Fluke 1630-2 FC jordtång

  • Fluke 1630-2 FC Jordtång | Fluke
  • Fluke 1630-2 FC Jordtång | Fluke
  • Fluke 1630-2 FC Jordtång | Fluke
  • Fluke 1630-2 FC Jordtång | Fluke

Nyckelfunktioner

Jord mätning av AC-läckström

Identifiera AC-läckströmmar utan att behöva koppla bort jordspettet från jordsystemet – perfekt för felsökning.

Robust

Den tåliga tången behåller inriktning och kalibrering även vid användning varje dag i industrimiljöer.

Logga mätningar

Jordtången låter dig spara tid eftersom alla data automatiskt registreras i förinställda intervall och upp till 32 760 mätvärden sparas i minnet vid inställda loggningsintervall. Spara tid genom att registrera och lagra mätvärden.

Larmtröskel

Användardefinierade höga/låga larmgränser för snabb utvärdering av mätvärden.

Bandpassfilter

Inställbar bandfilterfunktion tar bort oönskat brus vid mätning av AC-läckströmmar.
Köp nu

Produktöversikt

Testa utrustningens jordningskomponenter i svåråtkomliga utrymmen, som utrymmen inomhus eller områden som är helt stenbelagda/asfalterade där det inte går att använda provjordspett. Oavbruten anslutning – mät jordloopresistans utan att behöva koppla bort och återansluta jordelektroden från systemet.

Fluke 1630-2 FC Spettfri jordtång är ett robust högkvalitetsverktyg, precis som förväntat från Fluke. Den tåliga tången behåller inriktning och kalibrering även vid användning varje dag i industrimiljöer.

Jordspettsfri mätning

1630-2 FC Jordtång mäter jordloopresistans i flerjordade system med tångens dubbla gap. Mätmetoden gör att du slipper farliga och tidsödande uppgifter som att koppla bort parallella jordanslutningar, eller att försöka hitta lämpliga platser för provjordspetten. Dessutom kan du utföra jordmätningar på platser du inte kunde nå förut: inuti byggnader, på krafttorn och på platser där det inte finns någon markjord för provjordspetten.

Fluke Connect ® Trådlöst System

1630-2 FC stöder Fluke Connect trådlöst system (eventuellt inte tillgängligt i alla regioner). Fluke Connect ansluter trådlöst till tången med en app på smarttelefon eller surfplatta. Appen visar mätningarna av jordningsresistans på smarttelefonen eller surfplattan. Du kan spara dessa mätningar, GPS-position från din telefon och bilder till Fluke Connect Cloud-lagring och dela dem med ditt team.

Modeller

Fluke 1630-2 FC
Köp den

Specifikationer

Elektriska specifikationer
Maxspänning till jord 1 000 V
Batterityp Alkaliska AA-batterier, IEC/EN LR6 (x4)
Batteriets livslängd Mer än 15 timmar*
*I läget för jordresistansmätning, med avstängd bakgrundsbelysning och inaktiverat RF-läge
Frekvensområde 40 Hz till 1 kHz
Skyddskapsling IEC/EN 60529: IP30 med gap stängt
LCD-enhet Digital avläsning 9 999 enheter
Återställningsintervall 4 per sekund
Användningstemperatur -10 till +50 °C
Förvaringstemperatur -20 till +60 °C
Luftfuktighet Icke-kondenserande (< 10 °C)
≤ 90% relativ luftfuktighet (vid 10 °C till 30 °C)
≤ 75 % relativ luftfuktighet (vid 30 °C till 40 °C)
≤ 45% relativ luftfuktighet (vid 40 °C till 50 °C)
(icke kondenserande)
Höjd vid användning 2 000 m
Lagringshöjd 12 000 m
Referenstemperatur 23 °C ± 5 °C
Temperaturkoefficient 0,15 % X (specificerad noggrannhet)/°C (< 18 °C eller > 28 °C)
Överbelastningsindikering OL
Dataloggningskapacitet Minst 32 760 mätningar
Dataloggningsintervall 1 sekund till 59 minuter och 59 sekunder
Specifikation för avläsningar i teckenfönstret med standardslingresistans
Ingång (Ω) Minimum Max.
0,474 0,417 0,531
0,5 0,443 0,558
="10" 9,55 10,45
="100" ="96" ="104"
Säkerhet
Allmänt IEC/EN 61010-1: Föroreningsgrad IEC/EN 61557-1
Mätning IEC/EN 61010-2-032: CAT IV 600 V / CAT III 1 000 V
Strömtång för mätning av läckström IEC/EN 61557-13: Klass 2, ≤30 A/m
Resistans mot jord IEC/EN 61557-5
Skyddsåtgärdernas effektivitet IEC/EN 61557-16
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Internationellt IEC/EN 61326-1: Bärbar elektromagnetisk miljö
CISPR 11: Grupp 1, klass B, IEC/EN 61326-2-2
Korea (KCC) Klass A-utrustning (industriell sändnings- och kommunikationsutrustning)
USA (FCC) 47 CFR 15 underdel B. Den här produkten anses vara en undantagen enhet enligt paragraf 15.103
Trådlös radio
Frekvensområde 2 412 MHz till 2 462 MHz
Uteffekt <10 mW
Radiofrekvenscertifiering FCC ID:T68-FBLE IC:6627A-FBLE
Allmänna specifikationer
Ledardiameter Ca 40 mm
Mått (L x B x H) 283 x 105 x 48 mm
Vikt 880g
Garanti Ett år
Jordloopresistans
Mätområde Noggrannhet ="1" ± (% av avläsning + Ω)
0,025 Ω till 0,249 Ω 1,5 % + 0,02 Ω
0,250 Ω till 0,999 Ω 1,5 % + 0,05 Ω
1,000 Ω till 9,999 Ω 1,5 % + 0,10 Ω
10,00 Ω till 49,99 Ω 1,5 % + 0,30 Ω
50,00 Ω till 99,99 Ω 1,5 % + 0,50 Ω
100,0 Ω till 199,9 Ω 3,0% + 1,0 Ω
200,0 Ω till 399,9 Ω 5,0% + 5,0 Ω
400 Ω till 599 Ω 10,0% + 10 Ω
600 Ω till 1500 Ω 20,00%
="1" Slingresistans utan induktans, centrerad ledare och vinkelrät mot gapet.
Jordens läckström mA
Autointervall 50/60 Hz, sann RMS, toppfaktor CF ≤ 3
Mätområde Upplösning Noggrannhet ="1" ± (% av avläsning + mA)
0,200 mA till 3,999 mA 1 μA 2,0% + 0,05 mA
4,00 mA till 39,99 mA 10 μA 2,0% + 0,03 mA
40,0 mA till 399,9 mA 100 μA 2,0% + 0,3 mA
0,400 A till 3,999 A 1 mA 2,0% + 3 mA
4,00 A till 39,99 A 10 mA 2,0% + 30 mA
="1" Gäller signalfrekvens
  • 40 Hz till 1 kHz med filter inställt på AV
  • 40 Hz till 70 Hz med filter inställt på PÅ

Resurser