Czech

Třífázový záznamník kvality elektrické energie Fluke 1760

 • Fluke 1760 Basic Three-Phase Power Quality Recorder

Klíčové vlastnosti

 • Úplná shoda s požadavky třídy A: Umožňuje provádění testů podle nejpřísnější mezinárodní normy IEC 61000-4-30, třída A.
 • Synchronizace času pomocí GPS: Umožňuje přesnou korelaci dat s událostmi nebo datovými sadami z jiných přístrojů.
 • Pružné a plně nastavitelné prahy a měřítka: Umožňuje uživateli přesně určit konkrétní problémy prostřednictvím definice podrobných kritérií detekce a zaznamenávání poruch.
 • Zdroj nepřerušitelného napájení (40 minut): Nikdy nepromeškáte důležité události - zaznamenává se i začátek a konec přerušení a výpadků a napomáhá se tak při stanovování příčiny.
 • Zachycení křivky průběhu 10 MHz, 6 000 Všp: Slouží k získání podrobného obrazu sebekratší události.
 • Datová paměť 2 GB: Umožňuje podrobný simultánní záznam mnoha parametrů energie po dlouhé časové úseky.
 • Dodává se včetně rozsáhlého softwaru: Software poskytuje diagramy trendů pro analýzu hlavní příčiny, statistická shrnutí, psaní zpráv a sledování dat v reálném čase v režimu online.
 • Plug and play: Umožňuje rychlé nastavení s automatickou detekcí čidel; čidla jsou napájena přístrojem a není tak nutno používat baterie.
 • Robustní konstrukce pro použití v terénu: Izolovaná skříň a tuhá konstrukce bez pohyblivých dílů umožňuje spolehlivé testování téměř za libovolných podmínek.

Přehled výrobků: Třífázový záznamník kvality elektrické energie Fluke 1760

Přesnost vyhovuje třídě A pro nejnáročnější testy kvality elektrické energie

Třífázový záznamník kvality el. energie Fluke 1760 plně odpovídá normě IEC 61000-4-30 třídy A pro progresivní analýzu kvality el. energie a konzistentní zkoušení shody. Tento analyzátor kvality elektrické energie je určen pro analýzu rozvodových a průmyslových energetických distribučních systémů ve středně a nízkonapěťových sítích a poskytuje dostatečnou flexibilitu pro přizpůsobení prahů, algoritmů a výběrů měření. Záznamník 1760 zachycuje nejucelenější podrobnosti u uživatelem stanovených parametrů.

Aplikace

Podrobný rozbor poruch – Provádění vysokorychlostních analýz přechodových jevů a odhalení hlavní příčiny selhání zařízení pro omezení dalšího výskytu a preventivní údržbu. Možnost volby rychlých přechodových jevů s rozsahem měření 6 000 V umožňuje zachycení velmi krátkých impulsů, jako jsou například údery blesku.

Dodržení požadavků kvality služeb třídy A – Ověření kvality dodávané elektrické energie na vstupní přípojce. Díky shodě s požadavky s třídou A přístroj Fluke 1760 umožňuje nezpochybnitelné ověření.

Korelace událostí na několika místech – Pomocí časové synchronizace GPS mají uživatelé možnost rychle zjistit, kde došlo k poruše, buď uvnitř nebo vně zařízení.

Galvanické oddělení a DC vazba – Umožňuje kompletní měření v nepodobných energetických systémech. Například lze řešit problémy systémů UPS současným zaznamenáváním napětí baterie a výstupního výkonu.

Rozbory kvality elektrické energie a elektrické zátěže – Hodnocení základní kvality elektrické energie k ověření kompatibility s důležitými systémy před instalací a ověření kapacity elektrického systému před zvýšením zátěže.

  Můžete si vybrat ze třech modelů přístroje Fluke 1760:

  Vlastnosti výrobkuFluke 1760 BasicFluke 1760TR BasicFluke 1760Fluke 1760TR
  Statistika kvality elektrické energie podle normy EN50160
  Seznam napěťových událostí (poklesy, překmity a přerušení)
  Souvislý záznam:
  Napětí
  Proudu
  Výkonu - činný, jalový, zánlivý
  Účiníku
  kWh
  Flicker (mihotání světel)
  Nevyvážení soustavy
  Frekvence
  Napěťových a proudových harmonických až do 50té/interharmonických
  THD (celkové harmonické zkreslení)
  Řídících signálů v rozvodné síti
  Spouštěné záznamy
  Režim online (osciloskop, přechodové jevy a události)
  Rychlá analýza přechodových jevů do 10 MHz
  4, 600 V napěťové sondy
  4 flexibilní dvourozsahové proudové sondy (1 000 A / 200 A (st))
  Přijímač pro synchronizaci času GPS
  PaměťPaměť Flash 2 GB

