Czech

Záznamníky kvality třífázového napájení Fluke 1736 a 1738

 • Fluke 1738 Advanced Power Logger 1
 • Fluke 1738 Advanced Power Logger
 • Fluke 1736 Power Logger
 • Fluke 1738 Advanced Power Logger

Klíčové vlastnosti

Záznamníky kvality třífázového napájení Fluke 1736 a 1738 jsou všestranné třífázové záznamníky kvality elektrické energie kompatibilní se systémem Fluke Connect k vytváření studií zatížení, kvality a využívání elektrické energie.

 • Základní měření: Automaticky zachycují a protokolují napětí, proud, výkon, harmonické a související hodnoty spojené s kvalitou elektrické energie, a zaznamenávají poklesy, nárůsty a spouštěcí proudy se snímky vlnových průběhů událostí a profily RMS o vysokém rozlišení
 • Pohodlné napájení přístroje: Napájejte zařízení přímo z měřeného obvodu.
 • Aplikační software Energy Analyze Plus: Stahujte a analyzujte všechny podrobnosti spotřeby a kvality elektrické energie s našimi automatizovanými souhrny zpráv a využívání integrovaného vyhodnocení kvality elektrické energie; získáte tak srozumitelný přehled o celkovém stavu systému.

Přehled výrobků: Záznamníky kvality třífázového napájení Fluke 1736 a 1738

Vhodné pro Fluke Premium Care

Když investujete do měřicích přístrojů Fluke, chcete za své peníze dostat maximum. Fluke Premium Care je placená služba poskytující krytí nad rámec původní záruky na zakoupený přístroj, takže se nemusíte obávat neočekávaných prostojů způsobených poškozeným měřicím zařízením, příslušenstvím nebo přístroji, které vyžadují kalibraci či opravu.

Další informace

Třífázové záznamníky výkonu Fluke 1736 a 1738 jsou kompatibilní s mobilní aplikací a počítačovým softwarem Fluke Connect®. S těmito zařízeními získáte data, která potřebujete k přijímání důležitých rozhodnutí o kvalitě a spotřebě elektrické energie v reálném čase. Záznamníky výkonu Fluke 1736 a 1738 představují ideální měřicí přístroje k provádění rozborů měření elektrické energie a základnímu záznamu její kvality: umí automaticky zachytit a uložit přes 500 parametrů kvality elektrické energie, takže máte k dispozici dostatek údajů k optimalizaci spolehlivosti systému a zajištění úspor. S pokročilým záznamníkem kvality elektrické energie Fluke 1738 můžete provádět pokročilé analýzy pomocí funkce zdokonaleného přehledu o kvalitě elektrické energie (EN50160), která přináší rychlý přehled o celkovém stavu elektrické soustavy. Funkce celkového stavu kvality elektrické energie představuje vyhodnocení zaznamenaných dat na základě podrobných měření údajů o kvalitě elektrické energie a zahrnuje záznamy vlnových průběhů událostí s možností jejich zobrazení, takže máte k dispozici dostatek viditelných údajů k optimalizaci spolehlivosti systému a zajištění úspor.

Optimalizované uživatelské rozhraní, ohebné proudové sondy a inteligentní funkce ověření naměřených hodnot, které uživatelům umožňují omezit chyby měření díky digitálnímu ověřování a opravám častých chyb připojení, to vše usnadňuje nastavení v dosud nevídané míře a snižuje nejistotu měření. Přistupujte vzdáleně k údajům a sdílejte je se svým týmem prostřednictvím aplikace Fluke Connect®, díky níž můžete pracovat v bezpečné vzdálenosti, přijímat důležitá rozhodnutí v reálném čase, snížit náklady na ochranné pomůcky a omezit nutnost návštěv pracoviště a kontrol na místě. Můžete také snadno a rychle vytvářet tabulky a grafy měření usnadňující identifikaci problémů a vytvářet podrobné zprávy pomocí dodávaného softwarového balíčku Fluke Energy Analyze Plus. Volitelně můžete vytvářet zprávy dle normy IEEE519, které vám umožní získat přehled o úrovních harmonických frekvencí, zkreslení napětí a proudu a zátěžovém proudu (vyžadována licence).

