Czech

Třífázové záznamníky elektrické energie Fluke 1732 a 1734

 • Fluke 1732 and 1734 Three-Phase Electrical Energy Loggers -1
 • Fluke 1732 and 1734 Three-Phase Electrical Energy Loggers -2
 • Three Phase Min, Max and Ave Power Measurements
 • Power Measurement Trend Graph

Klíčové vlastnosti

 • Základní měření: Automaticky pořizujte a zaznamenávejte hodnoty napětí, proudu, výkonu, účiníku, energie a související hodnoty.
 • Pohodlné napájení přístroje:Napájejte zařízení přímo z měřeného obvodu
 • Nejvyšší bezpečnostní kategorie v dané oblasti průmyslu: 600 V CAT IV/1000 V CAT III pro měření na vstupní přípojce a od dodavatele ke spotřebiteli

Přehled výrobků: Třífázové záznamníky elektrické energie Fluke 1732 a 1734

Vhodné pro Fluke Premium Care

Když investujete do měřicích přístrojů Fluke, chcete za své peníze dostat maximum. Fluke Premium Care je placená služba poskytující krytí nad rámec původní záruky na zakoupený přístroj, takže se nemusíte obávat neočekávaných prostojů způsobených poškozeným měřicím zařízením, příslušenstvím nebo přístroji, které vyžadují kalibraci či opravu.

Další informace

Třífázové záznamníky elektrické energie Fluke 1732 a 1734 přináší další zjednodušení zjišťování zdrojů plýtvání s elektrickou energií. Zjistěte, kdy a kde je energie ve vašem zařízení spotřebovávána; od vstupní přípojky až k jednotlivým obvodům. Přistupujte vzdáleně k údajům a sdílejte je se svým týmem prostřednictvím aplikace Fluke Connect®, díky níž můžete pracovat v bezpečné vzdálenosti, přijímat důležitá rozhodnutí v reálném čase, snížit náklady na ochranné pomůcky a omezit nutnost návštěv pracoviště a kontrol na místě.

Profilování spotřeby energie napříč vaším zařízením vám pomáhá identifikovat příležitosti k úsporám energie a poskytuje vám data, na jejichž základě můžete jednat. Nový softwarový balík Energy Analyze vám umožňuje srovnáváním více datových bodů v čase vytvořit celkový obraz spotřeby energie, což je první krok ke snížení částky na vaší faktuře od dodavatele elektrické energie.
 

 • Základní měření: Automaticky pořizujte a zaznamenávejte hodnoty napětí, proudu, výkonu, účiníku, energie a související hodnoty.
 • Kompatibilní se systémem Fluke Connect®: Zobrazte si data na místě, kde se zrovna nacházíte, prostřednictvím mobilní aplikace nebo počítačového softwaru Fluke Connect nebo prostřednictvím infrastruktury Wi-Fi v objektu
 • Pohodlné napájení přístroje:Napájejte zařízení přímo z měřeného obvodu
 • Nejvyšší bezpečnostní kategorie v dané oblasti průmyslu: 600 V CAT IV/1000 V CAT III pro měření na vstupní přípojce a od dodavatele ke spotřebiteli
 • Měření všech tří fází: Pomocí dodaných 3 ohebných proudových sond
 • Komplexní záznam: V přístrojích může být uloženo více než 20 samostatných relací protokolu. Všechny měřené hodnoty jsou automaticky uloženy do paměti přístroje, takže nikdy nepřijdete o zjištěné trendy. Hodnoty lze kontrolovat během záznamu i před stahováním pro účely analýzy v reálném čase
 • Optimalizované uživatelské rozhraní: Rychlé, řízené grafické nastavení zaručuje, že pokaždé získáte ta správná data, a funkce inteligentního ověřování indikující, zda bylo provedeno správné zapojení, snižuje stupeň nejistoty při měření
 • Dotyková obrazovka s jasnými barvami: Provádějte provozní analýzy a kontroly dat pohodlně, na plně grafickém displeji
 • Optimalizované uživatelské rozhraní: Pořizujte vždy jen správná data pomocí rychlého, grafického nastavení s nápovědou a omezte vliv chyb připojení pomocí inteligentní funkce ověření
 • Kompletní „provozní“ nastavení pomocí předního panelu: odpadá nutnost návratu do dílny za účelem stahování dat a nastavení nebo používání počítače u rozvaděče
 • Plně integrovaný záznam: Připojte další zařízení s podporou aplikace Fluke Connect k záznamníku Fluke 1734 a současně zaznamenávejte až dva další parametry měření. Je možné zaznamenávat prakticky jakýkoli parametr dostupný prostřednictvím bezdrátového digitálního multimetru nebo modulu s podporou aplikace Fluke Connect*
 • Aplikační software Energy Analyze Plus: Stáhněte a analyzujte všechny detaily spotřeby energie pomocí našeho automatizovaného vytváření zpráv

*Některé modely nejsou dostupné ve všech zemích. Další informace získáte u místního obchodního zástupce společnosti Fluke.
 