  Technické údaje: Třífázový záznamník kvality elektrické energie Fluke 1760

  Přehled měřicích funkcí
  Statistické hodnocení
   Statistika kvality elektrické energie odpovídá požadavkům normy EN50160 a tabulkám DISDIP, jako např. ITIC, CEBEMA, ANSI
  Seznam událostí
   Přístroj zjišťuje poklesy, překmity a přerušení a ukládá je do seznamu událostí. Do tohoto seznamu se rovněž ukládá jakákoliv spouštěcí událost, která způsobila vznik události.
   V seznamu událostí je uveden přesný čas vzniku události a také doba jejího trvání a stupeň. Tříděním podle několika atributů těchto událostí lze zvolit jednu událost pro podrobnější rozbor základní příčiny.
   Dojde-li ke spouštěcí události, lze ukládat hodnoty RMS, přechodové jevy a rychlé přechodové jevy.
  Souvislý záznam
   Přístroj Fluke 1760 zaznamenává hodnoty rms spolu s odpovídajícími minimálními a maximálními hodnotami:
   • Napětí
   • Proudu
   • Výkonu - činný, jalový, zdánlivý
   • Účiníku
   • kWh
   • Flickeru (mihotání světel)
   • Nevyvážení soustavy
   • Frekvence
   • Harmonických/interharmonických
   souvisle v následující časových intervalech:
   Den
   10 min.
   Volný interval, např.: 15 min., 2 hod.
  Spouštěné záznamy
  rms: Dobu agregace lze nastavit mezi 10 ms (1/2 cyklu), 20 ms (1 cyklus), 200 ms (10/12 cyklů) nebo 3 s (150/180 cyklů).
   Výpočet hodnot rms, harmonických a interharmonických se provádí synchronně se síťovým kmitočtem.
   Základní agregace pro harmonické a interharmonické je 200 ms
  Osciloskop: Vzorkovací frekvence je 10,24 kHz u všech 8 kanálů
  Rychlé přechodové jevy: Vzorkovací frekvenci lze volit v rozmezí od 100 kHz do 10 MHz pro kanál 1-4 FFT rychlých přechodových jevů
  Řídící signály v rozvodné síti
   Fáze a vodič N, napětí a proud
  Režim online
   Proměnlivá rychlost obnovování. Tato vlastnost umožňuje ověřování nastavení přístroje a nabízí rychlý přehled osciloskopu, přechodových jevů a událostí.
  Všeobecné údaje
  Vnitřní nejistota
   týká se referenčních podmínek a je garantována po dobu dvou let
  Systém jakosti
   vývoj, výroba podle normy ISO 9001: 2000
  Podmínky prostředí
  Rozsah provozní teploty: 0 °C až +50 °C
  Rozsah pracovní teploty: -20 °C až +50 °C
  Rozsah teploty skladování: 20 °C až 60 °C
  Referenční teplota: 23 °C ± 2 K
  Klimatická třída: B2 (IEC 654-1), -20 °C až +50 °C
  Max. provozní nadmořská výška: 2 000 m, max. 600 V CAT IV*, napájení: 300 V CAT III 5000 m: max. 600 V CAT III*, napájení: 300 V CAT II
  * v závislosti na čidlu
  Referenční podmínky
  Teplota prostředí: 23 °C ± 2 K
  Napájení: 230 V ± 10 %
  Síťový kmitočet: 50 Hz / 60 Hz
  Signál: deklarované vstupní napětí Udin
  Průměrování: 10minutové intervaly
  Korpus
   izolovaný, robustní plastový korpus
  EMC
  Emise: Třída A podle IEC/EN 61326-1
  Imunita: IEC/EN 61326-1
  Napájení
  Rozsah: AC (st): 83 V až 264 V, 45 Hz až 65 Hz
   DC (ss): 100 V až 375 V
  Bezpečnost: IEC/EN 61010-1, 2. vydání
   300 V CAT III
  Spotřeba energie: max. 54 VA
  Akumulátor: NIMH, 7,2 V, 2,7 Ah
   V případě výpadku napájení udržuje vnitřní baterie napájení po dobu 40 minut. Po této době, nebo pokud jsou akumulátory vybité, se přístroj Fluke 1760 vypne a po obnovení přívodu proudu pokračuje v měření pomocí posledních platných nastavení. Baterii může měnit uživatel.
  Displej
   Přístroj Fluke 1760 obsahuje indikátory LED signalizující stav 8 kanálů, sled fází, napájení (síťové nebo z akumulátoru), využití paměti, časovou synchronizaci a přenos dat.
  Indikátor zapnutí: • Svítí nepřerušovaně: normální napájení z elektrické sítě.
   • Nesvítí: napájení pomocí vnitřního akumulátoru v případě výpadku napájení ze sítě.
