Tiếng Việt Vietnam

Bộ chuyển đổi đầu nối công nghiệp Fluke Networks

  • Fluke Networks Industrial Connector Adpater Kit

Tính năng chính

  • Kết nối với các loại đầu nối ethernet công nghiệp phổ biến nhất
  • Hoạt động với LinkIQ, MicroScanner2, và MicroScanner PoE

Tổng quan sản phẩm: Bộ chuyển đổi đầu nối công nghiệp Fluke Networks

Bộ chuyển đổi đầu nối Ethernet công nghiệp Fluke Networks cho phép người dùng Thiết bị kiểm tra cáp Ethernet công nghiệp MicroScanner2, MicroScanner PoEThiết bị kiểm tra cáp+mạng LinkIQ để kết nối các loại đầu nối phổ biến nhất được sử dụng trong các ứng dụng ethernet công nghiệp.

Bao gồm Bộ chuyển đổi nhiều đầu nối, dây nối Cat6A, dây nối RJ45 đực đến RJ45 cái, dây nối RJ45/M12X, dây nối RJ45/M12D và dây nối RJ45/M8D.

Model: Bộ chuyển đổi đầu nối công nghiệp Fluke Networks

MS-IE-ADAPTER SET

Bộ chuyển đổi đầu nối Ethernet công nghiệp cho MS2, MS-POE và LinkIQ

Hãy mua ngay

Bao gồm:

  • Bộ chuyển đổi nhiều đầu nối
  • Dây nối Cat6A
  • Dây nối RJ45 đực đến RJ45 cái
  • Dây nối RJ45/M12X
  • Dây nối RJ45/M12D
  • Dây nối RJ45/M8D