Norsk

Fluke 190C-serien eller 2x5C-serien

Fastvare 8.04For versjon V7.0x, V8.00 eller V8.02

Fastvare 6.15For versjonene V6.14, V6.13, V6.12, V6.11, V6.10, V6.00, V5.04, V5.03 (Merk: en oppgradering til V7.06 krever rekalibrering. Kontakt Flukes servicesenter.)