Který třífázový záznamník je pro vás ten pravý?

 Třífázové záznamníky energieTřífázové záznamníky výkonu
FunkceZáznamník energie 1732Záznamník energie 1734Záznamník výkonu – model 1736záznamník/analyzátor výkonu Fluke 1738
Studie zatížení
Energetická hodnocení
Neutrální měření proudu (čtyři kanály proudu)  
Měření harmonických kmitů  
Zaznamenávání napěťových jevů  
Pokročilá analýza: 
Zachycení křivky a nárazového proudu 
PQ Health (EN51060)
  Balíček upgradu*
IEEE519 měření celkového harmonického zkreslení  VolitelnéVolitelné
Plně integrovaný záznam dat pomocí aplikace Fluke Connect®Balíček upgradu*Balíček upgradu*
WiFiVolitelné
Síť Wi-Fi / BluetoothVolitelnéVolitelné
Sada magnetických sondVolitelnéVolitelné
Magnetický závěsný držákVolitelnéVolitelné
Připojení prostřednictvím směrovače WiFiVyžaduje softwarovou licenci ZDARMA dostupnou po registraci produktu.Vyžaduje softwarovou licenci ZDARMA dostupnou po registraci produktu.

* Balíčky upgradu jsou k dispozici pro upgrade stávajících záznamníků energie 1732 na stejné vlastnosti, jaké má záznamník energie 1734 a pro upgrade stávajících záznamníků výkonu 1736 na stejné vlastnosti, jaké má pokročilý záznamník výkonu 1738. Vezměte prosím na vědomí, že záznamníky energie 1732 a 1734 nelze upgradovat na funkčnost záznamníků výkonu 1736 a 1738.
Další informace o balíčku upgradu získáte od svého distributora.

Technické údaje: Třífázové záznamníky elektrické energie Fluke 1732 a 1734

Specifikace
Přesnost
ParametrRozsahRozlišeníSkutečná přesnost za referenčních podmínek (% odečtu + % plného rozsahu)
Napětí1000 V0,1 V± (0,2 % + 0,01 %)
Proud: přímý vstupi17xx-flex 1500 12"150 A0,1 A± (1% + 0,02%)
1500 A1 A± (1% + 0,02%)
i17xx-flex 3000 24"300 A1 A± (1% + 0,03%)
3000 A10 A± (1% + 0,03%)
i17xx-flex 6000 36"600 A1 A± (1,5% + 0,03%)
6000 A10 A± (1,5% + 0,03%)
i40s-EL kleště4 A1 mA± (0,7% + 0,02%)
40 A10 mA± (0,7% + 0,02%)
Frekvence42,5 Hz až 69 Hz0,01 Hz± (0,1 %)
Vstup AUX±10 V ss.0,1 mV± (0,2 % + 0,02%)
Min./max. napětí1000 V0,1 V± (1% + 0,1%)
Min./max. proudDefinováno příslušenstvímDefinováno příslušenstvím± (5% + 0,2%)
THD (celkové harmonické zkreslení) napětí1000%0,1 %± 0,5
THD (celkové harmonické zkreslení) proudu1000%0,1 %± 0,5
Skutečná nejistota ± (% odečtu + % rozsahu)¹
ParametrOvlivňující veličinaiFlex1500-12iFlex3000-24iFlex6000-36i40S-EL
150 A / 1500 A300 A / 3000 A600 A / 6000 A4 A / 40 A
Činný výkon PPF ≥ 0,991,2% + 0,005%1,2% + 0,0075%1,7% + 0,0075%1,2% + 0,005%
Činná energie EaPF ≥ 0,991,2% + 0,005%1,2% + 0,0075%1,7% + 0,0075%1,2% + 0,005%
Zdánlivý výkon S0 ≤ PF ≤ 11,2% + 0,005%1,2% + 0,0075%1,7% + 0,0075%1,2% + 0,005%
Zdánlivá energie Eap0 ≤ PF ≤ 11,2% + 0,005%1,2% + 0,0075%1,7% + 0,0075%1,2% + 0,005%
Jalový výkon Q0 ≤ PF ≤ 12,5% naměřeného zdánlivého výkonu
Jalová energie Er0 ≤ PF ≤ 12,5% naměřeného zdánlivého výkonu
Účiník PF-± 0,025
Činitel fázového posuvu-± 0,025
DBF/cosϕ-± 0,025
Přídavná nejistota v % rozsahu¹V P-N>250 V0,015%0,0225%0,0225%0,015%
¹Rozsah = 1000 V × Irozsah
Referenční podmínky:
 • Prostředí: 23 °C ±5 °C, přístroj pracuje po dobu alespoň 30 minut, bez externího elektrického/magnetického pole, relativní vlhkost <65 %
 • Podmínky vstupu: Cosϕ/PF=1, sinusoida f = 50 Hz/60 Hz, napájení 120 V/230 V ±10 %.
 • Specifikace proudu a napájení: Vstupní napětí 1 fáze: 120 V/230 V nebo 3 fáze hvězda/trojúhelník: 230 V/400 V Vstupní proud: I > 10 % Irozsahu
 • Primární vodič kleští nebo Rogowského cívky ve střední poloze
 • Teplotní koeficient: Připočtěte 0,1 × zadaná přesnost pro každý stupeň Celsia nad 28  C či pod 18  C
 
