Swedish

Tre huvudprinciper för att skapa en stark säkerhetskultur

Säkerhet

Enligt en Fluke-undersökning har de flesta företag ingen stark säkerhetskultur. För att skapa en stark säkerhetskultur måste du först skapa ett säkerhetsklimat. Genom att ha ett säkerhetsklimat kan du ändra och anpassa dig snabbare. Det påverkar säkerhetskulturen, som är svårare att förändra eftersom den är del av den allmänna företagskulturen. Om man vill förändra säkerhetskulturen för ett företag måste man börja med säkerhetsklimatet. Genom åren kommer det starka säkerhetsklimatet att skapa en starkare säkerhetskultur.

Enligt Chuck Pettinger, filosofie doktor och expert på säkerhet på Predictive Solutions, finns det tre huvudsakliga förändringar som hjälper till med att skapa ett framgångsrikt säkerhetsklimat som kan växa till en framgångsrik säkerhetskultur:

  1. Kommunikation
  2. Gör det personligt
  3. Fortsätt bygga vidare

1. Kommunicera

En viktig del av framgångsrika företag handlar om hur man kommunicerar med varandra. I säkerhetskommunikation ingår det saker som att skapa mål och incitamentsprogram. Chuck Pettinger föreslår att i stället för att spåra mätvärden för olyckor och skador så bör man fokusera på det positiva. Om man fokuserar på olyckor och skador ”leder det till att vissa säkerhetsrapporter ’försvinner’, vilket oavsiktligt kan skada säkerhetskulturen.” Försök i stället att fokusera på att spåra kvaliteten på säkerhetsinspektionerna eller hur många anställda som deltar i säkerhetsinitiativ. I allmänhet är människor mer motiverade när de försöker förbättra något i stället för att försöka undvika eller minska något (som skador).

Fokusera i stället på att skapa smarta mål som är mer användbara och har en positiv effekt på företagets säkerhetsklimat. Chuck Pettinger säger att ”[målet] bör vara ett konkret och observerbart beteende som man förstärker i stället för att säga ’gör ert bästa’. Så gör målet specifikt, gör det möjligt för de runtom dig att uppnå det och gör det relevant för alla – inte bara för dig. Och visualisera det, få folk att uppskatta det.”

Det är även viktigt att vara medveten om hur man informerar om olika processer. Det kan påverka hur säkerhetsklimatet uppfattas i hela företaget. Chuck Pettinger ger ett exempel på hur säkerhetsklimatet kan påverka de anställda negativt: ”Om någon säger till dig att ’vi måste få igång den här maskinen’ vet du att det är bråttom. Ingen behöver säga ’ta genvägar’ för att du ska känna pressen från säkerhetsklimatet. Jämför det med andra säkerhetskulturer där man säger ’jag bryr mig inte om hur lång tid det tar. Ta den tid du behöver. Gör det säkert och skada dig inte’.”

2. Gör det personligt

Genom att skapa en plan som gör säkerhet till något personligt kan du se till att alla alltid tänker på säkerhet. Enligt Chuck Pettinger går det till exempel att öka säkerheten genom att ändra hur överlämningen vid arbetsshift hålls och anpassa utbildningen mer.

Att få de anställda att bli mer delaktiga i överlämnandet till nästa skift har haft en positiv effekt på många företag. I stället för att fokusera på vad som måste göras och diskutera vad föregående skift lämnade över föreslår Chuck Pettinger att man ska ägna tid under varje möte till att diskutera potentiella risker och hur man minskar riskerna för dem. ”Be alla personer i din grupp att svara. Som bra chef är det avgörande att försöka få dem att komma fram till lösningen själva”, säger Chuck Pettinger.

När det gäller utbildning finns det flera olika sätt att göra det på. En Fluke-kund, Michael Brooks, har haft framgång med en-till-en-utbildningar på sitt företag, Great Southwestern Fire and Safety. Ta dig tid att gå igenom säkerhetsåtgärderna och se till att den kunskap och erfarenhet som en anställd har förmedlas till andra. Michael Brooks säger: ”Det de har lärt sig har de kunnat förmedla till andra. Det är inte alltid samma människor som utbildar och lär sig och växer. Vi har arbetat hårt med att försöka behålla den här positiva inställningen bland våra anställda.” Det har inte bara bidragit till att hålla de anställda säkra utan har även hjälpt företaget att växa.

3. Fortsätt bygga vidare

Många företag hamnar i en ”ond cirkel”: nya initiativ börjar starkt men förlorar snart drivkraften och efter ett tag ignoreras de helt och hållet. När nya initiativ inleds går cirkeln bara ännu ett varv. De initiativen innebär dock ingen verklig förändring och både säkerhetsklimatet och -kulturen förblir desamma.

I stället måste företag hitta ett sätt att komma in i en ”god cirkel”. Det handlar om tålamod och uthållighet. ”Säkerhetskultur är något som är mycket svårt att påverka. Ibland så kan det ta tre till fem eller ända upp till tio år att ändra”, säger Chuck Pettinger.

När man initierar nya initiativ bör man sätta upp kortsiktiga mål för att det ska kännas att man gör framsteg. Det leder inte bara till att de anställda känner att de påverkar utan dessutom kan ledningen spåra de förändringar som sker. När folk inser värdet i nya processer blir processer självgående och integrerade och hjälper företaget att skapa en säkerhetskultur.

Relaterade resurser