Czech

3 klíčové principy pro vybudování silné kultury bezpečnosti

Bezpečnost

Většina společností nemá silnou kulturu bezpečnosti, jak uvádějí údaje z průzkumu společnosti Fluke. Chcete-li vybudovat silnou kulturu bezpečnosti, musíte nejprve vytvořit bezpečné klima. Bezpečné klima umožňuje rychleji provádět změny a přizpůsobovat se. Ovlivňuje kulturu bezpečnosti, která se tak mění obtížněji, protože je nedílnou součástí celkové podnikové kultury. Chcete-li změnit kulturu bezpečnosti ve společnosti, musíte začít bezpečným klimatem. Toto silné klima v průběhu let vytvoří silnější kulturu.

3 klíčové principy pro vybudování silné kultury bezpečnost při práci s elektřinou | Fluke

Expert na kulturu bezpečnosti ze společnosti Predictive Solutions, Chuck Pettinger Ph.D., vypozoroval tři klíčové změny, které napomáhají vytvoření úspěšného bezpečného klimatu, jenž se rozvine do kultury bezpečnosti:

  1. Komunikace
  2. Berte to osobně
  3. Nepřestávejte budovat

1. Komunikuje

Součástí každé úspěšné firmy je i způsob, kterým vzájemně komunikujeme. Když se podíváme na bezpečné klima, komunikace může zahrnovat věci, jako je stanovení cílů a pobídkových programů. Dr. Pettinger doporučuje soustředit se na pozitiva namísto na sledovací metriky založené na nehodách a zraněních. Zaměření na nehody a úrazy „vede k pohřbívání mnoha bezpečnostních hlášení. A to může kulturu mimoděk poškodit.“ Namísto toho se pokuste zaměřit na sledování kvality bezpečnostních kontrol nebo na to, kolik zaměstnanců se podílelo na iniciativě v oblasti bezpečnosti. Lidé jsou obecně více motivovaní, když se snaží něco zlepšit, než když se pokoušejí něčemu vyhnout nebo to snížit (např. výskyt úrazů).

Namísto toho se soustřeďte na stanovení chytrých cílů s vlastnostmi S.M.A.R.T. (specific – konkrétní, measurable – měřitelné, achievable – dosažitelné, realistic – realistické, timely – aktuální), které jsou užitečnější a vytvářejí pozitivní vliv na bezpečné klima ve společnosti. Dr. Pettinger říká, „[Cílem] by mělo být proveditelné, pozorovatelné chování, které upevňujete – a nikoli to známé „Dělejte, co umíte.“ Takže cíl musí být konkrétní. Dosažitelný. Cíl musí mít význam pro lidi okolo vás, nemůže být důležitý jen pro vás samotné. A vizualizujte jej, ať jej lidé mohou ocenit.“

Je také důležité vědět, jak hovořit o některých procesech. To může také ovlivnit způsob, jakým je klima v celé společnosti vnímáno. Dr. Pettinger uvádí příklad, jak může klima negativně ovlivnit zaměstnance: „Pokud uslyšíte «Musíme tenhle stroj připravit a spustit.» Víte, že čas je důležitý faktor. Jste trochu pod tlakem, a nikdo vám přímo neříká «Vezměte to zkratkou,» ale cítíte tlak pocházející z klimatu, oproti jiným kulturám, které říkají «Je mi jedno, jak dlouho to bude trvat. Dejte si načas. Udělejte to bezpečně. Nezraňte se.»“

2. Berte to osobně

Vytvoření plánu, ve kterém se bezpečnost týká jednotlivých lidí, pomáhá udržovat povědomí o bezpečnosti v průběhu celého pracovního dne. Dr. Pettinger byl svědkem úspěšných změn ve způsobu vedení porad při zahájení směny a lépe přizpůsobeného školení.

Větší zapojení zaměstnanců do porad při zahájení směny mělo pozitivní vliv na mnoho společností. Namísto pouhého soustředění na to, co je potřeba udělat a kde předchozí směna skončila práci, doporučuje Dr. Pettinger věnovat na každé poradě čas prodiskutování potenciálních rizik a možností jejich zmírnění. „Vyžádejte si odpovědi od osob ve své skupině. Pro dobrého manažera je klíčovou snaha dosáhnout toho, aby s  řešením přišli zaměstnanci,“ uvedl Dr. Pettinger.

Pokud jde o školení a výuku, existuje několik různých metod přístupu. Zákazník společnosti Fluke, Michael Brooks, měl úspěch s osobním školením ve své společnosti, která se nazývá Great Southwestern Fire and Safety. Věnuje čas probírání kroků vedoucích k bezpečnosti a zajišťuje, aby se znalosti a zkušenosti jednoho zaměstnance předaly dalšímu. Brooks řekl, „To, co se naučili, dokázali předat dál. Osobní růst nezajišťuje stále stejné uspořádání v tom, kdo učí koho. Opravdu intenzivně jsme pracovali na tom, abychom se pokusili udržet tento pozitivní přístup mezi našimi pracovníky.“ To nám pomohlo nejen zachovat bezpečnost zaměstnanců, ale napomohlo to i růstu společnosti v průběhu let.

3. Nepřestávejte budovat

Mnoho společností upadne do „začarovaného kruhu“. V tomto cyklu se zahajují nové iniciativy, které jsou zpočátku silné, ale postupně ztratí svoji dynamiku a po nějaké době budou úplně ignorovány. Pak se zahájí nová iniciativa a cyklus se opakuje. Takové iniciativy však nepřinesou žádnou reálnou změnu a jak bezpečné klima, tak kultura bezpečnosti zůstanou stejné.

Společnosti by se namísto toho měly snažit nalézt způsob, jak se dostat do „účinného cyklu“. Je to všechno otázka trpělivosti a vytrvalosti. „Kultura se ovlivňuje velmi těžko. Změnit něco takového někdy trvá tři, pět až deset let,“ uvedl Dr. Pettinger.

Jakmile se zahájí nová iniciativa, stanovte krátkodobé cíle, aby bylo zřejmější, že se postupuje kupředu. Nejen že budou mít jednotliví zaměstnanci pocit, že mohou věci více ovlivnit, ale také vedení může sledovat, jaké změny nastávají. Jakmile lidé pochopí hodnotu nového procesu, bude se udržovat sám, stane se nedílnou součástí přediva vaší organizace a napomůže vytvoření kultury bezpečnosti.

Související zdroje