Další užitečné vlastnosti:

 • Prezentujte data na místě na záznamníku, prostřednictvím mobilní aplikace nebo počítačového softwaru Fluke Connect nebo prostřednictvím infrastruktury WiFi v objektu
 • Měřte všechny tři fáze a nulová vodič pomocí dodaných čtyř pružných proudových sond
 • Napájejte přístroj přímo z měřeného obvodu
 • Zkontrolujte změřené hodnoty během relací protokolování a před stažením pro analýzy v reálném čase
 • Zahrnuje snímek vlnového průběhu události a profil efektivních hodnot o vysokém rozlišení s přístrojem 1738, společně s datem, časovým razítkem a závažnosti k zachycení poklesů, nárůstů a rozběhových proudů, což pomáhá najít potenciální základní příčiny problémů s kvalitou elektrické energie.
 • 1738 také poskytuje rychlý přehled celkového stavu elektrické soustavy s přehledem stavu kvality elektrické energie
 • Na dotykové obrazovce nabízí jasné, barevné zobrazení pro pohodlnou analýzu a kontrolu dat v terénu
 • Pomáhá pokaždé zachycovat správná data s využitím rychlého, řízeného grafického uživatelského rozhraní
 • Díky inteligentní funkci ověřování snižuje nejistotu ohledně připojení
 • Díky přednímu panelu nebo aplikaci Fluke Connect v chytrém telefonu umožňuje provést nastavení v terénu
 • Poskytuje plně integrované možnosti protokolování s jinými zařízeními schopnými spolupracovat s aplikací Fluke Connect s cílem simultánně zaznamenávat dva další parametry měření na bezdrátovém digitálním multimetru nebo modulu s využitím softwaru Fluke Connect*
 • Dodává se s aplikačním softwarem Energy Analyze Plus, který umožňuje analyzovat všechny parametry spotřeby a stavu kvality elektrické energie a vytvářet automatické zprávy

Protokolování nejčastějších parametrů

Záznamníky 1736 a 1738 byly navrženy k měření nejdůležitějších parametrů třífázového proudu. Mohou tak současně zaznamenávat údaje o efektivním napětí a proudu, kolísání napětí a proudu, celkovém harmonickém zkreslení napětí a proudu, harmonických frekvencích napětí a proudu až do 50. harmonické, o činném výkonu, jalovém výkonu, účiníku, činné energii, jalové energii a další údaje. Záznamníky výkonu 1736 a 1738 mají dostatek paměti pro více než rok protokolování dat. Mohou tak objevit občasné nebo obtížně zjistitelné problémy, které by jinak mohly uniknout vaší pozornosti.

Analýza a vytváření zpráv

Zaznamenání dat představuje pouze jednu část úkolu. Po získání dat je nutné vytvořit zprávy obsahující užitečné informace, které lze snadno sdílet a prezentovat v rámci organizace i zákazníkům. Tento úkol je hračkou se softwarem Fluke Energy Analyze Plus. Díky výkonným nástrojům pro analýzu a možnosti vytvářet přizpůsobitelné zprávy během několika minut budete moci sdílet své nálezy, rychle řešit problémy, optimalizovat spolehlivost systému a dosahovat úspor.

