Fluke 345 måletang for nettkvalitet

PowerLog Classic programvare V4.4 (.exe)
PowerLog Classic programvare brukes med Fluke 345, VR1710, 1735 og 433/434/435 (kompatibel med Windows Vista, 7, 8 og 10).

Programvare for oppdatering av fastvare (.exe)

Instruksjoner for oppgradering av programvare (.doc)


Nyeste programvareversjoner:

Du kan kontrollere fastvaren på instrumentet ved å følge disse stegene: Trykk på Menu-knappen (Meny), velg Instrument Setup (Instrumentoppsett) ved å bruke piltastene, trykk på Enter, velg Version and Calibration (Versjon og Kalibrering), og trykk til slutt på Enter. Skjermen viser fastvareversjonen.

  • Høyreklikk og velg Save Target As (Lagre mål som) for å lagre filen før du bruker oppgraderingsverktøyet.
  • Krever installasjon av programvare for oppdatering.

Fastvare v1.02 (.zip)
Bruk denne fastvaren hvis den eksisterende fastvareversjonen på instrumentet er eldre enn 2.0.

Fastvare v2.44 (.zip)
Bruk denne fastvaren hvis den eksisterende fastvareversjonen på instrumentet er nyere enn 2.0.

Fastvare v3.0.2 (.zip)
Bruk denne fastvaren hvis den eksisterende fastvareversjonen på instrumentet er nyere enn 3.0.

USB-drivere for Fluke 345 (.zip)