Norsk

Fluke 1742, 1746 and 1748 Power Quality Logger Software

Fluke Energy Analyze Plus
Fluke Energy Analyze Plus brukerprogram for nedlasting, analyse og rapportering, for Fluke 1730, 1732, 1734, 1736, 1738, 1742 1742, 1746, 1748, 1773, 1775 og 1777

Fluke 174x fastvarefil v2.2 (.bin)
Når du skal laste opp direkte til Fluke 174x fra USB, oppretter du en katalog med navnet "Fluke174x" på en FAT32-formatert minnepinne og kopierer fastvarefilen dit.

Minnepinnen må være FAT32-formatert, og den ovennevnte katalogen må være plassert på rotnivå. Mer informasjon finnes i fastvarens produktmerknader. Merk: Bare reformater nye USB-stasjoner. Reformatering av stasjonen vil slette alle eksisterende data fra registreringsøkter.

Sett inn minnepinnen i instrumentet og bruk Energy Analyze Plus-funksjonen «Instrument Setup» (instrumentoppsett) for å starte oppdateringsprosessen. Mer detaljert informasjon finnes i instrumenthåndboken.

Produktmerknader for Fluke 174x-fastvare v2.2  (.pdf)
Produktmerknader for Fluke 174x-fastvare v2.0.5

Excel-regneark for Fluke 173X-, 174X- og 3540FC-kalibrering (.xlsm)
Excel-arbeidsboken Fluke17xx_354x-ExcelTool_Vx.xx.xlsm kommuniserer med loggeren ved hjelp av eksterne kommandoer via USB-portene. oppdatert 03/2018.

174X v2.1 Licenses