahování dat.
 • Kompaktní provedení: Navrženo tak, aby se vešlo do stísněných prostor a panelů s malým půdorysem 23 cm x 18 cm x 5,4 cm (9,1" x 7,1" x 2,1").
 • Nejvyšší bezpečnostní kategorie v dané oblasti průmyslu: 600 V CAT IV/1000 V CAT III pro měření na vstupní přípojce a od dodavatele ke spotřebiteli.
 • Optimalizované měřicí příslušenství: Jedinečný plochý napěťový kabel, který se nezaplete, a tenké ohebné proudové sondy zaručují snadnou instalaci i v omezených prostorech.
 • Výdrž baterie: Čtyři hodiny doby provozu (doba zálohy) na jedno nabití lithium-iontové baterie, které umožňují překonat dočasné přerušení dodávek elektrické energie.
 • Zabezpečení: Zajistěte svůj nejcennější majetek před krádeží standardním řetězem nebo jiným bezpečnostním zařízením.
 • Souprava magnetického závěsu: Pohodlně umisťujte přístroj bezpečně uvnitř nebo vně elektrických panelů; kompatibilní se všemi modely a v modelu 1748 obsaženo standardně.

Vlastnosti softwaru

 • Nastavení "v dílně" nebo "v terénu“ a stažení prostřednictvím aplikačního softwaru pro PC: jednoduché stažení pomocí USB paměti, WiFi stahování, kabelové připojení k síti Ethernet nebo prostřednictvím USB kabelu
 • Aplikační software Energy Analyze Plus: Stahujte a analyzujte všechny změřené podrobnosti o spotřebě energie a kvalitě elektrické energie pomocí automatického protokolování.
 • Vykazování na jediný dotek: Vytvářejte standardizované zprávy podle běžně používaných norem jako EN 50160, IEEE 519, GOST 33073 nebo exportujte data do formátu kompatibilního s PQDIF nebo NeQual k použití se softwarem jiných dodavatelů.
 • Pokročilá analýza: Vyberte si libovolné zaznamenané parametry a vytvářejte vysoce upravené náhledy na zaznamenaná měření pro pokročilou korelaci dat.

Který záznamník kvality elektrické energie je pro vás ten pravý?

FunkceZáznamníky kvality
el. energie řady 1742
Záznamníky kvality
el. energie řady 1746
Záznamníky kvality
el. energie řady 1748
Funkce
Napětí, proud, elektrická energie, účiník, frekvence
Energie vpřed/vzad
Špičkový odběr
THD (celkové harmonické zkreslení)
Flicker (mihotání světel)
Napěťové a proudové harmonické (až po 50.) 1
Nevyváženost 1
Události rychlých změn napětí 1
Meziharmonické (až po 50.) 1
Poklesy, nárůsty, přerušení a přechodové jevy – tabulky 1
Náběhový proud 1
Přechodové jevy (nízká frekvence)/Události odchylek křivky 2
Záznam
Naměřené hodnoty v čase
Snímky křivky 2
Profil RMS 2
Komunikace
Ethernet
USB (mini B)
Stahování dat přístroje do zařízení pomocí WiFi
Stahování prostřednictvím přístupového bodu WiFi (vyžaduje registraci)Volit.Volit.Volit.
Standardně dodávané příslušenství
Pružná proudová sondaNe/verze BNe/verze BNe/verze B
Paměť USB
Kabel USB
3PHVL-1730 3fázové + neutrální zkušební kabel
Sada měřicích kabelů červené/černé 0,18 m
Sada měřicích kabelů červené/černé 1,5 m
Krokosvorky444
173x/174x měkké pouzdro
Souprava na značkování kabelů
MP1-3R/1B magnetická sonda 1 sada (3 červené, 1 černá)Volit.11
Závěsná sada 174xVolit.Volit.
1 Zahrnuto do dodávky s volbou 1742-6/AKTUALIZACE
2 Zahrnuto do dodávky s volbou 1742-8/AKTUALIZACE nebo volbou 1746-8/AKTUALIZACE

Přehled výrobků: Fluke 1742, 1746 a 1748 třífázové záznamníky kvality elektrické energie

Třífázové záznamníky kvality elektrické energie Fluke 1742, 1746 a 1748 poskytují rychlý a snadný přístup k datům, která potřebujete, abyste mohli přijímat důležitá rozhodnutí týkající se elektrické energie a její kvality v reálném čase.

