Swedish

Statistik över elsäkerhet för 2021

Säkerhet

För oss på Fluke är din säkerhet vår främsta prioritet. När du arbetar med elsäkerhet är kvaliteten på dina verktyg viktig eftersom det kan vara det som står mellan dig och en elektrisk stöt. Men säkerhet på arbetsplatsen handlar om mer än bara verktyget du håller i handen. För andra året skickade Fluke ut en undersökning där elektriker och elarbetare ombads att säga sin mening om säkerhetskulturen på arbetsplatsen idag.

Statistik över elsäkerhet för 2021

Innehållsförteckning

 

Effekter av covid-19

Den här undersökningen genomfördes i början av 2021 och samlade in information från 511 elarbetare. Med tanke på tidpunkten för undersökningen frågade vi hur covid-19 påverkar branscherna. Även om den här undersökningen också omfattar samma områden som frågats om tidigare år, är frågan om hur arbetsstyrkan påverkats av pandemin en viktig faktor i data för årets undersökning.

Av de svar som samlades in ansågs 90 % av de svarande vara nödvändiga arbetare under pandemin. 85 % av dessa personer kände att de kunde fortsätta arbeta på ett säkert sätt under nedstängningen.

2021 års säkerhetsundersökning, nödvändigt arbete
90 % av de svarande i undersökningen hade jobb som var nödvändiga under pandemins nedstängning.


2021 års säkerhetsundersökning, covid, arbete
85 % av de svarande i undersökningen kunde fortsätta arbeta under pandemins nedstängning.
 

Men nu när vi har handskats med effekterna av covid-19 i mer än ett år har elarbetare inte sett någon förstärkning av hur deras företag hanterar säkerheten. Endast 38 % av de svarande trodde att säkerhet tas på större allvar sedan pandemin.


2021 års säkerhetsundersökning, efter covid
Endast 38 % av deltagarna anser att säkerhet tas på större allvar i deras arbete sedan covid-19 började.

Säkerhetskulturen på arbetsplatsen

Precis som i förra årets undersökning håller 98 % av de tillfrågade år 2021 med om att en stark säkerhetskultur är viktig för att skydda arbetarna. Men bara 38 % anser att de flesta företag har en stark säkerhetskultur, och 96 % av samma personer säger att det fortfarande finns utrymme för att förbättra elsäkerheten på arbetsplatsen.

2021 års säkerhetsundersökning, säkerhetskultur
98 % av de svarande anser att en stark säkerhetskultur är viktig för att skydda arbetarna.


2021 års säkerhetsundersökning, stark kultur
Endast 38 % anser att de flesta företag har en stark säkerhetskultur.
 

I undersökningen 2020 sa 99 % av de tillfrågade att en stark säkerhetskultur är viktig, men 44 % sa att det fanns en stark säkerhetskultur på de flesta företag. Förra året sa 99 % av de tillfrågade att det fanns en möjlighet att förbättra elsäkerheten på arbetsplatsen.

2020 års säkerhetsundersökning, säkerhetskultur
I undersökningen 2020 sa 99 % av de tillfrågade att en stark säkerhetskultur är viktig.


2020 års säkerhetsundersökning, stark kultur
I undersökningen till 2020 sa 44 % att det fanns en stark säkerhetskultur på de flesta företag.
 

Skapa en säkerhetskultur

Endast 25 % av de tillfrågade anser att de flesta företag erbjuder adekvat säkerhetsutbildning. I den här undersökningen blir resultatet att 371 elarbetare säger att de definitivt inte håller med, inte håller med eller är neutrala till påståendet att företagen tillhandahåller tillräcklig säkerhetsutbildning.

2021 års säkerhetsundersökning, utbildning
Endast 25 % av de tillfrågade sa att de flesta företag erbjuder tillräcklig säkerhetsutbildning.
 

Enligt OSHA orsakades 8,5 % av totalt 4 779 dödsfall bland arbetare i den privata sektorn år 2018 av elektriska stötar. När säkerhetsexperten och fil. dr Chuck Pettinger på Predictive Solutions tittat på tidigare statistik och informationen i den här undersökningen föreslog han en trestegsmetod för att skapa en säkerhetskultur inom din organisation. 

1. Skapa ett utbildningsprogram

 • Ta dig tid att utbilda alla regelbundet, så att informationen alltid är färsk i alla anställdas sinnen.

2. Engagera arbetarna i säkerhetsfrågor

 • Gör säkerhetsmöten interaktiva, så att arbetarna blir delaktiga i säkerhetsprogrammet i stället för att bli uttråkade under utbildningssessionerna.

3. Ändra hur du kommunicerar om säkerhet

 • Hur du talar om säkerhet sätter tonen inom ditt företag. Chefer bör visa att reglerna handlar om att skydda de anställda genom att använda möjliga osäkra handlingar som ögonblick att lära sig av.

Ansvar

När Fluke genomförde den här undersökningen år 2020 svarade nästan 50 % att någon annan ansvarade för deras säkerhet på jobbet. Det här ändrades inte år 2021. 48 % av de tillfrågade ansåg att arbetaren var ansvarig för sin egen säkerhet, medan 52 % sa någon annan, t.ex. företagets ledarskap, säkerhetschefer, arbetsledare eller HR.

2021 års säkerhetsundersökning, ansvar
52 % svarade 2021 att någon annan var ansvarig för deras säkerhet på jobbet.


2020 års säkerhetsundersökning, ansvar
Nästan 50 % svarade år 2020 att någon annan var ansvarig för deras säkerhet på jobbet.
 

Personlig skyddsutrustning (PPE)

I linje med trenden i resten av undersökningen sa 82 % av de svarande år 2021 att elektriker hoppar över säkerhetssteget att ta på sig rätt personlig skyddsutrustning för sina miljöer. När den här undersökningen genomfördes år 2020 sa 85 % att de hoppade över det här steget eftersom det är besvärligt. 

Både Occupational Health and Safety Administration (OSHA) och National Fire Prevention Association (NFPA) har regler och föreskrifter för användning av personlig skyddsutrustning i närheten av elektrisk utrustning. NFPA 70E dokumenterar vilka nivåer av personlig skyddsutrustning som du bör ha på dig i olika situationer på arbetsplatsen. Genom att följa de robusta riktlinjerna för personlig skyddsutrustning och föreskrifter kring säkerhet på arbetsplatsen kan du garantera din egen säkerhet vid ljusbågar. 
 

2021-safety-survey-PPE.jpg
År 2021 sa 82 % av de svarande att elektriker hoppar över PPE eftersom det är besvärligt.


2020-safety-survey-PPE.png
År 2020 sa 85 % av de svarande att elektriker hoppar över PPE eftersom det är besvärligt.
 

Elsäkerhetsindex

 • 4 779 dödsfall bland arbetare 2018
 • 86 (8,5 %) antal dödsfall till följd av elektriska stötar 2018
 • 5–10 ljusbågshändelser i USA varje dag
 • 1 av 3 elarbetare har upplevt ljusbågar
 • 95,9 % säger att en stark säkerhetskultur på arbetsplatsen är viktig för att skydda personalen
 • 61,8 % anser att de flesta företag inte har en stark säkerhetskultur
 • 52 % av arbetarna anser att någon annan än de själva är ansvarig för säkerheten
 • 82 % anser att elektriker struntar i personlig skyddsutrustning eftersom det är besvärligt