Czech

Třífázové záznamníky elektrické energie Fluke 1732 a 1734

 • Fluke 1732 and 1734 Three-Phase Electrical Energy Loggers -1
 • Fluke 1732 and 1734 Three-Phase Electrical Energy Loggers -2
 • Three Phase Min, Max and Ave Power Measurements
 • Power Measurement Trend Graph

Klíčové vlastnosti

 • Základní měření: Automaticky pořizujte a zaznamenávejte hodnoty napětí, proudu, výkonu, účiníku, energie a související hodnoty.
 • Pohodlné napájení přístroje:Napájejte zařízení přímo z měřeného obvodu
 • Nejvyšší bezpečnostní kategorie v dané oblasti průmyslu: 600 V CAT IV/1000 V CAT III pro měření na vstupní přípojce a od dodavatele ke spotřebiteli

Přehled výrobků: Třífázové záznamníky elektrické energie Fluke 1732 a 1734

Třífázové záznamníky elektrické energie Fluke 1732 a 1734 přináší další zjednodušení zjišťování zdrojů plýtvání s elektrickou energií. Zjistěte, kdy a kde je energie ve vašem zařízení spotřebovávána; od vstupní přípojky až k jednotlivým obvodům. Přistupujte vzdáleně k údajům a sdílejte je se svým týmem prostřednictvím aplikace Fluke Connect®, díky níž můžete pracovat v bezpečné vzdálenosti, přijímat důležitá rozhodnutí v reálném čase, snížit náklady na ochranné pomůcky a omezit nutnost návštěv pracoviště a kontrol na místě.

Profilování spotřeby energie napříč vaším zařízením vám pomáhá identifikovat příležitosti k úsporám energie a poskytuje vám data, na jejichž základě můžete jednat. Nový softwarový balík Energy Analyze vám umožňuje srovnáváním více datových bodů v čase vytvořit celkový obraz spotřeby energie, což je první krok ke snížení částky na vaší faktuře od dodavatele elektrické energie.
 

 • Základní měření: Automaticky pořizujte a zaznamenávejte hodnoty napětí, proudu, výkonu, účiníku, energie a související hodnoty.
 • Kompatibilní se systémem Fluke Connect®: Zobrazte si data na místě, kde se zrovna nacházíte, prostřednictvím mobilní aplikace nebo počítačového softwaru Fluke Connect nebo prostřednictvím infrastruktury Wi-Fi v objektu
 • Pohodlné napájení přístroje:Napájejte zařízení přímo z měřeného obvodu
 • Nejvyšší bezpečnostní kategorie v dané oblasti průmyslu: 600 V CAT IV/1000 V CAT III pro měření na vstupní přípojce a od dodavatele ke spotřebiteli
 • Měření všech tří fází: Pomocí dodaných 3 ohebných proudových sond
 • Komplexní záznam: V přístrojích může být uloženo více než 20 samostatných relací protokolu. Všechny měřené hodnoty jsou automaticky uloženy do paměti přístroje, takže nikdy nepřijdete o zjištěné trendy. Hodnoty lze kontrolovat během záznamu i před stahováním pro účely analýzy v reálném čase
 • Optimalizované uživatelské rozhraní: Rychlé, řízené grafické nastavení zaručuje, že pokaždé získáte ta správná data, a funkce inteligentního ověřování indikující, zda bylo provedeno správné zapojení, snižuje stupeň nejistoty při měření
 • Dotyková obrazovka s jasnými barvami: Provádějte provozní analýzy a kontroly dat pohodlně, na plně grafickém displeji
 • Optimalizované uživatelské rozhraní: Pořizujte vždy jen správná data pomocí rychlého, grafického nastavení s nápovědou a omezte vliv chyb připojení pomocí inteligentní funkce ověření
 • Kompletní „provozní“ nastavení pomocí předního panelu: odpadá nutnost návratu do dílny za účelem stahování dat a nastavení nebo používání počítače u rozvaděče
 • Plně integrovaný záznam: Připojte další zařízení s podporou aplikace Fluke Connect k záznamníku Fluke 1734 a současně zaznamenávejte až dva další parametry měření. Je možné zaznamenávat prakticky jakýkoli parametr dostupný prostřednictvím bezdrátového digitálního multimetru nebo modulu s podporou aplikace Fluke Connect*
 • Aplikační software Energy Analyze Plus: Stáhněte a analyzujte všechny detaily spotřeby energie pomocí našeho automatizovaného vytváření zpráv

*Některé modely nejsou dostupné ve všech zemích. Další informace získáte u místního obchodního zástupce společnosti Fluke.
 