Kompaktní a stabilní – třífázové záznamníky kvality elektrické energie jsou určeny speciálně pro techniky a inženýry, kteří potřebují pružnost k odstraňování potíží, kvantifikaci využití energie a analýze systémů energetické distribuce. Přístroje Fluke řady 1740 jsou plně v souladu s mezinárodními normami kvality elektrické energie jako IEC 61000-4-30 jsou a jsou schopny současně zaznamenávat až 500 parametrů a také události a tím pomáhají snáze odhalit přechodné a těžko zjistitelné problémy s kvalitou elektrické energie než kdy dřív. Software Energy Analyze plus, který je součástí dodávky, rychle vyhodnocuje kvalitu elektrické energie na vstupní přípojce, v rozvodně nebo u zátěže podle národních a mezinárodních norem jako EN 50160 a IEE 519.

Optimalizované uživatelské rozhraní, ohebné proudové sondy a inteligentní funkce ověření naměřených hodnot, které umožňují digitálně ověřovat a opravovat připojení; to vše usnadňuje nastavení v dosud nevídané míře a snižuje nejistotu měření. Minimalizujte svůj čas v potenciálně nebezpečném prostředí a omezte potíže a omezte potíže s výběrem osobních ochranných prostředků (OOP) tak, že si budete prohlížet data přímo na místě měření pomocí bezdrátového připojení (WiFi).

Který záznamník kvality elektrické energie je pro vás ten pravý?

Záznam 1742 1746 1748
Energie
Kvalita elektrické energie Basic Volitelné
Kvalita elektrické energie Advanced VolitelnéVolitelné

Přístroj Fluke 1748 zaznamenává více než 500 různých parametrů pro jednotlivé průměrné časové intervaly. To umožňuje podrobně analyzovat kvalitu elektrické energie a nacházet korelace občasných události s podrobnými údaji křivek; výsledkem je usnadnění identifikace hlavních příčin poruch. Por základní záznam dat o kvalitě elektrické energie zaznamenává přístroj Fluke 1746 všechny relevantní parametry elektrické energie k vytvoření studií úspor energie a plánování elektrické sítě s plnou možností aktualizace na dostupnou verzi 1748. Pro jednoduché studie zátěže a energie nabízí přístroj Fluke 1742 optimální výkon v stabilním provedení a lze ho aktualizovat na verzi 1746 nebo plnou funkčnost verze 1748.

Technické údaje: Fluke 1742, 1746 a 1748 třífázové záznamníky kvality elektrické energie

