Swedish

Fem skäl till att du kan arbeta säkrare med FieldSense-teknik

Säkerhet

T6-1000 med FieldSense-teknik

Det primära målet för elektriker och tekniker som arbetar med spänningsförande utrustning är att gå hem helskinnade. Traditionellt har de mätt spänning genom att fästa testkabelprober eller krokodilklämmor direkt på elektriska ledare. Det innebär kontakt mellan metallytor, vilket medför risk för ljusbågar och skada både på personen som utför mätningen och utrustningen där mätningen utförs.

Med Fluke FieldSense™-tekniken kan du mäta spänning på ett säkrare sätt eftersom mätverktyget är isolerat från spänningskällan under testet. Det minskar risken för elektriska stötar och ljusbågar. Med principen om galvanisk isolering hjälper FieldSense elektriker och tekniker att mäta spänning utan att utsätta sig för spänningsförande kontaktpunkter. Istället används ett FieldSense-drivet testverktyg, till exempel eltestaren Fluke T6-1000, som känner av det elektriska fältet i den öppna gaffeln och mäter spänningen genom kabelns isolering.

Elektriker i kommersiell och lättare industriell miljö kan använda FieldSense-baserade enheter för att mäta spänning och ström, verifiera kontinuitetsvärden och testa enskilda kretsar. Här är de fem främsta skälen till att den beröringsfria spänningsmätningstekniken kan hjälpa dig att arbeta säkrare:

Fluke T6-1000 elektrisk testare
Fluke T6-1000 elektrisk testare

1. Ingen kontakt mellan metallytor när du mäter AC-spänning

Tidigare har spänningsmätning inneburit kontakt mellan metallytor. Du var tvungen att fästa antingen prober eller krokodilklämmor på ledaren, vilket utsatte dig för omedelbar risk för gnistor och ljusbågar. Med Fluke FieldSense™-teknik kan du mäta AC-spänning, ström och frekvens genom kabelns isolering genom att föra testarens gaffel över ledaren. Det sker ingen direkt elektrisk kontakt med spänningsförande utrustning, så risken för elektriska stötar och ljusbågar minskar betydligt. Du kan arbeta säkrare och snabbare.

FieldSense-tekniken kräver en kapacitiv bana till jord som, med T6 elektrisk testare, kan upprättas på ett av två sätt. Du kan skapa en kapacitiv bana till jord genom att först sätta de två testkablarna på plats i förvaringsdockan på testarens baksida och sedan hålla fingret med ett bestämt tryck på jordningspunkten på baksidan av batterilocket. För sedan gaffeln runt AC-ledaren. Den andra metoden rekommenderas om du bär skyddshandskar eller på annat sätt är isolerad från jord. I det fallet ansluter du bara FieldSense-testarens svarta testkabel, genom beröring eller fastklämning, till en jordad ledare, till exempel ett ledningsrör eller en kopplingsdosa.

2. Utöver spänningsdetektering får du även veta hur hög spänningen är

Det finns ett antal olika enheter som kan detektera förekomsten av spänning, allt från testare av penntyp till strömtänger. Jämfört med dem är FieldSense™-enheterna överlägsna – förutom att visa att spänning förekommer utför de även exakta mätningar av spänningen. FieldSense-tekniken skickar in en känd signal för att korrekt härleda den okända AC-spänningen. Det skapar en faktisk AC-spänningsmätning, till skillnad från traditionella beröringsfria spänningsdetektorer som bara detekterar om spänning finns. Så nu får du spänningsdetektering och mätning i ett steg, med ett verktyg.

3. Behovet av att öppna paneler minskar eftersom du kommer åt ledningarna vid kopplingsdosor

FieldSense-drivna enheter behöver inte åtkomst till ledningarnas ändpunkter, så du kan göra en mätning var som helst längs ledaren. Därför är det mycket lättare att snabbt mäta AC-spänning och ström vid traditionellt otillgängliga mätpunkter som trånga kopplingsdosor. Allt du behöver göra är att föra in en enda strömförande ledning i den öppna gaffeln och läsa av resultaten, sedan är du klar.

4. Spänningsmätningar med en hand

Eftersom FieldSense-tekniken eliminerar krångel med testkablar kan du i många fall mäta spänningen korrekt med en hand. Den öppna gaffelns formfaktor gör det lättare att isolera enskilda fas- och neutralledare, vilket i sin tur bidrar till att minska risken för oavsiktlig kontakt med en annan spänningspunkt och sannolikheten för fel. Du sparar tid … och kanske mycket mer än så.

Fluke PRV240FS provenhet
Fluke PRV240FS provenhet

5. I kombination med en provenhet kan du verifiera korrekt funktion

Ett grundkrav för ett testverktyg är att du, innan du använder det för spänningstester, verifierar att det fungerar korrekt, både före och efter en mätning. Och det vill du förstås kunna göra utan att utsätta dig för elektriska stötar och ljusbågar i onödan. Provenheten PRV240FS genererar 240 V stationär AC- och DC-spänning så att du säkert ska kunna verifiera att ditt FieldSense™-eltestverktyg fungerar korrekt innan du genomför riktiga spänningstester. Enligt god praxis bör du testa din testare både före och efter riktiga spänningstester, för att uppnå säkrare och mer exakta mätningar.

En sista säkerhetsuppmaning

Även om de FieldSense-drivna testarna ger ökad säkerhet ska personalen ändå använda lämplig personlig skyddsutrustning (PPE). Mätning utan testkablar innebär inte att du slipper bära obligatorisk skyddsutrustning. Det innebär att elektriker fortfarande måste bära ljusbågeklassade kläder och skyddsutrustning inklusive handskar, skyddsglasögon, hörselskydd och skodon i läder vid behov.

I områden med lägre spänning går det att mäta med minimal personlig skyddsutrustning, inklusive handskar och ögonskydd. En fullständig lista med PPE-kategorier, enligt National Fire Protection Association (NFPA) Standard 70E, finns i tabell 130.7(C)(16). Större elektrisk fara kräver PPE med högre ljusbågeklassning som tål en incident med ljusbåge.

Så verifierar du eltestaren T6 med PRV240FS

Så verifierar du eltestaren T6 med PRV240FS

  1. Se till att testkablarna sitter ordentligt fastklämda i sina spår på baksidan av FieldSense-testaren.
  2. Ställ omkopplaren på PRV240FS på FieldSense och för in gaffeltestaren i spåret på framsidan av provenheten.
  3. Jorda anslutningen genom att trycka på jordningsknappen på baksidan av testaren med ena handen och trycka på knappen på framsidan av PRV240FS med ett finger på andra handen. Eller jorda den genom att föra in den svarta testkabeln i hålet nere till höger på PRV240FS.
  4. Om testaren fungerar korrekt ser du en grön LED-indikator på provenheten och en spänningsavläsning på FieldSense-testaren.
  5. När du har kört spänningstestet ska du köra verifieringstestet igen för att bekräfta att testaren fortfarande fungerar korrekt.