Czech

statistiky-elektricke-bezpecnosti

Bezpečnost

Bezpečnost zákazníků je pro nás ve společnosti Fluke nejvyšší prioritou. V oblasti elektrické bezpečnosti je důležitá kvalita používaných přístrojů, protože právě na ní může záviset, jestli je poskytována ochrana před zásahem elektrickým proudem. Bezpečnost na pracovišti se však neomezuje jen na používaný přístroj. Společnost Fluke již druhým rokem rozesílá průzkum, ve kterém žádá elektrikáře a pracovníky v elektrotechnice, aby se vyjádřili ke kultuře bezpečnosti na svém pracovišti.

Statistiky elektrické bezpečnosti v roce 2021

Obsah

 

Dopady covidu-19

V tomto průzkumu, který se uskutečnil na začátku roku 2021, byly shromážděny informace od 511 elektrotechnických pracovníků. Vzhledem k načasování tohoto průzkumu jsme se ptali na dopad covidu-19 na různá odvětví. I když se tento průzkum týká stejných oblastí, na které jsme se dotazovali i v předchozích letech, důležitým faktorem v údajích letošního průzkumu je zaměření na to, jaký měla pandemie dopad na pracovní sílu.

Ze shromážděných odpovědí se 90 % respondentů během pandemie považovalo za nezbytně důležité pracovníky. 85 % těchto osob mělo pocit, že mohou během uzávěry bezpečně pokračovat v práci.

Průzkum o bezpečnosti v roce 2021, nezbytně důležitá práce
Práce 90 % respondentů průzkumu byla během uzávěry při pandemii nezbytně důležitá.


Průzkum o bezpečnosti v roce 2021, při covidu
85 % respondentů průzkumu bylo schopno během uzávěry při pandemii pokračovat v práci.
 

Ovšem nyní, když se již více než rok potýkáme s dopady covidu-19, elektrotechničtí pracovníci nezaznamenali, že by jejich společnosti řešily zvýšení bezpečnosti. Pouze 38 % respondentů se domnívá, že bezpečnost je od vypuknutí pandemie brána vážněji.


Průzkum o bezpečnosti v roce 2021, po covidu
Pouze 38 % respondentů se domnívá, že od začátku pandemie covidu-19 je bezpečnost v jejich práci brána vážněji.

Kultura bezpečnosti na pracovišti

Podobně jako v minulém průzkumu, i v roce 2021 souhlasí 98 % respondentů s tím, že silná kultura bezpečnosti je důležitá pro zajištění bezpečnosti pracovníků. Pouze 38 % z nich se však domnívá, že většina společností má silnou kulturu bezpečnosti, přičemž 96 % z nich tvrdí, že na pracovišti je v oblasti elektrické bezpečnosti stále co zlepšovat.

Průzkum o bezpečnosti v roce 2021, kultura bezpečnosti
98 % respondentů souhlasí s tím, že silná kultura bezpečnosti je důležitá pro zajištění bezpečnosti zaměstnanců.


Průzkum o bezpečnosti v roce 2021, silná kultura
Pouze 38 % respondentů se domnívá, že většina společností má silnou kulturu bezpečnosti.
 

V průzkumu v roce 2020 uvedlo 99 % respondentů, že silná kultura bezpečnosti je důležitá, ale jenom 44 % uvedlo, že ve většině společností je silná kultura bezpečnosti. V minulém roce 99 % respondentů uvedlo, že existuje možnost zlepšit elektrickou bezpečnost na pracovišti.

Průzkum o bezpečnosti v roce 2020, kultura bezpečnosti
99 % respondentů v průzkumu v roce 2020 uvedlo, že silná kultura bezpečnosti je důležitá.


Průzkum o bezpečnosti v roce 2020, silná kultura
44 % respondentů v průzkumu v roce 2020 uvedlo, že ve většině společností existuje silná kultura bezpečnosti.
 

Budování kultury bezpečnosti

Pouze 25 % respondentů se domnívá, že většina společností poskytuje odpovídající bezpečnostní školení. V tomto průzkumu se 371 elektrotechnických pracovníků vyjádřilo, že rozhodně nesouhlasí, nesouhlasí nebo zaujímají neutrální postok k otázce, zda společnosti poskytují dostatečné bezpečnostní školení.