Specifikace
Přesnost
ParametrRozsahMaximální rozlišeníSkutečná přesnost za referenčních podmínek (% odečtu + % rozsahu)
Napětí1000 V0,1 V± 0,1 % jmenovitého napětí 1, 2
Proud: přímý vstupi17xx-flex 1500IP 24 1500 A150 A0,01 A (min. 1,5 A) 3 ± (1% + 0,02%)
1500 A0,1 A
i17xx-flex 3000IP 24 3000 A300 A0,01 A (min. 3,0 A) 3 ± (1% + 0,03%)
3000 A0,1 A
i17xx-flex 6000IP 36 6000 A600 A0,01 A (min. 6,0 A) 3 ± (1,5% + 0,03%)
6000 A0,1 A
Kleště i40s-EL4 A1 mA± (0,7% + 0,02%)
40 A10 mA
Frekvence42,5 Hz až 69 Hz0,01 Hz±(0,1%) 2
Pomocný vstup±10 V ss.0,1 mV± (0,2 % + 0,02%)
Min./max. napětí1000 V0,1 V± 0,2 % jmenovitého vstupního napětí 1
Min./max. proudDefinováno příslušenstvímDefinováno příslušenstvím± (5% + 0,2%)
THD (celkové harmonické zkreslení) napětí1000%0,10 %±2,5%
THD (celkové harmonické zkreslení) proudu1000%0,10 %±2,5%
Napěťová harmonická druhá až padesátá1000 V0,1 V≥ 1 V: ± 5 % z hodnoty
< 1 V: ±0,05V
Proudová harmonická druhá až padesátáDefinováno příslušenstvímDefinováno příslušenstvím≥ 3% proudového rozsahu: ± 5 % z hodnoty
< 3% proudového rozsahu: ± 0,15% z hodnoty
Flicker P LT , P ST 0 až 200,015 %
Přesnost proudové sondy
ParametrMnožství vlivůiFlex1500IP-24iFlex3000IP-24iFlex6000IP-36i40S-EL
150 A/1500 A300 A/3000 A600 A/6000 A4 A/40 A
Efektivní výkon PPF ≥ 0,991,2% + 0,005%1,2% + 0,0075%1,7% + 0,0075%1,2% + 0,005%
Činná energie E a
Zdánlivý výkon S0 ≤ PF ≤ 11,2% + 0,005%1,2% + 0,0075%1,7% + 0,0075%1,2% + 0,005%
Zdánlivá energie E ap
Jalový výkon Q0 ≤ PF ≤ 12,5% naměřeného zdánlivého výkonu
Jalová energie E r
Účiník PF-± 0,025
Vysílací výkon
Faktor DPF/cosΦ
Další nejistota v % rozsahuV P-N >250 V0,015 %0,023%0,023%0,015 %
1 V rozsahu 100 V … 500 V; označovaném také Udin
2 0 °C … 45 °C: vnitřní přesnost x 2, vnější 0 °C … 45 °C: vnitřní přesnost x 3
3 Podrobnosti najdete v návodu k provozu

Referenční podmínky:
Prostředí: 23 °C ± 5 °C, přístroj pracující nejméně po dobu 30 minut, žádné externí elektrické/magnetické pole, RV <65 %
Vstupní podmínky: Cosφ/PF=1, sinusový signál f=50 Hz/60 Hz, elektrické napájení 120 V/230 V ±10 %.
Technické parametry proudu a příkonu: vstupní napětí 1 ph: 120 V/230 V nebo 3 ph hvězda/trojúhelník: 230 V/400 V
Vstupní proud: I > 10 % rozsahu I
Primární vodič svorky nebo cívka Rogowski ve středové poloze
Teplotní koeficient: přidejte hodnotu 0,1 x specifikovaná přesnost na každý stupeň C nad 28 °C nebo pod 18 °C

Elektrické specifikace
Napájení
Napěťový rozsah100 V až 500 V s použitím bezpečnostního kabelu při napájení z měřeného obvodu
100 V až 240 V MA-C8 s použitím standardního napájecího kabelu (IEC 60320 C7)
Spotřeba energieMaximálně 50 VA (max. 15 VA při použití adaptéru MA-C8)
Účinnost≥ 68,2% (v souladu s předpisy o energetické účinnosti)
Maximální spotřeba bez zátěže< 0,3 W pouze při napájení s použitím vstupu IEC 60320
Síťová frekvence50/60 Hz ± 15 %
BaterieLi-ion 3,7 V, 9,25 Wh, s možností výměny uživatelem
Provozní doba na bateriiTypicky 4 hodiny
Doba nabíjení< 6 hodin
Získávání dat
Rozlišení16bitové synchronní vzorkování
Vzorkovací frekvence10,24 kHz při 50/60 Hz, synchronizováno s frekvencí elektrické sítě
Frekvence vstupního signálu50/60 Hz (42,5 až 69 Hz)
Typy obvodů1-