Který třífázový záznamník je pro vás ten pravý?

 Třífázové záznamníky energieTřífázové záznamníky výkonu
FunkceZáznamník energie 1732Záznamník energie 1734Záznamník výkonu – model 1736záznamník/analyzátor výkonu Fluke 1738
Studie zatížení
Energetická hodnocení
Neutrální měření proudu (čtyři kanály proudu)  
Měření harmonických kmitů  
Zaznamenávání napěťových jevů  
Pokročilá analýza: 
Zachycení křivky a nárazového proudu 
PQ Health (EN51060)
  Balíček upgradu*
IEEE519 měření celkového harmonického zkreslení  VolitelnéVolitelné
Plně integrovaný záznam dat pomocí aplikace Fluke Connect®Balíček upgradu*Balíček upgradu*
WiFiVolitelné
Síť Wi-Fi / BluetoothVolitelnéVolitelné
Sada magnetických sondVolitelnéVolitelné
Magnetický závěsný držákVolitelnéVolitelné
Připojení prostřednictvím směrovače WiFiVyžaduje softwarovou licenci ZDARMA dostupnou po registraci produktu.Vyžaduje softwarovou licenci ZDARMA dostupnou po registraci produktu.

* Balíčky upgradu jsou k dispozici pro upgrade stávajících záznamníků energie 1732 na stejné vlastnosti, jaké má záznamník energie 1734 a pro upgrade stávajících záznamníků výkonu 1736 na stejné vlastnosti, jaké má pokročilý záznamník výkonu 1738. Vezměte prosím na vědomí, že záznamníky energie 1732 a 1734 nelze upgradovat na funkčnost záznamníků výkonu 1736 a 1738.
Další informace o balíčku upgradu získáte od svého distributora.

Technické údaje: Třífázové záznamníky elektrické energie Fluke 1732 a 1734

Specifikace
Přesnost
ParametrRozsahRozlišeníSkutečná přesnost za referenčních podmínek (% odečtu + % plného rozsahu)
Napětí1000 V0,1 V± (0,2 % + 0,01 %)
Proud: přímý vstupi17xx-flex 1500 12"150 A0,1 A± (1% + 0,02%)
1500 A1 A± (1% + 0,02%)
i17xx-flex 3000 24"300 A1 A± (1% + 0,03%)
3000 A10 A± (1% + 0,03%)
i17xx-flex 6000 36"600 A1 A± (1,5% + 0,03%)
6000 A10 A± (1,5% + 0,03%)
i40s-EL kleště4 A1 mA± (0,7% + 0,02%)
40 A10 mA± (0,7% + 0,02%)
Frekvence42,5 Hz až 69 Hz0,01 Hz± (0,1 %)
Vstup AUX±10 V ss.0,1 mV± (0,2 % + 0,02%)
Min./max. napětí1000 V0,1 V± (1% + 0,1%)
Min./max. proudDefinováno příslušenstvímDefinováno příslušenstvím± (5% + 0,2%)
THD (celkové harmonické zkreslení) napětí1000%0,1 %± 0,5
THD (celkové harmonické zkreslení) proudu1000%0,1 %± 0,5
Skutečná nejistota ± (% odečtu + % rozsahu)¹
ParametrOvlivňující veličinaiFlex1500-12iFlex3000-24iFlex6000-36i40S-EL
150 A / 1500 A300 A / 3000 A600 A / 6000 A4 A / 40 A
Činný výkon PPF ≥ 0,991,2% + 0,005%1,2% + 0,0075%1,7% + 0,0075%1,2% + 0,005%
Činná energie EaPF ≥ 0,991,2% + 0,005%1,2% + 0,0075%1,7% + 0,0075%1,2% + 0,005%
Zdánlivý výkon S0 ≤ PF ≤ 11,2% + 0,005%1,2% + 0,0075%1,7% + 0,0075%1,2% + 0,005%
Zdánlivá energie Eap0 ≤ PF ≤ 11,2% + 0,005%1,2% + 0,0075%1,7% + 0,0075%1,2% + 0,005%
Jalový výkon Q0 ≤ PF ≤ 12,5% naměřeného zdánlivého výkonu
Jalová energie Er0 ≤ PF ≤ 12,5% naměřeného zdánlivého výkonu
Účiník PF-± 0,025
Činitel fázového posuvu-± 0,025
DBF/cosϕ-± 0,025
Přídavná nejistota v % rozsahu¹V P-N>250 V0,015%0,0225%0,0225%0,015%
¹Rozsah = 1000 V × Irozsah
Referenční podmínky:
 • Prostředí: 23 °C ±5 °C, přístroj pracuje po dobu alespoň 30 minut, bez externího elektrického/magnetického pole, relativní vlhkost <65 %
 • Podmínky vstupu: Cosϕ/PF=1, sinusoida f = 50 Hz/60 Hz, napájení 120 V/230 V ±10 %.
 • Specifikace proudu a napájení: Vstupní napětí 1 fáze: 120 V/230 V nebo 3 fáze hvězda/trojúhelník: 230 V/400 V Vstupní proud: I > 10 % Irozsahu
 • Primární vodič kleští nebo Rogowského cívky ve střední poloze
 • Teplotní koeficient: Připočtěte 0,1 × zadaná přesnost pro každý stupeň Celsia nad 28  C či pod 18  C
 