Technické údaje: Záznamníky kvality třífázového napájení Fluke 1736 a 1738

Specifikace
Přesnost
ParametrRozsahRozlišeníSkutečná přesnost za referenčních podmínek (% odečtu + % plného rozsahu)
Napětí1000 V0,1 V±(0,2 % + 0,01 %)
Proud: Přímý vstupi17xx-flex 1500 12"150 A0,1 A±(1 % + 0,02 %)
1500 A1 A±(1 % + 0,02 %)
i17xx-flex 3000 24"300 A1 A±(1 % + 0,03 %)
3000 A10 A±(1 % + 0,03 %)
i17xx-flex 6000 36"600 A1 A±(1,5 % + 0,03 %)
6000 A10 A±(1,5 % + 0,03 %)
Klešťový proudový transformátor i40s-EL4 A1 mA±(0,7 % + 0,02 %)
40 A10 mA±(0,7 % + 0,02 %)
Frekvence42,5 Hz až 69 Hz0,01 Hz±0,1 %
Vstup AUX±10 V DC0,1 mV±(0,2 % + 0,02 %)
Min./max. napětí1000 V0,1 V±(1 % + 0,1 %)
Min./max. proudDefinováno příslušenstvímDefinováno příslušenstvím±(5 % + 0,2 %)
THD (celkové harmonické zkreslení) napětí1000 %0,1 %±0,5
THD (celkové harmonické zkreslení) proudu1000 %0,1 %±0,5
Napěťová harmonická druhá až padesátá1000 V0,1 V≥10 V: ±5 % z hodnoty
< 10 V: ±0,5 V
Proudová harmonická druhá až padesátáDefinováno příslušenstvímDefinováno příslušenstvím≥3% proudového rozsahu ±5 % z hodnoty
≥3 % proudového rozsahu: ±0,15 % rozsahu
Asymetrie100 %0,1 %±0,2
Skutečná nejistota ± (% odečtu + % rozsahu)¹
ParametrOvlivňující veličinaiFlex1500-12iFlex3000-24iFlex6000-36i40S-EL
150 A / 1500 A300 A / 3000 A600 A / 6000 A4 A / 40 A
Činný výkon PPF ≥ 0,991,2 % + 0,005 %1,2 % + 0,0075 %1,7 % + 0,0075 %1,2 % + 0,005 %
Činná energie EaPF ≥ 0,991,2 % + 0,005 %1,2 % + 0,0075 %1,7 % + 0,0075 %1,2 % + 0,005 %
Zdánlivý výkon S0 ≤ PF ≤ 11,2 % + 0,005 %1,2 % + 0,0075 %1,7 % + 0,0075 %1,2 % + 0,005 %
Zdánlivá energie Eap0 ≤ PF ≤ 11,2 % + 0,005 %1,2 % + 0,0075 %1,7 % + 0,0075 %1,2 % + 0,005 %
Jalový výkon Q0 ≤ PF ≤ 12,5% naměřeného zdánlivého výkonu
Jalová energie Er0 ≤ PF ≤ 12,5% naměřeného zdánlivého výkonu
Účiník PF-±0,025
Účiník základní harmonické DBF-±0,025
DBF/cosϕ-±0,025
Přídavná nejistota v % rozsahu¹VP-N>250 V0,015 %0,0225 %0,0225 %0,015 %
¹Rozsah = 1000 V × Irozsah
Referenční podmínky:
 • Prostředí: 23 °C ±5 °C, přístroj pracuje po dobu alespoň 30 minut, bez externího elektrického/magnetického pole, RV <65 %
 • Vstupní podmínky: Cosϕ/PF=1, sinusový signál f=50 Hz / 60 Hz, elektrické napájení 120 V / 230 V ±10 %.
 • Proudové a výkonové specifikace: Vstupní napětí 1 fáze: 120 V / 230 V nebo 3 fáze hvězda/trojúhelník: 230 V / 400 V Vstupní proud: I >10 % rozsahu
 • Primární vodič proudového transformátoru neboli Rogowského cívky ve střední poloze
 • Teplotní koeficient: Připočtěte 0,1 × zadaná přesnost pro každý °C nad 28 °C či pod 18 °C
 
