Fluke 430 II-serien trefase energi- og nettkvalitetsanalysatorer

Oppdatering av fastvare V05.05 (.exe)
Denne programvaren krever at du velger et COM-portnummer. Denne informasjonen finner du i enhetslisten i Windows' enhetsbehandling. Programvaren gir instruksjoner steg for steg. Viktig: Les hjelpeteksten i programmet for oppgradering før du fortsetter.

Produktmerknader for oppdatering av fastvare V05.05 (.pdf)
Fullstendige detaljer om fordelene ved å oppdatere til V05.05. Disse merknadene er viktige for å sikre trygg lagring av eksisterende data. Se hurtigveiledningen om sikkerhetskopiering av data hvis du er i tvil.

PowerLog430-II programvare V5.2 for Fluke 430 II-serien (.exe)
PowerLog programvare er kun for Flukes nettkvalitetsanalysatorer 430-II.

Informasjon om lansering av PowerLog430-II V5.2 (.pdf)
Fullstendige detaljer om nye funksjoner og oppretting av feil. Det er viktig å lese disse merknadene.

Sikkerhetskopiering og kopiering av data fra Fluke 430 (.pdf)
En kort veiledning om sikkerhetskopiering av viktige data på instrumentet. Den inneholder også veiledning for arkivering av data.

USB-driver for Fluke 430 II-serien (.zip)
USB-driveren for Fluke 430 II-serien installeres automatisk under normale forhold. Filen er for manuell installasjon når du ikke har tilgang til Internett.