Swedish

Strömtången 393 FC för kategori III/1 500 V med effektivvärdesmätning och iFlex

 • 393 FC CAT III 1500 V True-rms Clamp Meter
 • The Fluke 393 clamp meter has a very thin jaw for cramped combiner boxes, but still clamps around a 34 mm cable.
 • Fluke 393 FC clamp calculates and dsiplay dc power (kVA) enerated by a solar panel
 • Measurements sent to a smartphone and the cloud via Fluke Connect software.
 • Strömtången 393 FC för kategori III/1 500 V med effektivvärdesmätning | Fluke

Nyckelfunktioner

 • säker mätning med hjälp av en strömtång som är klassificerad för kategori III/1 500 V
 • smal tång för mätning av kablar i trånga apparatskåp
 • IP54-klassificering för utomhusanvändning 
 • arbeta effektivt med hjälp av likströmseffektmätning, ljudpolaritet och visuell kontinuitet

Produktöversikt: Strömtången 393 FC för kategori III/1 500 V med effektivvärdesmätning och iFlex

Fluke 393 FC CAT III 1500 V solcellsströmtång med sann RMS och iFlex är utformad för solcellstekniker och underhållstekniker som arbetar i högspänningsmiljöer: solcellspaneler, vindkraft, elektriska järnvägar, datacentraler och batteribanker för avbrottsfri strömförsörjning. Det går att använda strömtången till att mäta upp till 1 500 V likspänning och 1 000 V växelspänning med testkablar, och upp till 999,9 A lik- eller växelström genom tången. Du kan använda den medföljande flexibla iFlex-strömproben till att mäta växelström upp till 2 500 A. Dessutom har modell 393 en smal tång för att du ska kunna komma åt kablar i trånga kombinationsboxar. Testkablarna är utformade för det arbete du behöver utföra och är klassificerade upp till kategori III/1 500 V likspänning.


Andra egenskaper:
 • IP54-klassificerad, perfekt vid arbete med solcellsanläggningar och vindkraftsystem utomhus 
 • mätning av likström, avläsningar visas i kVA
 • ljudpolaritetsindikator som hjälper till att förhindra oavsiktliga feldragningar
 • visuell visning av kontinuitet med starkt grönt ljus på displayen, perfekt för arbete i mörka och bullriga miljöer
 • loggning och rapportering av testresultat med hjälp av programvaran Fluke Connect
 • När du mäter växelström ger den medföljande flexibla iFlex-strömproben dig oöverträffad anslutning till kablar i trånga utrymmen.  Du kan föra iFlex-proben genom små utrymmen och utföra exakta mätningar.
 

What's in the box:

 • strömtången Fluke 393 FC för kategori III/1 500 V med effektivvärdesmätning
 • testkablar klassificerade upp till kategori III/1 500 V, vinklade kontakter med skyddshättor
 • flexibel iFlex-strömprob med längden 45 cm
 • TPAK magnetiskt fäste
 • Bärväska
 • 3 års garanti

Specifikationer: Strömtången 393 FC för kategori III/1 500 V med effektivvärdesmätning och iFlex