Elektrické specifikace
Napájení
Napěťový rozsah100 V až 500 V s použitím bezpečnostního kabelu při napájení z měřeného obvodu
100 V až 240 V s použitím standardního napájecího kabelu (IEC 60320 C7)
PříkonMaximálně 50 VA (max. 15 VA při použití vstupu IEC 60320)
Účinnost≥ 68,2% (v souladu s předpisy o energetické účinnosti)
Maximální spotřeba bez zátěže< 0,3 W pouze při napájení s použitím vstupu IEC 60320
Síťová frekvence50/60 Hz ±15 %
BaterieLi-ion 3,7 V, 9,25 Wh, s možností výměny uživatelem
Provozní doba na bateriiČtyři hodiny ve standardním provozním režimu, až 5,5 hodiny v režimu úspory energie
Doba nabíjení< 6 hodin
Získávání dat
Rozlišení16bitové synchronní vzorkování
Vzorkovací frekvence10,24 kHz při 50/60 Hz, synchronizováno s frekvencí elektrické sítě
Frekvence vstupního signálu50/60 Hz (42,5 až 69 Hz)
Typy obvodů1-φ, 1-φ IT, Rozdělená fáze, 3-φ trojúhelník, 3-φ hvězda, 3-φ hvězda IT, 3-φ hvězda symetrická, 3-φ Aron/Blondel (2prvkový trojúhelník), 3-φ trojúhelník, otevřené rameno, Pouze proudy (zátěžové studie)
Ukládání datInterní flash paměť (bez možnosti výměny uživatelem)
Velikost pamětiTypicky 10 relací záznamu dat za 8 týdnů s 1minutovými intervaly a 500 událostmi¹
¹Počet možných relací záznamu dat a doba záznamu dat závisí na požadavcích uživatele.
Základní interval
Měřené parametryNapětí, proud, aux, frekvence, THD V, THD A, výkon, účiník, výkon základní harmonické, DPF, energie
Průměrovací intervalVolitelné uživatelem: 1 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min
Doba průměrování pro hodnoty min./max.Napětí, proud: Efektivní hodnota celého cyklu aktualizovaná každou polovinu cyklu (URMS½ podle IEC61000-4-30 Aux, výkon: 200 ms
Interval odběru (režim elektroměru)
Měřené parametryEnergie (Wh, varh, VAh), PF, maximální odběr, náklady na energii
IntervalVolitelné uživatelem: 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, vypnuto
Měření kvality elektrické energie
Měřený parametrNapětí, frekvence, asymetrie, harmonická frekvence napětí, THD V, proud, harmonická frekvence, THD A, TDD
Průměrovací interval10 min.
Jednotlivé harmonickéDruhá až padesátá harmonická
Celkové harmonické zkresleníPočítáno na základě 50 harmonických frekvencí
UdálostiNapětí: poklesy, krátkodobá zvýšení napětí, přerušení, proud: náběhový proud
Spouštěné záznamyEfektivní hodnota celého cyklu aktualizovaná každou polovinu cyklu napětí a proudu (URMS½ podle IEC61000-4-30)
Vlnový průběh napětí a proudu (1738)
Shoda s normami
HarmonickéIEC 61000-4-7: Třída 1
IEEE 519 (krátkodobé harmonické)
Kvalita elektrické energieIEC 61000-4-30 Třída S, IEC62586-1 (zařízení PQI-S)
NapájeníIEEE 1459
Požadavky na kvalitu elektrické energieEN50160 (pro měřené parametry)
Rozhraní
USB-APřenos souborů prostřednictvím paměťového zařízení USB, aktualizace firmwaru
Max. proud: 120 mA
WiFiPřenos souborů a vzdálené řízení prostřednictvím přímého připojení nebo infrastruktury WiFi
BluetoothNačtení pomocných dat měření z modulů řady Fluke Connect® 3000 (vyžaduje 1738 nebo upgrade jednotky 1736)
USB miniStahování dat zařízení do PC
Napěťové vstupy
Počet vstupů4 (3 fáze + střední volič)
Maximální vstupní napětí1000 V rms, CF 1,7
Vstupní impedance10 MΩ
Šířka pásma (−3 dB)42,5 Hz až 3,5 kHz
Rozsahy1:1 a proměnný
Kategorie měření1000 V CAT III / 600 V CAT IV
Proudové vstupy
Počet vstupů4, režim volen automaticky podle připojeného snímače
Vstupní napětíVstup klešťového proudového transformátoru: 500 mVef/50 mVef; CF 2,8