  Indikátory;kanálů  3barevné diody LED na každý kanál, signalizace:
   • stavu přetížení,
   • stavu nedostatečného zatížení,
   úrovně signálu ve jmenovitém rozsahu.
  Datová paměť
   Paměť Flash o kapacitě 2 GB, podle modelu
  Model paměti
   Lineární
  Rozhraní
   Ethernet (100 MB/s), kompatibilní s Windows® 98/ME/NT/2000/XP RS 232, externí modem prostřednictvím RS 232
  Komunikační rychlost pro RS 232
   9 600 Baudů až 115 kBaudů
  Rozměry
   325 mm x 300 mm x 65 mm (V x Š x H)
  Hmotnost
   přibl. 4,9 kg (bez příslušenství)
  Záruka
   2 roky
  Interval kalibrace
   Pro třídu A se doporučuje 1 rok, pro ostatní 2 roky
  Úprava signálu
  Rozsah pro systémy 50 Hz
   50 Hz ± 15 % (42,5 Hz až 57,5 Hz)
  Rozsah pro systémy 60 Hz
   60 Hz ± 15 % (51 Hz až 69 Hz)
  Rozlišení
   16 ppm
  Vzorkovací frekvence pro síťový kmitočet 50 Hz
   10,24 kHz. Vzorkovací frekvence je synchronizována se síťovým kmitočtem.
  Nejistota měření kmitočtu
   < 20 ppm
  Nejistota interních hodin
   < 1 s / den
  Intervaly měření
   Agregace hodnot intervalu podle normy IEC 61000-4-30, třída A
  Minimální a maximální hodnoty Polovina cyklu, např.: hodnoty 10 ms rms při 50 Hz
  Přechodové jevy: Vzorkovací frekvence 100 kHz až 10 MHz na kanál
  Harmonické
   podle IEC 61000-4-7:2002: 200 ms
  Flicker (mihotání světel)
   podle EN 61000-4-15:2003: 10 min. (Pst), 2 hod. (Plt)
  Měřicí vstupy
  Počet vstupů
   8 galvanicky oddělených vstupů pro měření napětí a proudu.
  Bezpečnost čidel
   až 600 V CAT IV podle čidla
  Základní bezpečnost
   300 V CAT III
  Jmenovité napětí (rms)
   100 mV
  Rozsah (špičková hodnota)
   280 mV
  Přetížitelnost (rms)
   1 000 V, trvale
  Rychlost zvyšování napětí
   max. 15 kV / µs
  Vstupní odpor
   1 MΩ
  Vstupní kapacitance
   5 pF
  Vstupní filtr
   Každý kanál je vybaven pasivním nízkoprahovým filtrem, vyhlazovacím filtrem a 16bitovým převodníkem A/D. Všechny kanály jsou vzorkovány synchronně se společným časovým impulsem řízeným krystalem.
   Filtry zajišťují ochranu proti napěťovým přechodovým jevům a omezují rychlost zvyšování signálu, omezují vysokofrekvenční složky a zejména šumové napětí vyšší než polovina vzorkovací frekvence převodníku A/D o 80 dB; takto se dosahuje velmi malých chyb měření ve výjimečně širokém rozsahu amplitud. Platí to také za extrémních provozních podmínek, jako jsou například přechodová napětí na výstupu z převodníků.
  Nejistoty
  Nejistota za referenčních podmínek
   Nejistota včetně napěťových čidel odpovídá požadavkům normy IEC 61000-4-30, třída A. Všechna napěťová čidla jsou vhodná pro stejnosměrný proud až do 5 kHz
  S čidlem 1 000 V 0,1 % při Udin = 480 V a 600 V P-N
  Čidlo 600 V 0,1 % při Udin = 230 V P-N
  Vnitřní nejistota u harmonických
   Třída I dle normy EN 61000-4-7:2002
  Referenční podmínky
   23 °C ± 2 K < 60 % RH
   Zahřátý přístroj > 3 hod.
   Napájení: 100 V až 250 V (st)
  Teplotní odchylka
   100 ppm / K
  Stárnutí
   < 0,05 % / rok
  Potlačení soufázového napětí
   > 100 dB při 50 Hz
  Teplotní odchylka
   Změna zesílení prostřednictvím teploty: < 0,005 %/K
  Stárnutí
   Změna zesílení z důvodu stárnutí: < 0,04 %/rok
  Šum
   Šumové napětí, zkratovaný vstup: < 40 µV
  DC
   ± (0,2 % hodnoty + 0,1 % čidla)

  Modely: Třífázový záznamník kvality elektrické energie Fluke 1760

  Fluke 1760 Basic

  Záznamník kvality elektrické energie Topas

  Koupit

  8 vstupních kanálu (4 proudové/4 napetové nebo 8 napetových)

  Obsahuje:

  • Vnitrní pamet Flash s kapacitou 2 GB
  • Software PQ Analyze na disku CD-ROM
  • Kabel Ethernet pro pripojení k síti (1)
  • Krížový kabel Ethernet pro prímé pripojení k pocítaci (1)
  • Sítový kabel (1)
  • Návody k obsluze
  • Prenosnou brašnu