Elektrické specifikace
Napájení
Napěťový rozsah100 V až 500 V s použitím bezpečnostního kabelu při napájení z měřeného obvodu
100 V až 240 V s použitím standardního napájecího kabelu (IEC 60320 C7)
Spotřeba energieMaximálně 50 VA (max. 15 VA při použití vstupu IEC 60320)
Účinnost≥ 68,2% (v souladu s předpisy o energetické účinnosti)
Maximální spotřeba bez zátěže< 0,3 W pouze při napájení s použitím vstupu IEC 60320
Síťová frekvence50/60 Hz ± 15 %
BaterieLi-ion 3,7 V, 9,25 Wh, s možností výměny uživatelem
Provozní doba na bateriiČtyři hodiny ve standardním provozním režimu, až 5,5 hodiny v režimu úspory energie
Doba nabíjení< 6 hodin
Získávání dat
Rozlišení16bitové synchronní vzorkování
Vzorkovací frekvence10,24 kHz při 50/60 Hz, synchronizováno s frekvencí elektrické sítě
Frekvence vstupního signálu50/60 Hz (42,5 až 69 Hz)
Typy obvodů1-φ, 1-φ IT, Rozdělená fáze, 3-φ trojúhelník, 3-φ hvězda, 3-φ hvězda IT, 3-φ hvězda symetrická, 3-φ Aron/Blondel (2prvkový trojúhelník), 3-φ trojúhelník, otevřené rameno, Pouze proudy (zátěžové studie)
Ukládání datInterní flash paměť (bez možnosti výměny uživatelem)
Velikost pamětiTypicky 10 relací záznamu dat za 8 týdnů s 1minutovými intervaly a 500 událostmi¹
¹Počet možných relací záznamu dat a doba záznamu dat závisí na požadavcích uživatele.
Základní interval
Měřené parametryNapětí, proud, aux, frekvence, THD V, THD A, výkon, účiník, základní výkon, DPF, energie
Průměrovací intervalVolitelný uživatelem: 1 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min
Doba průměrování pro hodnoty min./max.Napětí, proud: Celý cyklus RMS aktualizován vždy v polovině cyklu Aux, výkon: 200 ms
Interval odběru (režim elektroměru)
Měřené parametryEnergie (Wh, varh, VAh), PF, maximální odběr, energetická ztráta
IntervalVolitelné uživatelem: 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, vypnuto
Shoda s normami
NapájeníIEEE 1459
Rozhraní
USB-APřenos souborů prostřednictvím paměťového zařízení USB, aktualizace firmwaru
Max. proud: 120 mA
WiFiPřenos souborů a vzdálené řízení prostřednictvím přímého připojení nebo infrastruktury WiFi
BluetoothNačtení pomocných dat měření z modulů řady Fluke Connect® 3000 (vyžaduje 1734 nebo upgrade jednotky 1732)
USB-miniStahování dat zařízení do PC
Napěťové vstupy
Počet vstupů4 (3 fáze + střední volič)
Maximální vstupní napětí1000 V rms, CF 1,7
Vstupní impedance10 MΩ
Šířka pásma (-3 dB)42,5 Hz až 3,5 kHz
Rozsahy1 : 1 a proměnný
Kategorie měření1000 V CAT III / 600 V CAT IV
Proudové vstupy
Počet vstupů3, režim volen automaticky podle připojeného snímače
Vstupní napětíVstup proudových kleští: 500 mVrms/50 mVrms; CF 2.8
Vstup  Rogowského cívky150 mVrms/15 mVrms při 50 Hz, 180 mVrms/18 mVrms při 60 Hz; CF 4; ; vše při jmenovitém rozsahu sondy
Rozsah1 A až 150 A/10 A až 1 500 A s tenkou ohebnou proudovou sondou i17XX-flex1500, 12"
3 A až 300 A/30 A až 3000 A s tenkou ohebnou proudovou sondou i17XX-flex3000, 24"
6 A až 600 A/60 A až 6 000 A s tenkou ohebnou proudovou sondou i17XX-flex6000, 36"
40 mA až 4 A/0,4 A až 40 A s kleštěmi i40s-EL 40 A