Φ

, 1-

Φ

IT, pomocná fáze, 3-

Φ

trojúhelník, 3-

Φ

hvězda, 3-

Φ

hvězda IT, 3-

Φ

hvězda vyvážená, 3-

Φ

Aron/Blondel (2prvkový trojúhelník), 3-

Φ

trojúhelník s jedním vinutím přerušeným, pouze proudy (zátěžové studie)
Ukládání datInterní flash paměť (bez možnosti výměny uživatelem)
Velikost pamětiTypicky 20 relací záznamu dat za 4 týdny s 1minutovými intervaly a 500 událostmi
Základní interval
Měřené parametryNapětí, proud, aux, frekvence, THD V, THD A, výkon, účiník, základní výkon, DPF, energie
Průměrovací intervalVolitelný uživatelem: 1 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min
Doba průměrování pro hodnoty min./max.Napětí, proud: Celý cyklus RMS aktualizovaný vždy v půlce cyklu (URMS1/2 podle IEC61000-4-30 Aux, výkon:)
Interval odběru (režim elektroměru)
Měřené parametryEnergie (Wh, varh, VAh), PF, maximální odběr, energetická ztráta
IntervalVolitelné uživatelem: 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, vypnuto
Měření kvality elektrické energie
Měřený parametrNapětí, frekvence, nesymetrie, harmonická frekvence napětí, THD V, proud, harmonická frekvence, THD A, TDD, napětí meziharmonické, TID V, proud meziharmonický, TID A, flicker, signalizace elektrické sítě, malá/nadměrná odchylka
Průměrovací interval10 min pro všechny parametry
2 hodiny (dlouhodobé měření Flicker PLT)
150/180 cyklů (3 s) pro harmonické (požadovaná softwarová licence IEEE519/REPORT)
Jednotlivé harmonickéDruhá až padesátá harmonická[Br] Seskupení podle normy IEC 61000-4-7, uživatelem konfigurovatelné podle aplikace: dílčí skupiny (harmonické + meziharmonické), seskupené nebo jen harmonické skupiny
Meziharmonické1. až 50. meziharmonická
Celkové harmonické zkresleníPočítáno na základě 50 napěťových harmonických
UdálostiNapětí: poklesy, překmity, přerušení, proud: náběhový proud
1748: signalizace sítě, přechodové jevy (nízká frekvence)
Spouštěné záznamyProfil RMS: Plný cyklus RMS aktualizovaný každou polovinu cyklu napětí a proudu až do 11 s (URMS1/2 podle normy IEC 61000-4-30)
křivka napětí a proudu až 200 ms, 10/12 cyklů
Signalizace sítě: záznam 10/12 cyklu RMS konfigurovaných frekvencí do 120 s
RozběhRMS profil založený na 1/2 cyklu RMS spouštění stálého stavu
Flicker (mihotání světel)V souladu s normami IEC 61000-4-15 a IEEE 1453
Signály v rozvodné sítiDvě uživatelem definované frekvence až do 3 kHz
Zdraví PQShrnuje měření kvality elektrické energie do jedné tabulky. Podrobné údaje dostupné pro jednotlivé parametry
EN 50160Shoda s normou
Programovatelné meze PQUmožňuje stanovit uživatelem definované meze pro shodu s místními normami
Shoda s normami
HarmonickéIEC 61000-4-7: Třída 1
IEEE 519 (krátkodobé a velmi krátkodobé harmonické)
Kvalita elektrické energieIEC 61000-4-30 třídy A, IEC 62586-1, IEC 62586-2 (přístroj PQI-A-PI)
NapájeníIEEE 1459
Požadavky na kvalitu elektrické energieEN 50160
BezpečnostVšeobecně: IEC 61010-1, stupeň znečištění 2
Měření: IEC 61010-2-033: CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
Elektrické napájení: kategorie přepětí IV, stupeň znečištění 2
Baterie Li-ion: IEC 62133
Rozhraní
USB-APřenos souborů prostřednictvím paměťového zařízení USB, aktualizace firmwaru, max. napájecí proud: 120 mA
WiFiPřenos souborů a vzdálené řízení prostřednictvím přímého připojení nebo infrastruktury WiFi
BluetoothPřečtěte si informace o pomocných měřených datech modulů Fluke Connect® řady 3000 (vyžaduje podporovaná rozhraní USB k adaptéru BLE nebo WiFi/BLE, kontrola dostupnosti)
USB-miniStahování dat zařízení do PC
Napěťové vstupy
Počet vstupů4 (3 fáze vztažené k neutrálnímu vodiči)
Maximální vstupní napětí1000 V rms, CF 1,7
Vstupní impedance10 MΩ
Šířka pásma42,5 Hz až 3,5 kHz
Rozsahy1 : 1 a proměnný
Kategorie měření1000 V CAT III / 600 V CAT IV
Proudové vstupy
Počet vstupů4 (3 fáze a neutrální vodič), režim vybraný automaticky pro připojený snímač.
Vstupní napětíVstup svorky: 500 mVrms/50 mVrms; CF 2,8
Vstup z Rogowského cívky: 150 mVrms/15 mVrms při 50 Hz, 180 mVrms/18 mVrms při 60 Hz; CF 4; vše při jmenovitém rozsahu sondy
Rozsah1 A až 150 A/10 A až 1 500 A s tenkou ohebnou proudovou sondou i17XX-flex1500, IP 24
3 A až 300 A/30 A až 3000 A s tenkou ohebnou proudovou sondou i17XX-flex3000, IP 24
6 A až 600 A/60 A až 6 000 A s tenkou ohebnou proudovou sondou i17XX-6000, IP 36
40 mA až 4 A/0,4 A až 40 A s kleštěmi i40s-EL 40 A
Šířka pásma42,5 Hz až 3,5 kHz
Rozsahy1 : 1 a proměnný
Pomocné vstupy
Počet vstupů2 (analogový s pomocným adaptérem nebo až 2 přístroje BLE současně)
Vstupní rozsah0 až ±10 V dc, nebo 0 až ±1000 V dc (s volitelným adaptérem), 1 odečet/odečty
MěřítkoFormát: mx + b (zesílení a offset) uživatelsky konfigurovatelné
Zobrazované jednotkyUživatelsky konfigurovatelné (7 znaků, například °C, psi n nebo m/s)
Bezdrátové připojení Bluetooth (zkontrolujte dostupnost)
Počet vstupů2
Podporované modulyŘada Fluke Connect® 3000
Získávání dat1 odečet/s
Specifikace prostředí
Provozní teplota-25 °C až +50 °C (-13 °F až 122 °F): 1
Teplota pro skladováníBez baterie: -25 °C až +60 °C (-13 °F až 140 °F), s baterií: -20 °C až +50 °C (-4 °F až 122 °F)
Provozní vlhkostIEC 60721-3-3: 3K6:
-25 °C až +30 °C (-13 °F až +86 °F): ≤ 100 %
40 °C (104 °F): 55 %
50 °C (122 °F): 35 %
Pracovní nadmořská výška2000 m (do 4000 m odlehčit na 1000 V CAT II/600 V CAT III/300 V CAT IV)
Nadmořská výška pro skladování12 000 m
PouzdroIEC 60529: IP50
IEC 60529: IP65 s konektorem napětí s krytím IP65
VibraceIEC 60721-3-3 / 3M2
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)EN 61326-1: Průmyslová CISPR 11: skupina 1, třída A
IEC 61000-6-5 Prostředí elektrárny
Korea (KCC): Zařízení třídy A (průmyslové vysílací a komunikační zařízení)
USA (FCC): 47 CFR 15, oddíl B. Tento produkt je považován za výjimku ve smyslu odstavce 15.103.
Obecné specifikace
ZárukaDva roky (nezahrnuje baterii)
Příslušenství: jeden rok
Interval kalibrace: dva roky
Rozměry23,0 cm × 18,0 cm × 5,4 cm (9,1" × 7,1" × 2,1")
HmotnostPřístroj: 1 kg (2,2 lb)
Ochrana před neoprávněnou manipulacíPřijetí zajišťovacích kabelů (max.