Specifikationer:   
Allmänt   
Maximal spänning mellan valfritt uttag och jordpotential  
AC1 000 V  
Likström1500 V  
Batterier2 st. alkaliska AA-batterier, IEC LR6  
DisplayDubbel display med bakgrundsbelysning  
Automatisk avstängning20 minuter  
Elektriska   
Onoggrannhet   
Noggrannheten är specificerad i ett år efter kalibreringen vid arbetstemperaturer på mellan 18 °C och 28 °C och en relativ fuktighet på mellan 0 % och 75 %. Noggrannhetsspecifikationerna har följande format: ±([% av avläsning] + [antal minst signifikanta siffror]).
TemperaturkoefficienterLägg till 0,1 x den angivna noggrannheten för varje C > 28 eller < 18 °C
Växelström: Tång   
Mätområde999,9 A  
Upplösning0,1 A  
Onoggrannhet2 % + 5 siffror (10 till 100 Hz) 
 2,5 % + 5 siffor (100 till 500 Hz) 
Toppfaktor (50/60 Hz)2,5 vid 600,0 A  
 3,0 vid 500,0 A  
 1,42 vid 999,9 A  
 Lägg till 2 % för CF >2  
Växelström: Flexibel strömprob   
Mätområde999,9 A  
 2 500 A  
Upplösning0,1 A (≤ 999,9 A)  
 1 A (≤ 2 500 A)  
Onoggrannhet3 % RD + 5 siffror (10 till 500 Hz) 
Toppfaktor (50/60 Hz)2,5 vid 1400 A  
 3,0 vid 1 100 A  
 1,42 vid 2 500 A  
 Lägg till 2 % för CF >2  
Positionskänslighet   
NEC-symbolen
Avstånd från optimallägeti2500-10 Flexi2500-18 FlexFel
A12,7 mm35,6 mm± 0,5 %
B20,3 mm50,8 mm± 1,0%
C35,6 mm63,5 mm± 2,0 %
Mätosäkerhet (noggrannhet) förutsätter att ledaren är centralt placerad i optimalläget, inget externt elektriskt eller magnetiskt fält och att mätningen görs inom temperaturmätområdet.
    