Elektrické specifikace
Napájení
Napěťový rozsah100 V až 500 V s použitím bezpečnostního kabelu při napájení z měřeného obvodu
100 V až 240 V s použitím standardního napájecího kabelu (IEC 60320 C7)
Spotřeba energieMaximálně 50 VA (max. 15 VA při použití vstupu IEC 60320)
Účinnost≥ 68,2% (v souladu s předpisy o energetické účinnosti)
Maximální spotřeba bez zátěže< 0,3 W pouze při napájení s použitím vstupu IEC 60320
Síťová frekvence50/60 Hz ± 15 %
BaterieLi-ion 3,7 V, 9,25 Wh, s možností výměny uživatelem
Provozní doba na bateriiČtyři hodiny ve standardním provozním režimu, až 5,5 hodiny v režimu úspory energie
Doba nabíjení< 6 hodin
Získávání dat
Rozlišení16bitové synchronní vzorkování
Vzorkovací frekvence10,24 kHz při 50/60 Hz, synchronizováno s frekvencí elektrické sítě
Frekvence vstupního signálu50/60 Hz (42,5 až 69 Hz)
Typy obvodů1-φ, 1-φ IT, Rozdělená fáze, 3-φ trojúhelník, 3-φ hvězda, 3-φ hvězda IT, 3-φ hvězda symetrická, 3-φ Aron/Blondel (2prvkový trojúhelník), 3-φ trojúhelník, otevřené rameno, Pouze proudy (zátěžové studie)
Ukládání datInterní flash paměť (bez možnosti výměny uživatelem)
Velikost pamětiTypicky 10 relací záznamu dat za 8 týdnů s 1minutovými intervaly a 500 událostmi¹
¹Počet možných relací záznamu dat a doba záznamu dat závisí na požadavcích uživatele.
Základní interval
Měřené parametryNapětí, proud, aux, frekvence, THD V, THD A, výkon, účiník, základní výkon, DPF, energie
Průměrovací intervalVolitelný uživatelem: 1 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min
Doba průměrování pro hodnoty min./max.Napětí, proud: Celý cyklus RMS aktualizován vždy v polovině cyklu Aux, výkon: 200 ms
Interval odběru (režim elektroměru)
Měřené parametryEnergie (Wh, varh, VAh), PF, maximální odběr, energetická ztráta
IntervalVolitelné uživatelem: 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, vypnuto
Shoda s normami
NapájeníIEEE 1459
Rozhraní
USB-APřenos souborů prostřednictvím paměťového zařízení USB, aktualizace firmwaru
Max. proud: 120 mA
WiFiPřenos souborů a vzdálené řízení prostřednictvím přímého připojení nebo infrastruktury WiFi
BluetoothNačtení pomocných dat měření z modulů řady Fluke Connect® 3000 (vyžaduje 1734 nebo upgrade jednotky 1732)
USB-miniStahování dat zařízení do PC
Napěťové vstupy
Počet vstupů4 (3 fáze + střední volič)
Maximální vstupní napětí1000 V rms, CF 1,7
Vstupní impedance10 MΩ
Šířka pásma (-3 dB)42,5 Hz až 3,5 kHz
Rozsahy1 : 1 a proměnný
Kategorie měření1000 V CAT III / 600 V CAT IV
Proudové vstupy
Počet vstupů3, režim volen automaticky podle připojeného snímače
Vstupní napětíVstup proudových kleští: 500 mVrms/50 mVrms; CF 2.8
Vstup  Rogowského cívky150 mVrms/15 mVrms při 50 Hz, 180 mVrms/18 mVrms při 60 Hz; CF 4; ; vše při jmenovitém rozsahu sondy
Rozsah1 A až 150 A/10 A až 1 500 A s tenkou ohebnou proudovou sondou i17XX-flex1500, 12"
3 A až 300 A/30 A až 3000 A s tenkou ohebnou proudovou sondou i17XX-flex3000, 24"
6 A až 600 A/60 A až 6 000 A s tenkou ohebnou proudovou sondou i17XX-flex6000, 36"
40 mA až 4 A/0,4 A až 40 A s kleštěmi i40s-EL 40 A