Šířka pásma (-3 dB)42,5 Hz až 3,5 kHz
Rozsahy1 : 1 a proměnný
Pomocné vstupy
Počet vstupů="2"
Vstupní rozsah0 až ±10 V ss, 1 odečet/s
Měřítko (k dispozici 2014)Formát: mx + b (zesílení a offset) uživatelsky konfigurovatelné
Zobrazované jednotky (k dispozici 2014)Uživatelsky konfigurovatelné (7 znaků, například °C, psi n nebo m/s)
Bezdrátové připojení
Počet vstupů="2"
Podporované modulyŘada Fluke Connect® 3000
Získávání dat1 odečet/s
Specifikace prostředí
Provozní teplota-10 °C až +50 °C (14 °F až 122 °F)
Teplota pro skladování-20 °C až +60 °C (-4 °F až 140 °F), s baterií: -20 °C až +50 °C (-4 °F až 122 °F)
Provozní vlhkost10 °C až 30 °C max. 95% rel. vlhkosti
30 °C až 40 °C max. 75% rel. vlhkosti
40 °C až 50 °C max. 45% rel. vlhkosti
Pracovní nadmořská výška2000 m (do 4000 m odlehčit na 1000 V CAT II/600 V CAT III/300 V CAT IV)
Nadmořská výška pro skladování12 000 m
PouzdroIP50 v souladu s normou EN60529
VibraceMIL-T-28800E, typ 3, třída III, styl B
BezpečnostIEC 61010-1
IEC vstupní napětí sítě: Kategorie přepětí II, stupeň znečištění 2
Napěťové vstupy: kategorie přepětí IV, stupeň znečištění 2
IEC 61010-2-031: CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
Elektromagnetická kompatibilitaEN 61326-1: Průmyslová CISPR 11: skupina 1, třída A
Korea (KCC): Zařízení třídy A (průmyslové vysílací a komunikační zařízení)
USA (FCC): 47 CFR 15, oddíl B. Tento produkt je považován za výjimku ve smyslu odstavce 15.103.
Teplotní koeficient0,1 x specifikace přesnosti/°C
Obecné specifikace
Barevný LCD displej4,3" TFT s aktivní maticí, 480 pixelů x 272 pixelů, odporový dotykový panel
ZárukaPřístroj a napájecí zdroj: Dva roky (nezahrnuje baterii)
Příslušenství: jeden rok
Interval kalibrace: dva roky
RozměryPřístroj: 19,8 × 16,7 × 5,5 cm (7,8 × 6,6 × 2,2 palce)
Napájení 13,0 × 13,0 × 4,5 cm (5,1 × 5,1 × 1,8 palce)
Přístroj s připojeným napájecím zdrojem: 19,8 × 16,7 × 9 cm (7,8 × 6,6 × 3,5 palce)
HmotnostPřístroj: 1,1 kg (2,5 lb)
Zdroj napájení: 400 g
Ochrana před neoprávněnou manipulacíZdířka pro zámek Kensington
Specifikace ohebné proudové sondy i17xx-flex 1500 12"
Měřicí rozsah1 až 150 A st / 10 až 1500 A st
Nedestruktivní proud100 kA (50/60 Hz)
Skutečná chyba při referenčních podmínkách*± 0,7% z hodnoty
Přesnost 173x + iFlex±(1% odečtu + 0,02% rozsahu)
Teplotní koeficient při překročení rozsahu provozních teplot0,05% odečtu/°C 0,09% odečtu/°F
Pracovní napětí1000 V CAT III, 600 V CAT IV
Délka kabelu sondy305 mm
Průměr kabelu sondy7,5 mm
Minimální poloměr ohybu38 mm
Délka výstupního kabelu2 m (6,6 stopy)
Hmotnost115 g
Materiál kabelu sondyTPR
Spojovací materiálPOM + ABS/PC
Výstupní kabelTPR/PVC
Provozní teplota-20 °C až +70 °C (-4 °F to 158 °F), teplota vodiče při testu nesmí překročit 80 °C
Teplota, mimo provoz-40 °C až +80 °C (-40 °F až 176 °F)
Relativní vlhkost, provozní15% až 85% nekondenzující
Krytí IPIEC 60529: IP50
ZárukaJeden rok
* Referenční podmínky:
 • Prostředí: 23 °C ±5 °C, bez externího elektrického/magnetického pole, RH 65%
 • Primární vodič ve střední poloze