Φ

6 mm)
1 Než jednotku zapnete, ohřejte výrobek na -10 °C (+14 °F)
i17XX-FLEX1.5KIP Technické parametry pružné proudové sondy
Měřicí rozsah1 až 150 A st / 10 až 1500 A st
Délka kabelu sondy610 mm
Průměr kabelu sondy7,5 mm
Hmotnost170 g (0,38 lb)
Minimální poloměr ohybu38 mm
Nedestruktivní proud100 kA (50/60 Hz)
Teplotní koeficient při překročení
rozsahu provozních teplot
0,05 % odečtu/°C (0,028 % odečtu/°F)
Pracovní napětí1000 V CAT III, 600 V CAT IV
Délka výstupního kabelu2,0 m
Materiál kabelu sondyTPR
Hmotnost115 g
Materiál kabelu sondyTPR
Spojovací materiálPOM + ABS/PC
Výstupní kabelTPR/PVC
Provozní teplota-20 °C až +70 °C (-4 °F to 158 °F), teplota vodiče při testu nesmí překročit 80 °C
Teplota, mimo provoz-40 °C až +80 °C (-40 °F až 176 °F)
Relativní vlhkost, provozní15% až 85% nekondenzující
Krytí IPIEC 60529: IP65
ZárukaJeden rok

