Norsk

Fluke 345 måletang for nettkvalitet

PowerLog Classic brukerprogram
PowerLog Classic brukerprogram for Fluke 345, VR1710, 1735 og 433/434/435 (kompatibelt med Windows Vista, 7, 8 og 10)

Programvare for oppdatering av fastvare (.exe)

Instruksjoner for oppgradering av fastvare (.doc)


Nyeste fastvareversjoner:

Fastvaren på instrumentet kan kontrolleres med følgende fremgangsmåte: Trykk på menytasten «Menu», velg «Instrument Setup» (instrumentoppsett) ved hjelp av piltastene, trykk på «Enter», velg «Version and Calibration» med markørtasten og trykk på «Enter». Skjermen viser fastvareversjonen.

  • Høyreklikk og velg «Save Target As» (lagre mål som) for å lagre filen før du bruker oppgraderingsverktøyet.
  • Krever installering av oppdateringsprogramvare.

Fastvareversjon 1.02 (.zip) 
Bruk denne fastvaren hvis den eksisterende fastvareversjonen på instrumentet er eldre enn 2.0.
Fastvareversjon 2.44 (.zip)
Bruk denne fastvaren hvis den eksisterende fastvareversjonen på instrumentet er nyere enn 2.0.

Fastvareversjon 3.0.2 (.zip)
Bruk denne fastvaren hvis den eksisterende fastvareversjonen på instrumentet er nyere enn 3.0.

USB-drivere for Fluke 345 (.zip)