Vstup  Rogowského cívky150 mVef/15 mVef při 50 Hz, 180 mVef/18 mVef při 60 Hz; CF 4; vše při jmenovitém rozsahu sondy
Rozsah1 A až 150 A/10 A až 1 500 A s tenkou ohebnou proudovou sondou i17XX-flex1500, 12"
3 A až 300 A/30 A až 3000 A s tenkou ohebnou proudovou sondou i17XX-flex3000, 24"
6 A až 600 A/60 A až 6 000 A s tenkou ohebnou proudovou sondou i17XX-flex6000, 36"
40 mA až 4 A/0,4 A až 40 A s kleštěmi i40s-EL 40 A
Šířka pásma (−3 dB)42,5 Hz až 3,5 kHz
Rozsahy1:1 a proměnný
Pomocné vstupy
Počet vstupů2
Vstupní rozsah0 až ±10 Vss, 1 odečet/s
MěřítkoFormát: mx + b (zesílení a offset) uživatelsky konfigurovatelné
Zobrazované jednotkyUživatelsky konfigurovatelné (7 znaků, například °C, PSI nebo m/s)
Bezdrátové připojení
Počet vstupů2
Podporované modulyŘada Fluke Connect® 3000
Získávání dat1 odečty/s
Specifikace prostředí
Provozní teplota–10 °C až +50 °C (14 °F až 122 °F)
Teplota pro skladování–20 °C až +60 °C (-4 °F až 140 °F) s baterií: −20 °C až +50 °C (−4 °F až 122 °F)
Provozní vlhkost10 °C až 30 °C (50 °F až 86 °F), < 95 % RV
30 °C až 40 °C (86 °F až 104 °F), < 75% RV
40 °C až 50 °C (104 °F až 122 °F), < 45% RV
Provozní nadmořská výška2000 m (do 4000 m sníženo na 1000 V CAT II/600 V CAT III/300 V CAT IV)
Nadmořská výška pro skladování12 000 m
PouzdroIP 50 v souladu s normou EN60529
VibraceMIL-T-28800E, typ 3, třída III, styl B
BezpečnostIEC 61010-1
IEC vstupní napětí sítě: Kategorie přepětí II, stupeň znečištění 2
Napěťové svorky: Kategorie přepětí IV, stupeň znečištění 2
IEC 61010-2-031: CAT IV 600 V / CAT III 1 000 V
Elektromagnetická kompatibilitaEN 61326-1: Průmyslová CISPR 11: Skupina 1, třída A
Korea (KCC): Zařízení třídy A (průmyslové vysílací a komunikační zařízení)
USA (FCC): 47 CFR 15, oddíl B. Tento produkt je považován za výjimku ve smyslu odstavce 15.103.
Teplotní koeficient0,1 × přesnost/°C
Obecné specifikace
Barevný LCD4,3" TFT s aktivní maticí, 480 pixelů × 272 pixelů, odporový dotykový panel
ZárukaPřístroj a napájecí zdroj: Dva roky (nezahrnuje baterii)
Příslušenství: jeden rok
Interval kalibrace: dva roky
RozměryPřístroj: 19,8 cm × 16,7 cm × 5,5 cm (7,8“ × 6,6“ × 2,2“)
Napájecí zdroj: 13,0 cm × 13,0 cm × 4,5 cm (5,1“ × 5,1“ × 1,8“)
Přístroj s připojeným napájecím zdrojem: 19,8 cm × 16,7 cm × 9 cm (7,8“ × 6,6“ × 3,5“)
HmotnostPřístroj: 1,1 kg (2,5 lb)
Napájecí zdroj: 400 g
Ochrana před neoprávněnou manipulacíZdířka pro zámek Kensington
Specifikace ohebné proudové sondy i17xx-flex 1500 12"
Měřicí rozsah1 až 150 Ast / 10 až 1500 Ast
Nedestruktivní proud100 kA (50/60 Hz)
Skutečná chyba při referenčních podmínkách*± 0,7% z hodnoty
Přesnost 173x + iFlex±(1% odečtu + 0,02% rozsahu)
Teplotní koeficient při překročení rozsahu provozních teplot0,05% odečtu/°C 0,09% odečtu/°F
Pracovní napětí1000 V CAT III, 600 V CAT IV
Délka kabelu sondy305 mm (12 in)
Průměr kabelu sondy7,5 mm (0,3 in)
Minimální poloměr ohybu38 mm (1,5 in)
Délka výstupního kabelu2 m (6,6 ft)
Hmotnost115 g
Materiál kabelu sondyTPR
Spojovací materiálPOM + ABS/PC
Výstupní kabelTPR/PVC
Provozní teplota-20 °C až +70 °C (-4 °F to 158 °F), teplota vodiče při testu nesmí překročit 80 °C
Teplota, mimo provoz-40 °C až +80 °C (-40 °F až 176 °F)
Relativní vlhkost, provozní15% až 85% nekondenzující
Stupeň krytí IPIEC 60529: IP50
ZárukaJeden rok
*Referenční podmínky:
 • Prostředí: 23 °C ± 5 °C, žádné externí elektrické/magnetické pole, RV 65 %
 • Primární vodič ve střední poloze