Průzkum o bezpečnosti v roce 2021, školení
Pouze 25 % respondentů uvedlo, že většina společností poskytuje dostatečné bezpečnostní školení.
 

V roce 2018 bylo podle OSHA 8,5 % ze 4779 smrtelných úrazů pracovníků v soukromém sektoru způsobeno zásahem elektrického proudu. Doktor Chuck Pettinger, odborník na bezpečnost ze společnosti Predictive Solutions, na základě statistik z minulosti a informací, které přinesl tento průzkum, navrhl třístupňovou metodu, jak vytvořit kulturu bezpečnosti. 

1. Zorganizujte školicí program

 • Věnujte čas pravidelnému školení všech zaměstnanců, aby měli stále aktuální informace.

2. Zapojte zaměstnance aktivně do bezpečnosti

 • Zajistěte, aby bezpečnostní školení bylo interaktivní, aby se v jeho průběhu zaměstnanci aktivně zapojovali a nebyli duchem nepřítomní.

3. Změňte způsob komunikace o bezpečnosti

 • Způsob, jakým mluvíte o bezpečnosti, udává tón ve vaší společnosti. Vedoucí pracovníci by na příkladech možných nebezpečných činností měli ukázat, že pravidla jsou tu kvůli starosti o zaměstnance.

Odpovědnost

V roce 2020, když společnost Fluke prováděla tento průzkum, téměř 50 % respondentů uvedlo, že za jejich bezpečnost na pracovišti odpovídá někdo jiný. To se v roce 2020 nezměnilo. 48 % respondentů bylo přesvědčeno, že pracovník byl zodpovědný za svou bezpečnost sám, 52 % respondentů uvedlo, že za ni nesl odpovědnost někdo jiný, například vedení společnosti, bezpečnostní manažeři, nadřízení nebo personalisté.

Průzkum o bezpečnosti v roce 2021, odpovědnost
52 % respondentů v roce 2021 odpovědělo, že za jejich bezpečnost při práci je zodpovědný někdo jiný.


Průzkum o bezpečnosti v roce 2020, odpovědnost
Téměř 50 % respondentů v roce 2020 uvedlo, že za jejich bezpečnost při práci je zodpovědný někdo jiný.
 

Osobní ochranné prostředky (OOP)

Jako pokračování trendu, který je vidět ve zbývající části průzkumu, 82 % respondentů v roce 2021 uvedlo, že elektrikáři vynechávají bezpečnostní krok, kterým je použití správných osobních ochranných prostředků pro dané prostředí. Když byl tento průzkum v roce 2020 prováděn, 85 % respondentů uvedlo, že tento krok vynechávají, protože je nepohodlný. 

Agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OSHA) i Národní asociace požární prevence (NFPA) stanovují pravidla a předpisy týkající se používání osobních ochranných prostředků v blízkosti elektrických zařízení. Norma NFPA 70E dokumentuje, jaké úrovně osobních ochranných prostředků je třeba používat v různých situacích na pracovišti. Dodržování robustních pokynů a předpisů týkajících se osobních ochranných prostředků na pracovišti vám pomůže zajistit vlastní bezpečnost v případě obloukového výboje. 
 

2021-safety-survey-PPE.jpg
82 % respondentů v roce 2021 uvedlo, že elektrikáři nepoužívají osobní ochranné prostředky, protože je to nepohodlné.


2020-safety-survey-PPE.png
85 % respondentů v roce 2020 uvedlo, že elektrikáři nepoužívají osobní ochranné prostředky, protože je to nepohodlné.
 

Index elektrické bezpečnosti

 • 4779 smrtelných úrazů pracovníků v roce 2018
 • 86 (8,5 %) smrtelných úrazů způsobených zasažením elektrickým proudem v roce 2018
 • 5 až 10 případů poruchového obloukového výboje v USA každý den
 • 1 ze 3 pracovníků v elektrotechnice zažil obloukový výboj
 • 95,9 % respondentů uvedlo, že silná kultura bezpečnosti na pracovišti je důležitá pro zajištění bezpečnosti zaměstnanců
 • 61,8 % z nich se domnívá, že většina společností nemá silnou kulturu bezpečnosti
 • 52 % pracovníků se domnívá, že za bezpečnost je zodpovědný někdo jiný než oni sami
 • 82 % je přesvědčeno, že elektrikáři nepoužívají osobní ochranné prostředky, protože je to nepohodlné