Norsk

Fluke ScopeMeter® 120B-serien

Fastvareversjon V1.10.01

For Fluke 123B, 124B og 125B ScopeMeter testverktøy har denne programvareoppdateringen følgende forbedringer:

 • fikset problem med harmoniske oversvingninger i Fluke 125B, der avlesninger av VA, var og pf ikke ble vist
 • fikset problem med harmoniske oversvingninger i Fluke 125B, der avlesninger av K-faktor var feil
 • fikset et problem i Scope Recorder, der dempingsfaktor for kanal B var feil etter at registrering ble stoppet
 • fikset problem i Fluke 125B BusHealth-modus, der visning av øyemønster var feil
 • forbedret funksjonalitet av AutoHold, så den ikke slås av når F4 = Done (fullført) velges

Slik oppdaterer du fastvaren:

 1. Last ned fastvarefilen.
 2. Kopier fastvarefilen til et microSD-kort.
 3. Slå av enheten og ta ut alle prober, testledninger og tilbehør før du åpner batteridekselet.
 4. Åpne batteridekselet ved hjelp av en skrutrekker.
 5. Sett microSD-kortet inn i sporet.
 6. Slå på enheten, og trykk på MENU-knappen.
 7. Velg USER OPTIONS (brukervalg).
 8. Velg Firmware Upgrade (fastvareoppgradering).
 9. Følg instruksjonene på skjermen.