Modely: Záznamníky kvality třífázového napájení Fluke 1736 a 1738

Fluke 1738/B

Přenosný záznamník energie, pokročilá verze (bez proudových sond)

Koupit

Obsahuje:

 • Přístroj Fluke 1738
 • Sada měřicích kabelů k měření napětí
 • Krokosvorky (4×)
 • Měkké pouzdro
 • Software Energy Analyze Plus
 • Napájecí kabely
 • Barevná sada k rozpoznání fází
Fluke 1738/EUS

Přenosný záznamník energie, pokročilá verze pro EU a USA

Koupit

Obsahuje:

 • Přístroj Fluke 1738
 • Sada měřicích kabelů k měření napětí
 • Krokosvorky (4×)
 • Pružná proudová sonda 1 500 A, 12 palců (4×)
 • Měkké pouzdro
 • Software Energy Analyze Plus
 • WiFi adaptér
 • Bluetooth adaptér
 • Napájecí kabely
 • Barevná sada k rozpoznání fází
Fluke 1738/INTL

Přenosný záznamník energie, pokročilá mezinárodní verze

Koupit

Obsahuje:

 • Přístroj Fluke 1738
 • Sada měřicích kabelů k měření napětí
 • Krokosvorky (4×)
 • Pružná proudová sonda 1 500 A, 12 palců (4×)
 • Měkké pouzdro
 • Software Energy Analyze Plus
 • Napájecí kabely
 • Barevná sada k rozpoznání fází
Fluke 1736/B

Přenosný záznamník energie (bez proudových sond)

Koupit

Obsahuje:

 • Přístroj Fluke 1736
 • Sada měřicích kabelů k měření napětí
 • Krokosvorky (4×)
 • Měkké pouzdro
 • Software Energy Analyze Plus
 • Napájecí kabely
 • Barevná sada k rozpoznání fází
Fluke 1736/EUS

Přenosný záznamník energie, verze pro EU a USA

Koupit

Obsahuje:

 • Přístroj Fluke 1736
 • Sada měřicích kabelů k měření napětí
 • Krokosvorky (4×)
 • Pružná proudová sonda 1 500 A, 12 palců (4×)
 • Měkké pouzdro
 • Software Energy Analyze Plus
 • WiFi adaptér
 • Bluetooth adaptér
 • Napájecí kabely
 • Barevná sada k rozpoznání fází
Fluke 1736/INTL

Přenosný záznamník energie, mezinárodní verze

Koupit

Obsahuje:

 • Přístroj Fluke 1736
 • Sada měřicích kabelů k měření napětí
 • Krokosvorky (4×)
 • Pružná proudová sonda 1 500 A, 12 palců (4×)
 • Měkké pouzdro
 • Software Energy Analyze Plus
 • Napájecí kabely
 • Barevná sada k rozpoznání fází