Modely: Fluke 1742, 1746 a 1748 třífázové záznamníky kvality elektrické energie

FLUKE-1742/15/EUS

Záznamník kvality elektrické energie s proudovými sondami iFlex 24"/60 cm 1 500 A, verze EU/US

Koupit
Includes:
 • Fluke 1742 Logger
 • Soft storage bag/case
 • Voltage test lead (3-phase + N)
 • Alligator clips (blue) (x2)
 • Alligator clips (black) (x4)
 • Set of cable markers
 • Mains power cable
 • Mains adapter MA-C8
 • Set of 2 test leads (stack and non-stackable, blue, 7 in.)
 • Set of 2 test leads (non-stackable, blue, 79 in.)
 • USB Cable
 • i17xx-flex1500IP 24 inch current probes (x4)
 • WiFi/BLE-to-USB Adapter
FLUKE-1742/30/EUS

Záznamník kvality elektrické energie s proudovými sondami iFlex 24"/60 cm 3 000A, verze EU/US

Koupit
Includes:
 • Fluke 1742 Logger
 • Soft storage bag/case
 • Voltage test lead (3-phase + N)
 • Alligator clips (blue) (x2)
 • Alligator clips (black) (x4)
 • Set of cable markers
 • Mains power cable
 • Mains adapter MA-C8
 • Set of 2 test leads (stack and non-stackable, blue, 7 in.)
 • Set of 2 test leads (non-stackable, blue, 79 in.)
 • USB cable
 • i17xx-flex3000IP 24 inch current probes (x4)
 • WiFi/BLE-to-USB Adapter
FLUKE-1742/B/EUS

Záznamník kvality elektrické energie bez proudových sond, verze EU/US

Koupit
Includes:
 • Fluke 1742 Logger
 • Soft storage bag/case
 • Voltage test lead (3-phase + N)
 • Alligator clips (blue) (x2)
 • Alligator clips (black) (x4)
 • Set of cable markers
 • Mains power cable
 • Mains adapter MA-C8
 • Set of 2 test leads (stack and non-stackable, blue, 7 in.)
 • Set of 2 test leads (non-stackable, blue, 79 in.)
 • USB Cable
 • WiFi/BLE-to-USB Adapter
FLUKE-1742/15/INTL

Záznamník kvality elektrické energie s proudovými sondami iFlex 24"/60 cm 1 500 A, mezinárodní verze

Koupit
FLUKE-1742/30/INTL

Záznamník kvality elektrické energie s proudovými sondami iFlex 24"/60 cm 3 000A, mezinárodní verze

Koupit
FLUKE-1742/B/INTL

Záznamník kvality elektrické energie bez proudových sond, mezinárodní verze

Koupit
FLUKE-1746/15/EUS

Záznamník kvality elektrické energie s proudovými sondami iFlex 24"/60 cm 1 500 A, verze EU/US

Koupit
Includes:
 • Fluke 1746 Logger
 • Soft storage bag/case
 • Voltage test lead (3-phase + N)
 • Alligator clips (blue) (x2)
 • Alligator clips (black) (x4)
 • Set of cable markers
 • Mains power cable
 • Mains adapter MA-C8
 • Set of 2 test leads (stack and non-stackable, blue, 7 in.)
 • Set of 2 test leads (non-stackable, blue, 79 in.)
 • USB Cable
 • Magnet probes (x4)
 • i17xx-flex1500IP 24 inch current probes (x4)
 • WiFi/BLE-to-USB Adapter
FLUKE-1746/30/EUS

Záznamník kvality elektrické energie s proudovými sondami iFlex 24"/60 cm 3 000A, verze EU/US

