Norsk

Fastvareoppgradering for VT04 visuelt IR-termometer

Merk: Hvis ditt VT04 har fastvareversjon 2.2 eller eldre, ber vi deg kontakte serviceavdelingen vår for å diskutere oppgraderingsprosedyren.