Šířka pásma (-3 dB)42,5 Hz až 3,5 kHz
Rozsahy1 : 1 a proměnný
Pomocné vstupy
Počet vstupů="2"
Vstupní rozsah0 až ±10 V ss, 1 odečet/s
Měřítko (k dispozici 2014)Formát: mx + b (zesílení a offset) uživatelsky konfigurovatelné
Zobrazované jednotky (k dispozici 2014)Uživatelsky konfigurovatelné (7 znaků, například °C, psi n nebo m/s)
Bezdrátové připojení
Počet vstupů="2"
Podporované modulyŘada Fluke Connect® 3000
Získávání dat1 odečet/s
Specifikace prostředí
Provozní teplota-10 °C až +50 °C (14 °F až 122 °F)
Teplota pro skladování-20 °C až +60 °C (-4 °F až 140 °F), s baterií: -20 °C až +50 °C (-4 °F až 122 °F)
Provozní vlhkost10 °C až 30 °C max. 95% rel. vlhkosti
30 °C až 40 °C max. 75% rel. vlhkosti
40 °C až 50 °C max. 45% rel. vlhkosti
Pracovní nadmořská výška2000 m (do 4000 m odlehčit na 1000 V CAT II/600 V CAT III/300 V CAT IV)
Nadmořská výška pro skladování12 000 m
PouzdroIP50 v souladu s normou EN60529
VibraceMIL-T-28800E, typ 3, třída III, styl B
BezpečnostIEC 61010-1
IEC vstupní napětí sítě: Kategorie přepětí II, stupeň znečištění 2
Napěťové vstupy: kategorie přepětí IV, stupeň znečištění 2
IEC 61010-2-031: CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
Elektromagnetická kompatibilitaEN 61326-1: Průmyslová CISPR 11: skupina 1, třída A
Korea (KCC): Zařízení třídy A (průmyslové vysílací a komunikační zařízení)
USA (FCC): 47 CFR 15, oddíl B. Tento produkt je považován za výjimku ve smyslu odstavce 15.103.
Teplotní koeficient0,1 x specifikace přesnosti/°C
Obecné specifikace
Barevný LCD displej4,3" TFT s aktivní maticí, 480 pixelů x 272 pixelů, odporový dotykový panel
ZárukaPřístroj a napájecí zdroj: Dva roky (nezahrnuje baterii)
Příslušenství: jeden rok
Interval kalibrace: dva roky
RozměryPřístroj: 19,8 × 16,7 × 5,5 cm (7,8 × 6,6 × 2,2 palce)
Napájení 13,0 × 13,0 × 4,5 cm (5,1 × 5,1 × 1,8 palce)
Přístroj s připojeným napájecím zdrojem: 19,8 × 16,7 × 9 cm (7,8 × 6,6 × 3,5 palce)
HmotnostPřístroj: 1,1 kg (2,5 lb)
Zdroj napájení: 400 g
Ochrana před neoprávněnou manipulacíZdířka pro zámek Kensington
Specifikace ohebné proudové sondy i17xx-flex 1500 12"
Měřicí rozsah1 až 150 A st / 10 až 1500 A st
Nedestruktivní proud100 kA (50/60 Hz)
Skutečná chyba při referenčních podmínkách*± 0,7% z hodnoty
Přesnost 173x + iFlex±(1% odečtu + 0,02% rozsahu)
Teplotní koeficient při překročení rozsahu provozních teplot0,05% odečtu/°C 0,09% odečtu/°F
Pracovní napětí1000 V CAT III, 600 V CAT IV
Délka kabelu sondy305 mm
Průměr kabelu sondy7,5 mm
Minimální poloměr ohybu38 mm
Délka výstupního kabelu2 m (6,6 stopy)
Hmotnost115 g
Materiál kabelu sondyTPR
Spojovací materiálPOM + ABS/PC
Výstupní kabelTPR/PVC
Provozní teplota-20 °C až +70 °C (-4 °F to 158 °F), teplota vodiče při testu nesmí překročit 80 °C
Teplota, mimo provoz-40 °C až +80 °C (-40 °F až 176 °F)
Relativní vlhkost, provozní15% až 85% nekondenzující
Krytí IPIEC 60529: IP50
ZárukaJeden rok
* Referenční podmínky:
 • Prostředí: 23 °C ±5 °C, bez externího elektrického/magnetického pole, RH 65%
 • Primární vodič ve střední poloze