Koupit
Includes:
 • Fluke 1746 Logger
 • Soft storage bag/case
 • Voltage test lead (3-phase + N)
 • Alligator clips (blue) (x2)
 • Alligator clips (black) (x4)
 • Set of cable markers
 • Mains power cable
 • Mains adapter MA-C8
 • Set of 2 test leads (stack and non-stackable, blue, 7 in.)
 • Set of 2 test leads (non-stackable, blue, 79 in.)
 • USB Cable
 • Magnet probes (x4)
 • i17xx-flex3000IP 24 inch current probes (x4)
 • WiFi/BLE-to-USB Adapter
FLUKE-1746/B/EUS

Záznamník kvality elektrické energie bez proudových sond, verze EU/US

Koupit
Includes:
 • Fluke 1746 Logger
 • Soft storage bag/case
 • Voltage test lead (3-phase + N)
 • Alligator clips (blue) (x2)
 • Alligator clips (black) (x4)
 • Set of cable markers
 • Mains power cable
 • Mains adapter MA-C8
 • Set of 2 test leads (stack and non-stackable, blue, 7 in.)
 • Set of 2 test leads (non-stackable, blue, 79 in.)
 • USB Cable
 • Magnet probes (x4)
 • WiFi/BLE-to-USB Adapter
FLUKE-1746/15/INTL

Záznamník kvality elektrické energie s proudovými sondami iFlex 24"/60 cm 1 500 A, mezinárodní verze

Koupit
FLUKE-1746/30/INTL
Power quality logger with 24in/60cm 3,000A iFlex current probes, international version
Koupit
FLUKE-1746/B/INTL

Záznamník kvality elektrické energie bez proudových sond, mezinárodní verze

Koupit
FLUKE-1748/15/EUS
Fluke 1748/15/EUS Power quality logger with 24in/60cm 1,500A iFlex current probes, EU/US version
Koupit
Includes:
 • Fluke 1748 Logger
 • Soft storage bag/case
 • Voltage test lead (3-phase + N)
 • Alligator clips (blue) (x2)
 • Alligator clips (black) (x4)
 • Set of cable markers
 • Mains power cable
 • Mains adapter MA-C8
 • Set of 2 test leads (stack and non-stackable, blue, 7 in.)
 • Set of 2 test leads (non-stackable, blue, 79 in.)
 • USB Cable
 • Magnet hanger kit
 • Magnet Probes (x4)
 • i17xx-flex1500IP 24 inch current probes (x4)
 • WiFi/BLE-to-USB Adapter
FLUKE-1748/30/EUS

Záznamník kvality elektrické energie s proudovými sondami iFlex 24"/60 cm 3 000A, verze EU/US

Koupit
Includes:
 • Logger
 • Soft storage bag/case
 • Voltage test lead (3-phase + N)
 • 2x alligator clips (blue)
 • 4x alligator clips (black)
 • Set of cable markers
 • Mains power cable
 • Mains adapter MA-C8
 • Set of 2 test leads (stack and non-stackable, blue, 7 in.)
 • Set of 2 test leads (non-stackable, blue, 79 in.)
 • USB Cable
 • Magnet Hanger Kit
 • 4x Magnet Probes
 • 4x i17xx-flex3000IP 24 inch current probes
 • WiFi/BLE-to-USB Adapter
FLUKE-1748/B/EUS

Záznamník kvality elektrické energie bez proudových sond, verze EU/US

Koupit
Includes:
 • Fluke 1748 Logger
 • Soft storage bag/case
 • Voltage test lead (3-phase + N)
 • Alligator clips (blue) (x2)
 • Alligator clips (black) (x4)
 • Set of cable markers
 • Mains power cable
 • Mains adapter MA-C8
 • Set of 2 test leads (stack and non-stackable, blue, 7 in.)
 • Set of 2 test leads (non-stackable, blue, 79 in.)
 • USB Cable
 • Magnet Hanger Kit
 • Magnet Probes (x4)
 • WiFi/BLE-to-USB Adapter
FLUKE-1748/15/INTL

Záznamník kvality elektrické energie s proudovými sondami iFlex 24"/60 cm 1 500 A, mezinárodní verze

Koupit
FLUKE-1748/30/INTL

Záznamník kvality elektrické energie s proudovými sondami iFlex 24"/60 cm 3 000A, mezinárodní verze

Koupit
FLUKE-1748/B/INTL

Záznamník kvality elektrické energie bez proudových sond, mezinárodní verze

Koupit