Tiếng Việt Vietnam

Giắc kiểm tra Fluke Networks MT-8203-20 IntelliTone

  • Fluke Networks MT-8203-20 IntelliTone Test Leads

Tính năng chính

  • Giắc kiểm tra với kẹp ứng dụng với Pro 100/200
  • Hai giắc kiểm tra Banana với chốt xuyên qua và kẹp
  • Mũi chữ U ứng dụng với thiết bị đầu cuối lưỡi dao
  • Kẹp có rãnh và răng có khía để kẹp
  • Kim xuyên lớn cho dây khổ lớn

Tổng quan sản phẩm: Giắc kiểm tra Fluke Networks MT-8203-20 IntelliTone

Giắc kiểm tra MT-8203-20 IntelliTone™ có chốt xuyên qua và có tấm bảo vê, giắc cắm banana góc vuông 4- mm. Kẹp có một lớp đinh để xuyên qua cáp 22-28 AWG.

Model: Giắc kiểm tra Fluke Networks MT-8203-20 IntelliTone

MT-8203-20

Giắc kiểm tra Fluke Networks MT-8203-20 IntelliTone™

Hãy mua ngay