DC-ström   
Mätområde999,9 A  
Upplösning0,1 A  
Onoggrannhet2 % RD + 5 siffror[1]  
 [1]Vid användning av nollställningsfunktionen (B) för att kompensera för offset.
Växelspänning   
Mätområde600,0 V  
 1 000 V  
Upplösning0,1 V (≤ 600,0 V)  
 1 V (≤ 1000 V)  
Onoggrannhet1 % RD + 5 siffror (20 till 500 Hz) 
DC-spänning   
Mätområde600,0 V  
 1500 V  
Upplösning0,1 V (≤ 600,0 V)  
 1 V (≤ 1 500 V)  
Onoggrannhet1 % RD + 5 siffror  
mV likström   
Mätområde500,0 mV  
Upplösning0,1 mV  
Onoggrannhet1 % RD + 5 siffror  
Strömfrekvens: Tång   
Mätområde5,0 Hz till 500,0 Hz  
Upplösning0,1 Hz  
Onoggrannhet0,5 % RD + 5 siffror  
Triggnivå5 Hz till 10 Hz, ≥10 A  
 10 Hz till 100 Hz, ≥5 A  
 100 Hz till 500 Hz, ≥10 A  
Strömfrekvens: Flexibel strömprob   
Mätområde5,0 Hz till 500,0 Hz  
Upplösning0,1 Hz  
Onoggrannhet0,5 % RD + 5 siffror  
Triggnivå5 Hz till 20 Hz, ≥25 A  
 20 Hz till 100 Hz, ≥20 A  
 100 Hz till 500 Hz, ≥25 A  
Spänningsfrekvens   
Mätområde5,0 Hz till 500,0 Hz  
Upplösning0,1 Hz  
Onoggrannhet0,5 % RD + 5 siffror  
Triggnivå5 till 20 Hz, ≥ 5 V  
 20 till 100 Hz, ≥ 5 V  
 100 till 500 Hz, ≥ 10 V  
Likströmseffekt   
Mätområde600,0 kVA (600,0 V DC-område)  
 1 500 kVA (1 500 V DC-område)  
Upplösning0,1 kVA  
 1 kVA  
Onoggrannhet2 % RD + 2,0 kVA  
 2 % RD + 20 kVA  
Resistans   
Mätområde600,0 Ω  
 6000 Ω  
 60,00 kΩ  
Upplösning0,1 Ω (≤ 600,0 Ω)  
 1 Ω (≤6 000 Ω)  
 0,01 kΩ (≤ 60,00 kΩ)  
Onoggrannhet1 % RD + 5 siffror  
Kapacitans   
Mätområde100,0 μF  
 1000 μF  
Upplösning0,1 μF (≤ 100,0 μF)  
 1 μF (≤ 1 000 μF)  
Onoggrannhet1 % RD + 5 siffror  
Utlösningsnivå för startström5 A  
Mekanikisk   
Storlek (L x B x H)281 mm x 84 mm x 49 mm  
Vikt (med batterier)520 g  
Gapöppning34 mm  
Diameter för flexibel strömprob7,5 mm  
Kabellängd för flexibel strömprob   
(från huvud till elkontakt)1,8 m  
Miljö   
Arbetstemperatur-10 °C till 50 °C  
Förvaringstemperatur-40 °C till 60 °C  
Luftfuktighet vid driftIcke-kondenserande (< 10°C)  
 ≤ 90 % relativ luftfuktighet (vid 10 °C till 30 °C)  
 ≤ 75 % relativ luftfuktighet (vid 30 °C till 40 °C)  
 ≤ 45 % relativ luftfuktighet (vid 40 °C till 50 °C)  
Användningshöjd2 000 m  
Höjd över havet vid förvaring12 000 m  
IP-klassning (Ingress Protection)IEC 60529: IP54, ej i drift  
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)   
InternationelltIEC 61326-1: Bärbar, elektromagnetisk miljö, IEC 61326-2-2 CISPR 11: Grupp 1, Klass A
 Grupp 1: Utrustningen genererar och/eller använder konduktivt kopplad radiofrekvent energi som behövs för utrustningens egen interna funktion.
Klass A: Utrustning är lämplig för användning i alla andra anläggningar än hushåll och de som är direkt anslutna till ett lågspänningsnät som levererar till byggnader som används för hushåll. Det kan finnas potentiella svårigheter i att säkerställa elektromagnetisk kompatibilitet i andra miljöer på grund av genomförda och utstrålade störningar.
Var försiktig: Den här produkten är inte avsedd för användning i bostadsområden och kanske inte skyddar radiomottagningen tillräckligt i sådana miljöer.
Korea (KCC)Klass A-utrustning (Industrial Broadcast & Communications Equipment)
 Klass A: Den här produkten uppfyller kraven för industriell utrustning som alstrar elektromagnetiska vågor och säljaren eller användaren ska vara uppmärksam på det. Denna utrustning är avsedd för användning i företagsmiljö och inte för hemmabruk.
USA (FCC)47 CFR 15 avsnitt B. Den här produkten anses vara en undantagen enhet enligt paragraf 15.103.
Säkerhet   
AllmäntIEC 61010-1, föroreningsgrad 2 
MätningIEC 61010-2-032: kategori III/1 500 V, kategori IV/600 V 
 IEC 61010-2-033: kategori III/1 500 V, kategori IV/600 V 
Trådlös radio   
RadiofrekvenscertifieringFCC ID: T68-FBLE, IC: 6627A-FBLE 
Frekvensområde för trådlös radio2400 MHz till 2483,5 MHz  
Uteffekt<100 mW  
FÖRENKLAD EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE  
Härmed intygar Fluke att radioutrustningen i denna produkt överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten i EU-försäkran finns tillgänglig på följande webbadress:  
www.fluke.com/en-us/declaration-of-conformity   

Modeller: Strömtången 393 FC för kategori III/1 500 V med effektivvärdesmätning och iFlex

393 FC
Strömtången 393 FC för kategori III/1 500  V med effektivvärdesmätning med iFlex
Köp den

Följande ingår:

 • Strömtången Fluke 393 FC för kategori III/1 500 V med effektivvärdesmätning med iFlex
 • testkablar klassificerade upp till kategori III/1 500 V, vinklade kontakter med skyddshättor
 • flexibel iFlex-strömprob med längden 45 cm
 • TPAK magnetiskt fäste
 • Bärväska
 • 3 års garanti