Tiếng Việt Vietnam

Giắc thay thế Fluke Networks Pro3000™

  • Fluke Networks Pro3000™ Replacement Tip

Tính năng chính

  • Giắc thay thế cho máy dò tín hiệu analog Pro3000/3000F
  • Hai giắc/túi

Tổng quan sản phẩm: Giắc thay thế Fluke Networks Pro3000™

Giắc thay thế cho máy dò tín hiệu Pro3000F60, Pro3000F50, và máy dò lọc tín hiệu Pro3000

Model: Giắc thay thế Fluke Networks Pro3000™

26100103

Giắc thay thế cho máy dò tín hiệu Pro3000F60, Pro3000F50, và máy dò lọc tín hiệu Pro3000

Hãy mua ngay

Bao gồm:

  • Giắc thay thế cho máy dò tín hiệu analog Pro3000™ (2 giắc/túi)